GÜNCEL

Dünya Çocuk Hakları Günü Kutu Olsun

Dünya Çocuk Hakları Günü Kutu Olsun
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesi ‘ni, 20 Kasım 1989’da da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi kabul etmiştir.
1990 yılından bu yana her 20 Kasım günü “Çocuk Hakları Günü” olarak kutlamaktadır.
Türkiye, 1995 yılında, başta Kürt çocukarı olmak üzere farklı etnik kökenden gelen çocukları Türk kimliği içinde asimile etme politikasına paralel olarak, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 17, 29/ 30. Maddelerine çekince koyarak kabul etmiştir.
Bu sözleşmeyle tüm dünyada ırkı, milliyeti, dili, dini, rengi ne olursa olsun her çocuğun; yaşama ve kendini özgürce geliştirme hakkı koruma altına alınsa da, imzacı ülkeler açısından görece farklılıklar olsa da çocuk hakları halen en çok ihlal edilen haklar arasındadır.
Zira savaşların, çatışmaların, etnik ve dinsel boğazlaşmalarının aralıksız olarak devam ettiği, milyonlarca çocuğun da yerinden yurdundan edildiği, zorla göçe maruz bırakıldığı, ‘Aylan bebek’ gibi cesetlerinin metropol ülkelerin sahillerinden toplandığı, sömürü ve talan düzeninin hakim olduğu dünyada, çocuk haklarının da koruma altında olması beklenemez.
Türkiye’de çekinceleri bir yana, imza koyduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi ni uygulama konusunda en sorunlu ülkeler arsındadır.
Nüfusunun önemli bir bölümünü çocukların oluştırduğu Türkiye’de Kürt meselesini çözüme kavuşturmak yerine, şiddetle bastıran politikası nedeniyle sürekli olarak örfi idare, sıkıyönetim, olağanüstü hal şartlarında, şiddet ve terör kıskacında tutularak en temel insan haklarından dahi mahrum, kendi kültürlerine yabancılaştırılarak büyüyen Kürt çocukları, anadillerinde eğitim yapma olanağına dahi sahip değiller.
Yakılan yıkılan köylerinden göçe zorlanan çocuklar, sığındıkları kentlerin kenar mahhallerinde yoksulluk içinde hayata tutunmaya çabalamaktadır.
Türkiye çocuk işçiliğinin en yagın olduğu ülkeler arsında.
Küçük yaşta evlenmeye zorlanan kız çocukların dramı ise içler acısı bir durum.
Her türlü şiddet, kötü muamele, suiistimal ve istismarla karşı karşıya olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya sunmak, başta eğitim ve sağlık olmak üzere Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde sıralanan tüm hakları eksiksız olarak hayata geçirmek, hepimizin görevidir.
20 Kasım 2023
HAK–PAR Basın Bürosu

Post expires at 1:43pm on Çarşamba Kasım 20th, 2024

About Post Author