Davut BİLİNMİŞ

  TÜRKİYEDE SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN Türkiye tam olarak seçim sürecine girmiştir denilebilir, gerek iktidar kanadından ve gerek muhalefet kanadından peş peşe vaadler gündeme gelmektedir. İktidar olsun, muhalefet olsun vaadlerde bulunması artık doğal bir hal almıştır. Sebebine gelince Türkiye’de fiili olarak yaşadığımız dönemleri sayarsak, yetmişli yıllardan bugüne dek, Demokrasi ve mücadelesi, seçimden seçime kadar hep vaadlerle gündeme …

TÜRKİYEDE SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN Devamı »

  ORTADOĞUDA YAŞANAN KARMAŞIK İLİŞKİLER ve KÜRTLER Arap baharı İle başlayan Ortadoğu süreci, çok yönlü siyasi ilişkiler ve bloklaşmalarla devam ediyor. Bu süreç neden nasıl başladı konusu çok farklı yaklaşımlarla, günümüze kadar yazılıp çizilmiştir. Bazı görüşlere göre, dünyada hakim olan ekonomik sistemin tıkanmışlığını aşmak İçin başlatılan süreçlerden biridir. Konuya açıklık kazandırmak İçin bir örnekle açıklamaya …

ORTADOĞUDA YAŞANAN KARMAŞIK İLİŞKİLER ve KÜRTLER Devamı »

HAK-PAR / EKONOMİ POLİTİKA ORGANI ÇALIŞMA İLKELERİ : TÜRKİYEDE EKONOMİ ve VERGİ SİSTEMİ Hak ve Özgürlükler Partisi, HAK-PAR içinde çeşitli eğilimleri barındıran bir kitle partisidir. Partimizin ekonomi politikasını belirlerken bunu temel alarak, çalışmak durumundayız. Siyasal mücadele vererek iktidar olmaya çalıştığımız Türkiye Devletinin uyguladığı Ekonomi politika ve Dünyada aynı aynı sistem üzerinden uygulanan ekonomi politikayı diğer …

Türkiye’de Ekonomi ve Vergi Sistemi Devamı »

TÜRKİYE’DE EKONOMİ VE DEMOKRASİ ÜZERİNE-III Davut BİLİNMİŞ Geçen iki yazımda, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikanın ve vergi sisteminin, halkın ekonomik olarak refaha kavuşmasının önünde engel olduğunu yazmıştım. İkinci konu olarak, Türkiye’de siyasi yapıları üç kategorik grup altında analiz etmeye çalıştım, ilk iki grubu yazdım. Halkın ekonomik olarak fakirlik seviyesinde olmasına karşın, düzen partilerinin demokrasiye geçiş konusunda …

TÜRKİYE’DE EKONOMİ VE DEMOKRASİ ÜZERİNE-III Devamı »

Davut BİLİNMİŞ Bir önceki yazımda Türkiye’de ekonomi politikanın ve vergi sisteminin halkın refah seviyesinin yükselmesi önünde engel olduğunu yazmıştım. Buna karşın mevcut ekonomi ve vergi politikalarının ve devletin kurumsal yapısının geniş yığınların lehine ve çoğulcu sosyal devlet yapısına dönüşmesi için Türkiye’de siyaseten gerçekten bir demokrasi mücadelesi ve arayışı olup olmadığını, bu yazımda analiz etmeye çalıştım. …

TÜRKİYEDE EKONOMİ VE DEMOKRASİ ÜZERİNE-II Davut BİLİNMİŞ Devamı »

Davut BİLİNMİŞ Demokrasi kısaca; bir ülkede toplumsal katmanların hukukla çerçevelenmiş yönetim biçimleridir. Ulusal ekonomi politikası ise, o ülkede hukuk ve adaletin gelişmişlik düzeyine göre yürütülen, ekonomik uygulama sistemleridir. Farklı ülkelerin vergi uygulamaları, o ülkelerin hukuk, demokrasi, sosyal devlet ve ekonomik politikalarına göre şekil alan en önemli unsurlar arasındadır. Türkiye’deki gelir dağılımı tablosuna bakıldığı zaman, Yukarıdaki …

TÜRKİYE’DE EKONOMİ VE DEMOKRASİ ÜZERİNE Devamı »

PARTİLERDE KURUMSALLAŞMA VE BAŞARI Davut BİLİNMİŞ Geçen iki yazımda Türkiye’de üretim ekonomisi üzerine yazmıştım. Türkiye ekonomisinin çıkmazları arasında, temel sorunlarının çözümsüzlüğü olduğu gün gibi ortadadır. Kürt sorunu çözümsüz kalan sorunların başında gelmektedir. Bu sorunun çözüme kavuşamamasında Kürt siyasetinin eksikliklerinden kaynaklandığını da görmek gerektiği kanaatindeyim. Kürt siyaseti yetmişli yıllarda çok iyi bir ivme kazanmıştı, ne yazık …

PARTİLERDE KURUMSALLAŞMA VE BAŞARI Devamı »

Davut BİLİNMİŞ Anayasalar bir devletin demokratik hukuk devleti olup olmaması bakımından yapılan bir temel sözleşmedir. Türkiye 1924 yılından bu yana, bazı değişiklikler olmasına rağmen, günümüze kadar aynı anayasa ile yönetilmektedir. “Anayasanın ilk dört maddesi tartışılamaz, değiştirilmesi teklif edilemez” hükmü aralıklarla hazırlanan bütün anayasalarda korunmuştur. Seçimler yaklaştıkça “sistem” tartışmaları ve akabinde anayasanın dört maddesi teğet geçilerek …

KÜRDLER İKİ SEÇENEK ARASINDA MI BIRAKILMAK İSTENİYOR! Devamı »

Scroll to Top