GÜNCEL

HAK-PAR DİYARBAKIR KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

HAK-PAR DİYARBAKIR KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ
“Özgürlüğün anahtarı güçlü örgütlülüktür”
Sömürgeciler sömürgeleştirdikleri ülkeleri işgal ve ilhak emekle yetinmezler, ulusal başkaldırılarını kanla ezer, önder kadrolarını yok eder, topraklarından sürer, ekonomisini talan ederler.
Sömürgeleştirdikleri halkın diline kültürüne de saldırır yasaklar, tarihini değerlerini aşağılar, ağır bir asimilasyon politikası uygular.
Hemen hemen her gün tekrarlanan, Şeyh Sait ve Seyid Rıza gibi Kürt halkının değerlerine ırkçı, faşist saldırıların, hakaretlerin nedeni de budur.
Konferansımız bu sömürgeci zihniyeti, bir kez daha kınamaktadır.
Bilindiği gibi, sömürgeci düzenin kalıcı hale getirilmesi, ancak sözkonusu ulusun her türlü örgütlenmesinin önüne geçilerek sağlanabilir.
Bu nedenle sömürgeciler kendi anayasa ve yasal mevzuatına sömürgeleştirdikleri ulusun teşkilatlanmasını engelleyici, şayet önlenemeyecekse, kendine entegre edici hale getirirler.
Kürt hareketi açısından da durum böyledir. Uzun yıllar Kürtlerin kendileri için politika üretmelerini ve teşkilatlanmalarını engellemek üzere, gerek Anayasa, gerekse partiler yasası, seçimlerle ilgili yasal mevzuat, yasaklarla, ağır engellemelerle doludur.
Devletin Kürt halkını örgütsüz bırakma çabaları illegal alanda çalışmalarla aşılmaya çalışılmış, Kürtlerin teşkilatlanmasını sadece illegal alana hapsetme siyaseti ise yine Kürt halkının ısrarlı ve fedakâr kadrolarının mücadelesiyle işler hale getirilmiştir.
Bugün de var olan tüm yasal engellemelere rağmen, Kürt yurtseverleri özgürlük mücadelesinin en önemli aracı olan legal alanda politik örgütlenme çabalarını sürdürüyor.
Kürt yurtseverlerinin önemli görevlerinden biri de sömürgecilerin yasaklarını aşmak, men edilen alanları doldurmak, legal alanı halkamızın özgürlük taleplerini adım adım gerçekleştirmenin bir aracı haline getirmektir.
HAK-PAR Kürt halkının meşru haklarını kararlıca savunan bir parti olarak, legal alanda mücadele etmektedir.
Biliyoruz ki; Halkımızın meşru haklarının elde edilmesi, özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşması, ancak doğru politikalar üzerinde inşa edilmiş, çağın ruhuna uygun, halkımızın içinde bulunduğu koşulları gözeten bir mücadele anlayışını benimsemiş, toplumumuzun tüm hücrelerine ulaşmış, güçlü teşkilatlanma ile mümkün olacaktır.
Özgürlüğün anahtarı güçlü örgütlülüktür
Bu anlayışla HAK-PAR daha güçlü, daha örgütlü bir parti inşa etme çabasını sürdürmektedir.
Barışçıl, demokratik meşru mücadeleyi esas alan HAK-PAR, bir yandan önüne konan her engeli aşmakta, yasal prosedürleri de yerine getirmekte, öte yandan başta Kürt kentleri olmak üzere, asgari 41 ilde ve ilçelerinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmektedir.
Halkımızı Kürt karşıtı partilere, onların mutfağında üretilmiş proje yapılara terk edemeyiz. Sömürgeci partilerin kendi gündemlerinin, kendi önceliklerinin, iktidar çekişmelerinin bir aracı haline getirilmesine seyirci kalamayız.
HAK-PAR Kürt halkının kendi evlatları eliyle politik olarak da temsil edilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Konferansımız, kendi gündemini oluşturan, önceliklerini kendisi belirleyen ve Kürt halkının taleplerini merkezine alan HAK-PAR’ın daha güçlü bir politik merkez olma çabasına, tüm yurtseverlerin ilgi göstermesi, destek olması çağrısını yapmaktadır.
Sömürgeci tuzakları boşa çıkarmak, halkımızın bugününe ve geleceğine yön verecek bir politik merkezin inşası, tüm yurtseverler açısından ertelenemez bir görevdir.
03.09.2022
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR Basın Bürosu

About Post Author