GÜNCEL

Hak ve Özgürlükler Partisi Ankara il Kongresi gerçekleşti.

Hak ve Özgürlükler Partisi Ankara il Kongresi gerçekleşti.

10.12.2022 tarihinde toplanan HAK-PAR Ankara il Kongresine HAK-PAR Gnl.Bşk. Düzgün Kaplan, eski Gnl. Başkanlarımızdan, Kemal Burkay, Refik Karakoç ve çok sayıda partilimiz katıldı.

Saygı duruşundan sonra, divan seçimine gidildi.

Divan Başkanlığına: Hikmet Can, Katip Üyeliklerine: Belgin Polat ve İrfan Korucu seçildiler.

HAK-PAR Gnl.Bşk. Düzgun Kaplan, söz alarak bir konuşma yaptı. HAK-PAR’ın kuruluş amacını, bugünlere gelinen zorlu sürecini değerlendirdi: ”HAK-PAR Kürt halkı için doğru adrestir, Kürtlerin, otekileştirilmiş, hakları gasp edilmis herkesimin özgürlüklerine, ulusal haklarına kavuşması için ulusal talepleri önceliğine koyan programıyla, çabasıyla doğru bir alternatiftir. Partilerin temel amacı kitlelere ulaşarak harekete geçirerek, caydırıci bir güç yaratmaktır. Seçimlerde bu araçlardan biridir. Partimiz HAK PAR’ın seçimlere girme hakkını kazanmasında disiplinli ve kollektif çalışmayı esas alan parti yönetimimizi ve katkı sunan tüm yol arkadaşlarımızı kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

HAK-PAR’ın eski Gnl. Başkanlarından Kemal Burkay, Refik Karakoç da Kürtçe birer konuşma yaptılar. HAK-PAR’ın önemini, Kürtlerin ulusal haklarının savunucusu olduğunu, Kürtler içın doğru alternatif olduğunun altını çizdiler.

Kemal Burkay: ‘HAK-PAR’ın daha aktif bir şekilde kitlelerle bağ kurmak, kitleselleşmek için çalışma içinde olmalı. Genel Merkezde, İstanbul, İzmir, Adana Diyarbakır gibi kentler başta olmak üzere, tüm teşkilatlarında eylem ve etkinlikler planlamalı ve hayata geçirmelidir. Parti binalarında dahi olsa önemli günlerde veya güncel  konularında sohbet toplantıları, konferanslar düzenlemesi, yararlı olacaktır’ dedi.

Hikmet Can da bir konuşma yaptı, paralel değerlendirmelerde bulundu.. HAK-PAR yönetimini ve duyarlı, direngen partili yoldaşlarımızı kutladılar.

Gündem sırasıyla gorüşüldü, tek listeyle gidilen seçimde, HAK-PAR Ankara il Başkanlığına: Aydın Özatlı seçildi.

HAK-PAR Ankara ili ve ilçelerinde teşkilatlanmasını tamamlamış oldu.

Ankara il ve ilçelerinde görev üstlenen, katkı sunan yol arkadaşlarımızı kutluyoruz.

Hak ve Özgürlükler Partisi

HAK-PAR Basın Bürosu

Bild.jpeg