GÜNCEL

BASINA VE KAMUOYUNA

HAK-PAR Başkanlık Kurulu 6 Ocak 2024 tarihinde, İstanbul’da Parti binasında gerçekleştirerek, başta yerel seçimler olmak üzere, gündemindeki konuları görüştü ve aşağıdaki açıklamayı kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırdı.

BASINA VE KAMUOYUNA
Türkiye’de resmi olarak kurulu olan 140 partiden sadece 36 sı seçimlere katılabilmek için gerekli yasal şartları yerine getirebilmiştir.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere, Parti olarak katılma hakkı olan ve YSK tarafından resmen açıklanan partilerden biri de HAK-PAR’dır.
Bu durum Kürt yurtsever hareketi için bir başarı ve kazanımdır.
HAK-PAR bu olanağı tüm yurtseverlerle, demokratlarla paylaşmaya hazırdır.
Gelin, ülkemizi ve halkımızı sömürgeci partilere veya onların proje yapılarına terk etmeyelim.
Halkımızın değerlerine saldıranlara, ret, inkâr ve imha politikalarıyla, Kürt karşıtı söylemlerle birbiriyle yarışan partilere, Kürt halkının potansiyelini sömürgeci partilerin iktidar çekişmesinde heder edenlere ve şahsi menfaatleriyle onların kuyruğuna takılanlara hayır diyelim.
Güçlü, yurtsever ve demokratik bir seçenek yaratalım.
Bir araya gelelim ve adaylarımızı, seçim politikamızı hep birlikte tespit edelim, halkımızın meşru taleplerini kamuoyunun gündemine hep beraber taşıyalım.
Seçim süreçleri, yurtsever parti ve kadrolarının savrulduğu süreçler değil, bir arada durdukları, birlikte çalıştıkları ve ulusal birlik mekanizmalarının zeminini için güven yarattıkları süreçlere dönüştürelim.
HAK-PAR bu amaçla, Halkımızı sömürgeci partilere veya onlar eliyle kurgulanan ve yurtsever hareketi etkisiz kılma amacıyla kullanılan proje yapılara eklemleyen anlayışın aşılması için elinden geleni yapacaktır.
HAK-PAR politik duyarlılığın arttığı bu seçim sürecini de halkımızın kolektif hak ve taleplerini öne çıkarmak için değerlendirecektir.
HAK-PAR şiddetin ve savaşın toplum yaşamından çıkarılması, yaratılacak özgür tartışma ortamında, barışçıl mücadele yöntemleriyle, diyalogla merkezle yerel arasındaki sorunların çözüme kavuşturularak, iktidarın adil bir biçimde paylaşılması gerektiğine inanmaktadır.
Seçim sürecinde de politikalarının merkezinde Türkiye’nin aşırı merkeziyetçi, üniter (tekçi) idari yapısının kökten değişmesi ve farklılıklara uygun federal tarzda yeniden yapılanması söylemleri olacaktır.
Yine başta Kürtçenin de resmi dil olması, ilk okuldan üniversiteye kadar eğitimin her alanında kullanılması taleplerinin de sözcüsü olacaktır.
HAK-PAR farklı anadillere, kültür ve inançlara sahip olan kesimlerinin yaşadıkları kentte, tüm kentlilerin eğitim, sağlık, çevre, ulaştırma, bayındırlık, tarım, trafik ve güvenlik hizmetleri ile, siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik alanların tümünde, gerekli politikaların oluşturulmasında, karar verme süreçlerinde, eşit ve adil olarak yer almasını savunacaktır.
Tüm yurtsever, demokrat kadroları işbirliği yapmaya davet ediyoruz.
06.01.2024

HAK-PAR Başkanlık Kurulu

Post expires at 8:49pm on Pazartesi Ocak 6th, 2025

About Post Author