GÜNCEL

12 Eylül 1980 Askeri Faşist darbecilerini bir kez daha lanetliyoruz

12 Eylül 1980 Askeri Faşist darbecilerini bir kez daha lanetliyoruz

12 Eylül 1980 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen Askeri faşist darbenin üzerinden 42 yıl geçti.

Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanı generaller eliyle emir komuta zinciri içinde gerçekleşen Faşist darbe, toplumu ağır bir baskı cenderesine soktu.

Parlamentonun feshedildiği, politikacıların tutuklandığı, siyasi partilerin, sendikaların, STK’ların kapatıldığı, basının susturulduğu Darbe ile toplu tutuklamalar, İşkenceler, İdamlar, ağır hapis cezaları, sürgünler, köy boşaltmalar fişlenme ve her türlü ağır insan hakları ihlali rutin hale geldi.

Özellikle Kürt kentlerinde silah arama bahanesiyle kırsal kesimde tam bir devlet terörü estirildi.

Toplu katliamlar yapıldı, köyler yakıldı. 34 kişinin ölümüyle, insanlık dışı uygulamalarla, işkencelerle belleklerde derin izler bırakan Diyarbakır Cezaevi faşist diktatörlüğün sembolü haline geldi.

Kurulan askeri diktatörlük rejimi tarafından, zorla kabul ettirilen ve tam bir deli gömleği olan Anayasa ile toplum zapturapt altına alındı.

Faşizmin kurumsallaştırıldığı sözkonusu anayasa, kimi tadilatlar yapılsa da halen yürürlükte.

Darbenin ardından gelen her yeni hükümet, söz konusu anayasayı tümden değiştirmeyi vaat etse de, yeni sivil, demokratik bir anayasa sözleri verilse de bu mümkün olmadı.

Her gelen sadece kendisi için gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakla yetindi.

Bugün de yaşanan siyasal krizlerin bir nedeni de 12 Eylül Askeri faşist Anayasasının toplumun özgürlük, demokrasi ve çağdaş dünya ile bütünleşme taleplerini baskılayan Türkçü tekçi karakteridir.

Bugün iktidarıyla, muhalefetiyle tüm partiler 12 Eylül Darbesini ve darbecileri kınamaktadır.

Oysa 12 Eylül darbecilerinin eliyle hazırlanan bugünkü Anayasayı tümden değiştirmeden yeni, sivil, eşitlikçi, özgürlükçü bir anaysa yapmadan darbecilerin izlerini tümden silmeden, 12 Eylül rejimini kınamak, fakat onun kendilerine olanak sağlayan kısımlarına sıkıca sarılmak tam bir hilekârlıktır.

12 Eylül faşist darbesi ile hesaplaşmak, ancak onun başta anayasa olmak üzere tüm topluma nüfus eden otoriterlik üreten kurumsal yapılanmalarını, Kürt halkını da yok sayan ırkçı, şoven zihniyetinin izlerinin tümden silinmesiyle mümkün olacaktır.

HAK-PAR olarak 12 Eylül 1980 Askeri Faşist darbecilerini bir kez daha lanetliyoruz.
12 Eylül 2022

Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR Basın Bürosu

About Post Author