GÜNCEL

Şimdi demokrasi zamanı mı?

Şimdi demokrasi zamanı mı?

CHP, İYİ Parti Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ile Demokrat Partiden oluşan ve kamuoyunda ‘Altılı Masa ‘ olarak bilinen Millet İttifakı, ‘Güçlendirilimiş Parlamanter Sistem’e geçiş için 84 maddelik bir Anayasa değişiklik programını kamuoyuna sundular.

İktidarın alternatifi olan muhalefet de 1982 darbeci faşist Cunta tarafından yazılan Anayasayı tümden değiştirmek yeni, sivil, çoğulcu, çağdaş bir anayasa yapmak yerine, sadece kendileri için gerekli olan kimi tadilatları yapmakla yetinileceğini ‘şimdi demokrasi zaman’ı sloganıyla ilan etmiş oldu.

Sözkonusu önerilerin özü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine, Türkiye’de 4 yıl öncesine kadar uygulanan parlamenter sisteme yeniden dönmeyi ve sistemdeki kimi aksaklıkları gidermeyi içermektedir.

84 maddelik değişiklikler ne ülkenin demokratikleşmesine, ne de Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi temel yapısal sorunlara çözüm yoluna açmaktan uzaktır.

Bugün var olan ve tek adam rejimine tepkiyi ifade eden değişiklilerde kimi olumlu yanların olması sitemin bu yolla demokrasiye kavuşacağını iddia etmek, gülünç olacaktır.
Bu toplum tek şef dönemini de, çok partili parlamenter sistemleri de, darbe süreçlerini de özetle parlamenter sistemi de Cumhurbaşkanlığı sistemini de yaşadı, gördü.

Türk siyaset sınıfı, genlerindeki ittiahat ve terakki virisünden kurtulamadığından sadece baskıcı, otoriter sistemler üretebildi.

Türkiyenin gerçek anlamda bir demokrasiye kavuşmasını engeleyen, sürekli olarak darbeler üreten herkesi Türk kabul eden tekçi zihneyete ve aşırı merkeziyetçi üniter yapıya dokunmadan gerçekleştirilecek değişikliklerle toplumsal barış da çağdaş bir demokrasi de inşa edilebilir mi?

Altılı masa da tıpkı mevcut iktdar gibi toplumsal probemleri çözmeye zemin hazırlayacak, ülkenin çok renkli toplumsal yapısına uygun, çağdaş bir anayasa programlamak yerine, darbecilerin yaptığı mevcut anayasada sadece kendi ellerini güçlendirecek tadilatlar yapmak peşindedir.

Uzun yıllar Türkiye’de uygulanan Parlamenter sistem de son 4 yıldır yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı sistemi de gerçek anlamda, istikrar sağlamak, çağdaş bir demokrasiye yol açmak yerine, daha baskıcı, otoriter bir yapı üretti.

Zihniyet değişmedikçe yapılacak her yama, her tamir makyajdan öteye geçmeyeceği görülmelidir.

Öncelikle sivil demokratik yeni bir anayasa yapma iradesi ortaya konmalıdır.

Yeni Anayasa da ülkenin çok uluslu, çok renkli yapısı dikate alınmalıdır. Herkesi Türk kabul eden vatandaşlık tanımı değişmelidir. Kürtçe Türkçenin yanısıra ikinci resmi dil olmalıdır. Üniter yapı yerine ademi merkeziyetçi bir şekilde devletletin yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlamalıdır.

12 Eylül darbeci faşistleri tarafından yazılan Anayasa’nın özüne dokunmaksızın ve ya onu bir yana atıp yeni,sivil, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasa yapmaksızın 84 değil 184 madde de değişse Türkiye demokratik bir ülke olamayacaktır.

Biz yeni, sivil, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasa için çabamızı sürdüreğiz. 30.112022

Arif Sevinç
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR Gnl. Bşk. Yrd.

About Post Author