GÜNCEL

Lozan Antlaşması’nın 100. Yılı; Kürt milleti özgürlükten asla vazgeçmedi.

Lozan Antlaşması’nın 100. Yılı;

Kürt milleti özgürlükten asla vazgeçmedi.

24 Temmuz 2023, aynı zamanda Kürt milletin varlığına kasdeden, soykırımlara tabi tutulmasına yol açan ve bugün Kürt halkının yaşadığı sıkıntılarının, ortadoğu’nun kan revan içinde istikrarsızlık kaynağına dönüşmesinin nedeni olan Lozan antlaşmasının 100. Yıl dönümüdür.

Lozan Antlaşması 1.Dünya Savaşından galip çıkan emperyalist devletlerin dünyayı yeniden paylaştıkları ve kendi taleplerini mağlup devletlere dikte ettirdikleri bir antlaşmadır.

Lozan Antlaşması bir dizi açık gizli görüşmenin ardından, 24 Temmuz 1923 yılında İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti, Rusya ve Türkiye arasında yapıldı.

Kürdistan’ın bir kez daha parçalanmasına yol açan bu antlaşma öncesi Kürt ileri gelenleri kendi temsil mekanizmalarını inşa etmek, bu antlaşmaya da kendi temsilcileriyle katılmak yerine, Kemalistlere destek oldular.

Kemalistler de özenle Kürdistan temsilcilerinin sürece dahil olmasını engellediler.

Kürdistanın Güneyi İngilizlerin hakimiyetindeki Irak devletine, Batısı Fransız denetimindeki Suriye devletine, Kuzeyi de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne dahil edildi.

Lozan antlaşmasıyla Kürt halkına karşı zamana yayılmış bir soykırım uygulandı.

Elbette Kürdistan’ın parçalanması, Kürt milletinin kendi kaderini tayin etme hakkı dahil, meşru haklarının gaspedilmesi ve 100 yıldır süregelen soykırım ve asimilasyon politikalarına maruz kalmasının birinci derecede sorumlusu, 1. Dünya Savaşının galip devletleridir. Bunların başında İngiltere ve Fransa gelmektedir. Yine bu kanlı sürecin diğer sorumluları Kürdistanı aralarında paylaşan ve Kürt halkının varlığına kasteden bölge devletleridir.

Ancak, aynı zamanda dönemin Kürt siyaset sınıfını da hataları, yanlışları hatta ihanetleri ile bugünkü statüsüzlüğün mimarlarından saymak gerekir.

Buna rağmen, Kürt milletinin bu antlaşmaya boyun eğmediğini her fırsatta başkaldırdığını ve özgürlükten asla vazgeçmediğini gururla söyleyebiliriz. Dün de böyleydi, bugün de böyledir…

Lozan Antlaşması 100. yıldönümü dolayısıyla  Kürdistanı parçalayan, Ortadoğu’nun en kadim milletlerinden olan Kürt milletinin meşru haklarını tanımayarak soykırımlara, katliamlara ve zoraki asimilasyona tabi tulumasına yol açan emperyalist devletlerinin ve bölgesel işbirlikçi devletlerin yöneticilerini kınıyor, 100 yıldır halkımızın özgürlüğü ve meşru hakları için canverenleri rahmetle anıyoruz.

24.07.2023

Hak ve Özgürlükler Partisi

HAK-PAR Basın Bürosu

About Post Author