GÜNCEL

Yeni yıl Kürt yurtsever hareketinin toparlanmasına ve özgürlüğe vesile olsun.

Yeni yıl Kürt yurtsever hareketinin toparlanmasına ve özgürlüğe vesile olsun.

Ser sala we pîroz be!

Serra newîye pîroz bo!

Yeni yılınız kutlu olsun!

Geride bıraktığımız 2023 yılı da savaşlar, katliamlar, insana ve doğaya karşı yürütülen ağır hak ihlalleriyle geçti.

Küresel kapitalist sistem, kar hırsıyla doğanın dengesini bozmaya, milyonlarca insanı açlığa, yoksulluğa, itmeye, ölümcül salgın hastalıklara terk etmeye, mülteci durumuna düşürmeye,   ırkçılık, etnik ve dinsel/mezhepsel çatışmaları körükleyerek insanlığa acı vermeye devam ediyor.

Rusya ve NATO’nun Ukrayna üzerinden yürüttükleri savaş ve savaşın ürettiği insani, ekonomik krizler bitmiş değil.

Irak’ta ki istikrarsızlığın, Suriye’de ki iç savaşın ürettiği krizler çözülmeden, Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı saldırısı ile gerilimin merkez üssü bir kez daha Ortadoğu’ya kaydı. Yerleşim yerlerinin bombalandığı ve 20 binin üstünde insanın yaşamını yitirdiği Gazze deki çatışmaların bölge ülkelerine de sıçraması, uluslararası ticareti sıkıntıya sokarak yeni krizlere kaynaklık etmesi bekleniyor.

1.ve 2. Dünya savaşlarının ardından dünyayı kendi çıkarlarını gözeterek paylaşanlar ulusal ve benzeri sorunları çözüme kavuşturmak yerine kriz alanlarına dönüştürenler bu gün yaşanan krizlerin de yaratıcıları ve sorumlularıdırlar.

Onlar, Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi bölgemizde de krizlerin, istikrasızlığın temel nedeni olan Kürdistan meselesini de Filistin meselesini de çözüme kavuşturmadılar.

Dünyanın en zengin bölgesinde yaşanan katliamların, etnik çatışmaların ve mezhepsel boğazlaşmaların, yoksulluğun, geri kalmışlığın nedeni 1. Dünya savaşının ardından oluşturulan ve ısrarla sürdürülen bu insanlık dışı statükodur.

Bu statüko değişmelidir.

Kriz bölgelerinde makul ve adil çözümler üretilmeden, ülkesi dört parçaya bölünerek sömürgeci devletlere paylaştırılan Kürt halkı özgür olmadan Ortadoğu’da istikrar da ve huzur da olmayacaktır.

Hal böyleyken;

Türkiye 2023 yılında ağırlıkla Kürtlerin yaşadığı 11 ili kapsayan Maraş merkezli depremlerin ve sel felaketlerinin yarattığı acılarla sarsıldı. 50 bini aşkın insan yaşamını yitirdi, yüzbinlerce insan yaralandı, evsiz barksız kaldı.

Söz konusu felaketin yarattığı acılar devam ediyor. Yaraların kabuk bağlaması daha çok uzun süre alacak.

Öte yandan 2023 yılında yapılan Cumhur başkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini de kazanan AKP ve MHP’nin başını çektiği Cumhur ittifakı bir önceki dönemde üretilen politikaları devam ettirdi.

Türkiye’de özgürlükler alanı azami ölçüde daraldı. İktidar AHİM kararlarını, alt mahkemeler Anayasa mahkemesi kararlarını tanımıyor. İktidar keyfi yönetimini sürdürüyor. Bu Otoriter rejimin uyguladığı politikaların sonucu olarak meydana gelen ekonomik krizin yükü de yine çalışanlara, emekçilere fatura edildi, ediliyor.

Kürt meselesine adil bir çözüm üretemeyen hükümet bir kez daha ırkçı, şoven, Kürt karşıtı söylemlerle, şiddete dayalı politikalara yöneldi. Türkiye sadece kendi sınırları içinde değil Irak’ta, Suriye’de de Kürtlerin meşru haklarına kavuşmasını, bir statü sahibi olmasını engellemeyi temel politika haline getirdi.

Türkiye 2024 yılına da toplumun özlem duyduğu, çok uluslu, çok renkli yapısına uygun, Kürt meselesi, Alevi meselesi gibi yapısal sorunlarınında çözümüne olanak sağlayacak özgürlükçü, çağdaş, demokratik bir anayasa ile değil, 1980 askeri faşist darbecilerin yazdığı  yasakçı, tekçi Anayasa ile ırkçılığın, şövenizmin, Kürt karşıtlığının tırmandırıldığı, aşırı kutuplaştırılmış bir şekilde  girmekte.

30 milyona yakın bir nüfusa sahip Kürtler, hala  ana dillerinde eğitim hakkı başta olmak üzere tüm ulusal ve toplumsal meşru haklarından yoksun.

2024 yılında yapılacak yerel seçim sürecinde de gerek iktidar, gerekse muhalefet partileri bir yandan kürt karşıtı politikaları sürdürürerek öte yandan Kürtlerin belirleyici olan gücünü arkasına almaya çabalayacaklarına kuşku yok.

Kürtler, dönüştürücü potansiyelerini akıllıca değerlendirmeli, kendi ulusal demokratik taleplerini merkeze alan politiklar üretmeli ve Kürt karşıtı bu tablonun değişmesi için çalışmalıdır.

Sömürgecilerin ustaca kurguladıkları senaryolarla ve proje yapılarla Kürt hareketini şiddet ve terör kıskacında tutma hesaplarını bozmalıdır.

Bunun yolu köklü bir mücadele geleneğine ve deneyime sahip Kürt yurtsever kesiminin,  rejimin tuzakalarını bozacak, barışçıl, demokratik mücadeleyi esas alarak halkımızın taleplerini kararlıca savunacak ve akılcı siyasetler üreterek  sonuca ulaştıracak güçlü bir politik seçenek oluşturabilmesinden geçmektedir.

Yurtseverlerin öncelikli görevi rejimin tuzaklarına, oyunlarına karşı dirençli, kişisel beklentileri önceleyerek Kürt hareketini dejenere eden, proje yapılara eklemleyen eğilimlere karşı duyarlı, barışçıl demokratik mücadeleyi, sivil itaatsizliği esas alan ulusal demokratik bir mücadele hattının örülmesidir.

Yeni yılın Kürt yurtsever hareketinin toparlandığı, özgürlüklerden ve demokrasiden yana tüm güçlerin kol kola girerek, halkımızın meşru talepleriyle sürece müdahale ettiği bir yıl olması dileğiyle, herkesin yeni yılınızı kutluyoruz.
31 Ocak 2023

HAK-PAR Basın Bürosu

Post expires at 7:20pm on Salı Aralık 31st, 2024

About Post Author