GÜNCEL

MEDYA Û CİWAN

Ekrem ÖNEN Di vê serdema global ku cîhan ji qonaxa serdema civaka îndustrîalîzasyonê derbasî civata înformasyonê dibe. Yek ji pirsa herî grîng ya akademîsyenê zaningehê medya, pirsa medya û ciwana ye. Ji ber ku ciwan koma sosyal ya herî dînamîk û aktîf e, ku dixwaze maksîmûm medyayê bi kar bîne. Jî ber wê jî, nuha…

Read More