GÜNCEL

Değerli halkımız; HAK-PAR olarak halka yerel yönetimler alanında ‘yurtsever belediyecilik’ anlayışıyla örnek bir çalışma yapmayı vaat ediyoruz.

Değerli halkımız;

HAK-PAR olarak halka yerel yönetimler alanında ‘yurtsever belediyecilik’ anlayışıyla örnek bir çalışma yapmayı vaat ediyoruz.
Yerel plandaki sorunlara çözüm bulunmasında asli rolün yerel yönetimlere ait olması gerektiği görüşündeyiz.
Yerel meclisler birer yerel parlamento gibi çalışmalı.
Eğitim, sağlık, yerel güvenlik gibi hizmetler yerel yönetimler tarafından karşılanmalı.
Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri de belediye başkanları gibi yerel halk tarafından seçilmeli.
Biz HAK-PAR olarak böylesi bir yerel yönetim sistemini gerçekleştirmek için çalışacağız.
Dilimize, kültürümüze, tarihimize, ulusal değerlerimize sahip çıkacağız.
Modern, planlı, temiz, çevreye duyarlı, insanı temel alan, yaşanılır bir kentleşme politikası izleyeceğiz.
Kent mimarisinin alt üst edilmesine, betonlaşmaya fırsat vermeyeceğiz. Bu alanda bugüne kadar yaratılmış tahribatı düzeltmek için sistemli, planlı bir çalışma yapacağız.
Herkesi, özellikle yoksul kesimleri depreme dayanıklı konut sahibi yapmaya yönelik özgün projeler geliştireceğiz.
Kentimizde su havzalarının korunmasına, temiz ve ucuz su teminine özel önem vereceğiz.
Atıkların toplanması ve geri dönüşümü için doğa dostu etkili sistemler kuracak, gıda güvenliğine öncelik vereceğiz.
Yeşil alanları koruyup büyüteceğiz. Park ve bahçelerle, gezi yollarıyla, çocuklar için oyun alanlarıyla, gençler ve büyükler için spor sahalarıyla kentimizi yaşanılır bir hale getireceğiz.
Rahat bir trafik için gerekli altyapı çalışmalarına ve toplu taşımacılığa öncelik vereceğiz.
Sosyal ve kültürel faaliyetler için, yeter sayıda yurttaş evleri ve kültür merkezleri oluşturacağız.
Farklı dil ve kültürlerin korunması ve serbestçe gelişmesi için özgün projeleri hayata geçireceğiz.
İşsizliğin çözümüne katkıda bulunmak ve yöre halkının gelirini yükseltmek için de özel çalışmalar yapacağız. Bu amaçla kentin ekonomik, sosyal ve kültürel kaynaklarını, turizm potansiyelini iyi bir planlamayla yatırıma dönüştürecek, tarım ve hayvancılığı destekleyeceğiz.
Çocukları ve gençleri uyuşturucu ve benzeri olumsuz, sağlığa zararlı alışkanlıklardan korumak için tedbirler alacağız.
Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklar ve gençler için koruyucu, eğitici, iş ve meslek sahibi edici çalışmalar yapacak, çocuk ve gençlik evleri açacağız.

Değerli Yurttaşlar;

Bugüne dek sorunlarınızı çözmek bir yana daha da ağırlaştıran ırkçı, asimilasyoncu düzen partilerine ve kandan, şiddetten beslenen entegrasyonculara hayır de.
Kullandığın oy; ulusal değerlerimize saygısızlık yapanlara cevap olsun!
Kullandığın oy; dilimize, kültürümüze vurulan zincirleri kıran bir balyoz olsun!
Kullandığın oy; kendi kendimizi yönetme irademizin bir ilanı olsun!

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ-HAK-PAR

Post expires at 5:25pm on Cumartesi Şubat 22nd, 2025

About Post Author