GÜNCEL

Küresel Isınma Tehlikesi

Çevre Hakkında Yazılan Makale İçin Kullanıldı
Siyasetin Acil Çözüm Bekleyen Sorunu Küresel Isınma !
05.06.2022 Dünya Çevre günüydü. Van’da Van Akademik Odalar Birliğinin düzenlediği “Açık Sır Van Gölü ” isimli panele katıldım. Panelin konusu genelde Küresel ısınma ve alınması gerekli tedbirle, özelde ise Van Gölü idi. Paneli sunumu, konunun uzmanı akademide görevli bilim adamları tarafından yapıldı. Görünen o ki, fosil yakıtların atmosfere saldığı Karbonmonoksit, dünyanın geleceğini tehlikeye koyuyor. Atmosfere salınan karbonmonoksitin kabul edilen miktarı Metreküp ‘de en fazla 350 PPM iken şu anda 421 PPM’in üzerine çıkmıştır. Bu beraberinde küresel ısınmayı getiriyor. Küresel ısınma hem aşırı sellere ve toprak kaymasına hem de orman yangınları ile kuraklığa neden oluyor. Canlı türler hızla azalıyor. İnsanda da Kanser vb. Öldürücü hastalıkların hızlı yayılmasına neden oluyor. Solunum yetmezliği, erken kalp krizleri ve tanımlanmış ya da henüz tanımlanmamış pek çok hastalık ve ani ölümlere sebep oluyor.
Kuraklık nedeniyle insanların besin bulma imkânı da daralıyor. Kıtlık ve kuraklık nedeniyle küresel göçler Dünyanın istikrarını tehdit ediyor.
AB 2019 da bu sorunun taşıdığı büyük riski görüp, ona göre yeni strateji belirledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı, bu mutabakata göre 2030 yılına kadar, karbon emisyonu 1990 öncesi seviyesinin %55 altına indirilecek, 2050 yılında da nötr olmayı hedeflemektedir.
Yani orta Doğudaki doğalgaz ve Petrol gibi fosil yakıtların ruhuna el fatiha. Bundan sonra güneş ve rüzgâr enerjisinden yararlanma yoluna gidilecek. Fosil yakıtların yerini “Yenilenebilir Enerji” kaynakları alacaktır. Üstelik güneş her tarafta bedavadır. Ama kabul etmek gerekir ki, güneş de en çok Ortadoğu da görülüyor. Yazlar uzun ve sıcak, kışlar ise kısadır. Güneş enerjisi üretmek için de Orta Doğu coğrafyası daha elverişlidir.
Hükümet 2023 yılında Karadeniz’de Doğal gaz çıkaracağı müjdesini verirken, Avrupa Yeşil Mutabakatına göre 2050 yılında Doğalgaz kullanılmaması gerekiyor.
Geleceği esas alan hükümetler, bu günden itibaren kaynaklarını yenilenebilir enerjiye yönlendiriyorlar. Hem daha ekonomik hem de ekolojik dengeye de hizmet edilmiş olur.
Öte yanda ormanlık alanı çoğaltmak, tabiatı süratle kirleten ve yarılama ömrü yüzyılları bulan naylon ve plastik maddelerin kullanımı sınırlandırıyor. Gida maddelerini korucu ilaçlarla buluşturulmaması için hedefte, “Tarladan sofraya ” projesi de vardır.
AB bu hedefleri gerçekleştirmek için şimdiden Bir trilyon iki yüz milyar bütçe oluşturmuştur.
Devlet, pek çok kez Terörle Mücadele amacıyla Kurdistan’da orman yaktı, mağaraların neredeyse tamamını tahrip etti. Bu uygulama aynı zamanda hem büyük ölçüde çevre kirliliğine, hem de canlı türlerinin çeşitliliğinin azalmasına neden oldu. Kuraklık ve ekonomik yıkım da cabası.
Küresel ısınma ve iklim krizi herkes gibi Kürtleri de olumsuz etkilemektedir. Kürt siyaseti de çevreci ve Avrupa Yeşil Mutabakatını dikkate alan politikalar geliştirmelidir. İnsanımızda çevre bilinci oluşturmak da görevlerimiz içinde yer almaktadır. Yerleşim alanlarımız ve su kaynaklarımızın gelişi güzel kirletilmesinde, insanımızın çevre bilincinin yeterince gelişmemesinin de büyük bir rolü vardır. Doğaya gelişi güzel plastik atıklar atarak geleceğimizi tehlikeye sokmuş oluyoruz.
Daha temiz ve yaşanılır bir çevrede yaşamak, günümüzde İnsan Haklarından sayılmaktadır. Biz de bu konuda yeterince duyarlılık geliştirmek durumundayız. 06.06.2022
Abdulmenaf Kıran

About Post Author