GÜNCEL

HAK-PAR 9.Olağan Kongre Sonuç Bildirgesi

9.Kongre Fotoğrafları

HAK-PAR 9 Olağan Büyük Kongresi ;

 Özgürlük, Barış, Demokrasi için HAK-PAR

Hak ve Özgürlükler Partisi / HAK-PAR 9 Olağan Büyük Kongresi’ni 15 Mayıs 2022 Pazar günü, İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonunda topladı.

Kongre gündemindeki konuları görüştü, kararlar aldı, Genel başkan olarak Düzgün Kaplan’ı, yeni Parti Meclisi’ni seçti ve kamuoyuna aşağıdaki sonuç bildirisini yayınladı.

 “Türkiye başta Kürt sorunu ve Alevi sorunu olmak üzere yapısal sorunlarını çözümsüzlük bataklığında tutmayı sürdürüyor. İçerde ırkçı-şoven propaganda ile beslenen aşırı kutuplaştırılmış bir siyasal yapı, pahalılık, yoksulluk, açlık ve işsizlik ile patlama noktasına gelen toplumu, dozu her gün daha da artan otoriterlikle, Kürt karşıtı, militarist politikalar ile uyuşturmaya çabalıyor.

İktidar da muhalefet de koltuk ve rant kavgası içinde, geniş toplumsal kesimler ise işsizlik, yoksulluk ve pahalılık içinde çırpınmaktadır.

Gerek iktidar blokunun gerekse Muhalefet blokunun toplumsal problemlerin çözümüne yönelik hiçbir somut projeleri bulunmuyor.

Toplumun, gerçek anlamda bir demokratikleşme projesi sunmaksızın sadece “cumhurbaşkanlığı sistemi mi, parlamenter sistem mi” tartışmaları içinde kutuplaşmasını, Kürtlerin de kendileri için siyaset üretmek yerine onların iktidar çekişmelerinde taraf olmasını istiyorlar.

Kürt halkı yüz yıldır tekrarlanan bu oyunu bozmalı ve kendi temel istemleri çerçevesinde siyaset üretmeli, örgütlenmeli, meşru hak ve özgürlük talepleri için seferber olmalıdır.

Yapılması gereken, körü körüne bir bloka yancı olmak değildir.

İktidar blokuna da muhalefet blokuna da başta Kürt sorunu, Alevi Sorunu olmak üzere emek, kadın çevre sorunları gibi meseleleri ciddiyetle ele almadan, gerçek anlamda bir demokratikleşme programıyla ortaya çıkmadan, gerçek sorunlar ile yüzleşmeden, onları barışçı ve demokratik yol ve yöntemlerle çözmeyi hedeflemeden, bu amaçla gerekli ve zorunlu reformları gerçekleştirmeden Kürtlerin desteğini alamayacaklarını gösterilmelidir.

HAK-PAR 9.olağan büyük kongresi, Devletin geleneksel olarak Kürt sorununda izlediği inkara, asimilasyona, şiddete, baskıya, dayalı politikalarının, Kürt meselesini “terör” meselesine indirgeyen zihniyetinin çözüm olmadığının görülmesi ve mutlaka değiştirilmesi gerektiğinin altını çizer.

Kongremiz, Türkiye’nin çok uluslu çok kültürlü yapısına uygun yeni ve çağdaş bir Anayasanın gerekliliğine dikkat çeker, Kürt sorununun eşitliği esas alan adil bir çözüme kavuşturulmasını zorunlu görür. Anadilde eğitim başta olmak üzere Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklı haklarının teslim edilmesi, federal yapılanmaya zemin olacak adımların atılması, Alevi sorununun gerçek bir laiklikle çözüme kavuşturulması için mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini vurgular.

Öte yandan Kongremiz; Sömürgeci devletlerin, Güney ve batı Kürdistan’da Kürtlerin her kazanımını “beka” sorunu olarak algılayarak ardı arkası kesilmeyen askeri operasyonlar gerçekleştirmelerini, Türkiye’nin Suriye’den gelen Arap ve Türkmen sığınmacıları kendi topraklarına değil, Başta Afrin Olmak üzere Batı Kürdistan’a toplu olarak yerleştirerek, demografik yapıyı Kürtlerin aleyhine değiştirme çabalarını kınar.

Son günlerde sömürgeci devletlerin artan saldırıları ve taşeron örgütler eliyle bölgenin istikrarsızlaştırılması ve müdahalelere açık hale getirilmesi yönündeki kampanyalarını değerlendiren Kongremiz PKK’nin hem Batı hem de Güney Kürdistan’da oynadığı yıkıcı rolü Kürt karşıtı politikaların kirli bir uzantısı olarak görür. Her Kürdü Güney Kürdistan Federe Bölgesi başta olmak üzere, tüm kazanımları daha büyük bir sorumluluk bilinciyle sahiplenmeye çağırır.

Hak Ve Özgürlükler Partisi 9.Olağan Kongresi; Halkımızın önüne konan tuzakları bozmak ve ulusal, meşru taleplerin gerçekleştirmek için sadece tespit yapmanın veya teşhir etmenin yetmediğini, yapılması gerekenin öncelikle Kürt halkına güçlü, ulusal, istikrarlı, savrulmalara karşı dirençli, kararlı bir seçenek sunmak olduğu tespitini yaparak tüm yurtseverleri bu çaba içinde olan HAK-PAR’a destek olmaya çağırır.”

15 Mayıs 2022 ANKARA

About Post Author