GÜNCEL

HAK-PAR Parti Meclisi Sonuç Bildirisi

Hak ve Özgürlükler Partisi Parti Meclisi 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara’da Parti Genel Merkezi’nde toplandı. PM, son üç aylık döneme ilişkin çalışma raporunu değerlendirdi, gündemindeki konuları görüştü, kararlar aldı ve kamuoyuna aşağıdaki bildiriyi yayınladı:

 

Parti Meclisimiz, 27 Ekim 4-Kasım 2013 tarihleri arasında 14 ili kapsayan Özgürlük ve Barış Yürüyüşümüzün, kitlelerle buluşma ve mesajımızın halka ulaşması bakımından önemli ve başarılı bir eylem olduğunu saptadı.

*   *   *

Parti Meclisimiz, 15-16 Kasım tarihlerinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesud Barzani’nin, Başbakan Erdoğan’ın davetlisi olarak Diyarbakır’a yaptığı gezinin ve bu ziyaret sırasında karşılıklı olarak verilen mesajların tarihi önemde olduğu kanısındadır.  Bu buluşma sırasında Sayın Barzani Kürt sorununun barışçı çözümü için şiddetin terk edilmesini, yeni koşullarda Kürt halkının haklı mücadelesini barışçı yöntemlerle yürütmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Başbakan Erdoğan ise, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni adıyla ifade ederek, 1920 ruhuna dönülmesini isteyerek ve çözüm yolunda dağdakilerin inmesine, cezaevindekilerin ise özgürlüklerine kavuşmasına dair arzularını dile getirerek çözüm ve uzlaşmaya hizmet eden bir dil kullandı ve bazı ezberleri bozdu.

Partimiz bu mesajların ve ziyaret nedeniyle Diyarbakır’da ve tüm ülkede oluşan olumlu havanın, Kürt sorununun çözümü ve barışa ulaşmak için gerekli zihniyet değişimi yönünde olumlu bir adım olduğu kanısındadır ve tüm tarafların bu yöndeki değişime destek vermesinin önemini vurgular.

*   *   *

Kamuoyunca bilindiği üzere, geçtiğimiz Eylül ayında Kürdistan Bölgesel Yönetiminin Merkezi Hewlêr’de toplanması beklenen Kürt Ulusal Kongresi, ortaya çıkan sorunlar nedeniyle peş peşe iki kez ertelendi, son olarak da belirsiz bir tarihe bırakıldı. Bu ertelemeler PKK-PYD kesiminin gerek kongreye ilişkin, gerekse Batı Kürdistan’daki olumsuz tutumundan kaynaklanıyor. Kongre’nin ilerde gerçekleşmesi ve kendisinden beklenen olumlu sonuçları vermesi için tüm partilerin hazırlık sürecine katılması, Kongrenin demokratik bir tartışma ortamında cereyan etmesi şarttır.

*  *  *

Parti Meclisimiz, Suriye’deki kanlı iç savaşı sona erdirmek ve Suriye sorununa bir çözüm bulmak amacıyla 22 Ocak’ta Cenevre Konferansı’nın toplanacağı haberini olumlu karşılar. Cenevre’de bir uzlaşmaya varılıp silahların susması, bölgede Suriye iç savaşı nedeniyle yükselen tansiyonu düşürecek ve bölgesel ilişkilerde yeni bir değişime yol açacak, bu durum Kürt hareketini de etkileyecektir

PYD’nin Batı Kürdistan’da diğer yurtsever örgütlere ve halka karşı izlediği baskıcı ve anti demokratik tutum da ciddi sorunlar yaratmaya devam ediyor. Cenevre Konferansı’nda Kürtlerin adil biçimde temsil edilmesi ve Konferansın Kürtlerin haklı taleplerine uygun sonuçlar vermesi de bu tür yanlış yöntemlerin terk edilmesine ve Kürtlerin birlikte hareket etmelerine bağlıdır.

*  *  *

İran’da son cumhurbaşkanlığı seçimini ılımlı diye nitelenen Ruhani’nin kazanması uluslararası planda olumlu karşılanmış ve bazı umutlar yaratmıştı. Ancak bu ülkede Ruhani döneminde de idamlar, var hızıyla ve pervasızca devam ediyor. Özellikle de çok sayıdaki Kürt yurtseveri, uluslararası tepkilere de aldırmadan darağacına gönderiliyor.

Partimiz bu nedenle İran rejimini protesto eder ve bu çağdışı uygulamaya, zulme artık son verilmesini ister.

Son günlerde Güvenlik Konseyi ile İran arasında, bu ülkenin nükleer programının denetimi konusunda bir sözleşme yapıldı ve bu İran’a yönelik ekonomik yaptırımların hafiflemesini sağlayacak. Öte yandan, büyük petrol ve gaz yataklarına sahip böyle bir ülke için riskli nükleer enerjiye ihtiyaç olmadığı ve İran’ın nükleer çalışmalarının iyi niyete dayanmadığı da bellidir.

*   *  *

Parti Meclisimiz bu toplantısında yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdi ve Parti örgütümüzü, tüm üyelerimizi, bu hazırlıkları hızlı biçimde yürütmek ve iyi sonuç almak için seferber olmaya çağırdı.

2 Aralık 2013

About Post Author