GÜNCEL

Diyarbakır HAK-PAR Şeyh Said ve Arkadaşlanını Andı

HAK-PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, idam edilişlerinin 88. yılında Şeyh Said ve arkadaşlarını basın açıklamasıyla andı.  Türkçe ve Kürtçe yapılan açıklamayı ayrı ayrı olarak vermeyi uygun gördük…

BASINA VE KAMUOYUNA

Şeyh Said ve dava arkadaşları 29 Haziran 1925 günü idam edildiler.  Şeyh Said Kuzey Kürdistan’daki Ulusal Kurtuluş Hareketinin en önemlilerinden birini yönetti, ona liderlik yaptı. Şeyh Said’in halk içindeki büyük desteği ve ona gösterilen kabul nedeniyle hareket önemli bir yığınsal boyut kazandı. Öyle ki bu hareket, onu yöneten liderinin adıyla anıldı, Şeyh Said adıyla özdeşleşti. Tarihin hiçbir döneminde ulusal boyunduruğa boyun eğmeyen Kürt halkı 1925 yılında, yani günümüzden 88 yıl önce ulusal hakları uğrunda sürdürdüğü direniş geleneğine yeni bir halka ekleyerek, Kürdistan’daki zulme karşı mücadele başlattı. Kısa sürede yayılan ve halkın büyük desteğini kazanan bu hareket birçok il ve ilçe merkezini ele geçirmiş, ulusal kurtuluş yönünde ciddi ümitler yaratmıştır.  Ne var ki Türk devletinin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun saldırılar nedeniyle hareket yenilgiye uğramış, binlerce Kürt katledilmiş, Şeyh Said başta olmak üzere hareketin onlarca yöneticisi idam edilmiştir.  Bu tarih aynı zamanda Kürtlerin kendi ata yurtlarından kopartılarak sürgüne gönderilmesinin, zorunlu iskana tabi tutulmasının miladıdır. Başka bir deyişle Şeyh Said hareketi Kürtler bakımından acıların, kıyımların, toplu katliamların art arda başlayıp günümüze kadar süren dönemin adıdır.

Şeyh Said ve ondan öncekilerin açtığı yolda, ulusal hakları uğrunda mücadele eden Kürt halkı kendi tarihine ve değerlerine sahip çıkıyor, kararlılıkla meşru hakları uğrunda mücadele ediyor. Bugün de, Kürt halkının bu yönde inanç ve azimle mücadele ettiğine tanıklık etmek, onun ulusal kurtuluş önderlerine, hak ve özgürlükler davasına bağlılığının en önemli işareti haline gelmiştir. Neredeyse yüz yıla varan bu süreçte devam eden hak ve özgürlük mücadelesi Kürt halkının direnişi bakımından onurlu bir tarih anlamına gelmektedir.  Diğer yandan, bu yüz yıl boyunca yaşanan bunca acıya rağmen Kürt halkının meşru haklarının büyük bölümünden yoksun bıraktırılması bu onurlu tarih karşısında zalimlerin ve baskı rejimlerinin düştüğü aczin göstergesidir.

Kürt halkı bakımından tarihin yeniden yazıldığı, meşru haklarının elde edilmesi açısından geri döndürülemez bir sürece giriyoruz. Artık yeni bir dönem başlıyor. Büyük bir umut ve kararlılıkla bu dönemin ulusumuz açısından özgür bir gelecekle taçlandırılması için yüksek bir iradeyle mücadele ediyoruz. Bu duygularla; ölümünün 88.Yılında Şeyh Said’i ve onunla birlikte idam edilen dava arkadaşlarını rahmetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyor,  Şeyh Said, Seyit Rıza ve Saidî Kurdi’nin itibarlarının bir an evvel iade edilmesi ve mezar yerlerinin açıklanmasını talep ediyoruz. 29.06.2013

 

 

Hak ve Özgürlükler Partisi
(HAK-PAR)
Diyarbakır İl Başkanlığı

About Post Author