GÜNCEL

BÎRANİNA KEK FEHMİ DEMİR

BÎRANİNA KEK FEHMİ DEMİR

Wek ku té zanîn Fehmi DEMİR Seroké Partiya me ( Partiya Maf u Azadiyan) bu. Pâr di roja bîstûpencé cotmehé da di kezayek trafiké da şehit ket u çu ser dilovaniya xwe.

Kek Fehmi şehide, ji ber ku,ew réwîtiya wî di çarçova xevata hilbijartinan da vû. Şehîde ji ber ku Partiya Maf u Azadiya bı taybetî Partiya gele bindest, partiya gelén Kurde. Partiya Maf u Azadıyan tevî hemû, astengî u bé derfetiyen xwe, réyek u roniyek diyarî gelén Kurd u dildarén demokrasi u azadxazan kir.

Gava ku Kek Fehmî bi bîra min dikeve, héster dikevén çavén min u girek dikeve xeziya min. Ji ber ku ter u can bû u ji ber ku bé guman siyasetmedarek ji bo şexsé xwe ti tiştek ne dixest. Bes hemû daxaz u armancén wî ji bo serkeftina gelén Kürd u dilowanén demokrasi u azadiyen bû.

Caran jî, bîr hatina kek Fehmî ji min ra dive çavkaniya tekoşîné. Mırovek nefs biçûk u mırovek bé guman bé tirs bû. Ji bo bîr u baweriyen xwe bé şik cané xwe dida. Di her demén teng da di go Xwedé mezine. Ku hemu Kurd di demén xerav da divén Xwedé mezine. Ev gotin té vé waté ku, rojén teng u tarî wé derbas bibin. Bé gûman netevé Kurd netevek bawermende. Di rojén ten gu fireh da tim xwedi baweri ne Xwedé tim di bîra wan daye.

Kek Fehmi di daviya emre xwe yé kurt da xizmetek gelek giranbiha ji bo gelen Kurd u bi taybetî ji bo partiyan me ( Partiya Maf u Azadiyan) anî cî. Ala Kürd li bejna xwe lefand di kuçe u kolanén Ameda rengîn gav bi gav meşîya. Bi vé çalekiya xwe aşkera rengé partiye nîşanî dost u dijmina da. U devé hemu muhalifén partiye giréda. Nema ku piştî vé rewşé kes li Partiya Maf u Azadıya bé bextiyé bike, bije ku ew partiyek Kurda nîne.

Kek Fehmî tiştek di jî bi kar anî ku ew jî kém sîyasetmedar dikarin bi kar bînin. Di partiye da sé sitûne sitewr bi saz kir. Yek jé demokrasiya ziké partiye,yan du yemin Mafén Mirovan u yan séyemin serdestiya dadé. Bé guman van hersén kaîde ji bo siyasetek demokratik gelek péwistin.

Bi rastî jî bi sayn sere nemir Serok Fehmî di siyaseta Kurda da şoreşek bé deng, çé bu.Çanda siyaseta Kurd bétir demokratize bu. Bi taybetî ez dikarim bejim ku ev roj Partiya Maf u Azadiya partiyek gelek demokratîke.Em pirspor u endamén Partiya Maf u Azadiyan gelek dilşad u bextewarin ku bi vé modela herî demokratik siyasete bi kartînin.

Mileté Kurd bı bext u qedir nase. Bi dîtina min gele me qedré azadî u demokrasiye gelek baş dizane. Dilé gele me ji ana da ji bo me gelek germe. Di demek gelek néz da jî wé partiyame helméz bike.

Bé guman ev partî bi hewla Kek Fehmî hate vé aste. Sibe wé hevalen ku hemu pıspor u endamén partiye u dilxazén gele Kurd u Partiyan Maf u Azadiyan wé ji bo salvegera şehîdbuna Kek Fehmî li ser tirba wî disa wî bi bîr bînin. Ez bi xwe ne li wéderé me dilemin wé li wéderé ve. Em liber şehid Fehmî ( seroke meye her tim) di tewin u réz digrin. Ev partî wé te qet ji bîr neke. Ciyé te cennet be. 28.10.2016

Prz.Abdulmenaf KIRAN
Cîgiré Partıya Maf u Azadiyan.

About Post Author