GÜNCEL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ 1.OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ 1.OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI.

Sur ilçe örgütümüzün 1. Olağan kongresi 28.08.2016 tarihinde Partimizin İl binasında yapıldı.

İlçe Başkanının açılış konuşmasından sonra verilen bir önerge ile Divan Başkanlığına Sait AKÇAN,

kâtip üyeliklere ise Behçet Taştekin ve Selahattin YALÇIN önerildi.

Başka bir öneri olmadığı için oy birliği ile önerge kabul edildi.

Divan başkanlığına seçilen Sait AKÇAN yaptığı konuşmada

ülkemizde çatışma ortamının son bulması ve demokratik siyasetin önün açılması için HAK-PAR’a ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yeni yönetimin seçimi için kapalı zarf usulü ile seçime geçildi. Yapılan sayım sonrasında HAK-PAR Sur ilçe başkanlığına Lezgin KAHRAMAN
Yönetim Kurulu üyeliklerine
Celal EREN
Onur AYYILDIZ
Pelda HAVVA YALÇIN
Reşat EREN
Ali KARABULUT seçildiler.

HAK-PAR Sur ilçe başkanı Lezgin KAHRAMAN üyelere ve konuklara hitaben yaptığı teşekkür konuşması ile gündem sona erdi.

About Post Author