GÜNCEL

Sivilleri Hedef alan şiddet ve terör olaylarını nefretle kınıyoruz

BASINA VE KAMUOYUNA

Sivilleri Hedef alan şiddet ve terör olaylarını nefretle kınıyoruz.

HAK-PAR olarak; Türkiye ve Kürdistan’ın bugünkü görüntüsünü iyi görmüyoruz. Bu duruma sebep olan sorunların çözümsüz bırakılması, gelecek adına hepimizi endişelendiriyor.

Dünya âlem biliyor ki, bu durumun temel sebebi Kürt sorunudur. Bu soruna akılcı bir çözüm bulunmadığı sürece, Türkiye bu şiddet sarmalından asla kurtulmayacaktır.

 

Öte yandan hak ve özgürlük taleplerinde şiddetin kullanılması, nerden ve kimlerden gelirse gelsin, hiçbir zaman çözüme hizmet etmediği gibi yeni sosyal ve psikolojik sorunlara da zemin hazırlamaktadır. Onun için amacı ve gerekçesi ne olursa olsun, bomba yüklü araçlarla yerleşim yerlerinde rastgele patlatılan bu bombalar halkımıza büyük zarar vermekte ve can kaybına yol açmaktadır.

Bu duruma artık barış, özgürlük ve demokrasi isteyen, tüm kişi, kurum, STK’ları ve siyasi partilerle birlikte halkımızın tepki vermesi kaçınılmaz öncelikli bir görev olmuştur.

HAK-PAR Türkiye’de 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engellemesini, demokrasi adına çok büyük bir gelişme olarak görüyor.

Darbe sonrası hükümet tarafından ilan edilen OHAL uygulamasını evrensel hukuk ve demokrasi çerçevesinde kalınarak yürütülmesini önemli buluyor ve bunu talep ediyoruz. Darbe teşebbüsü sonrası oluşan yeni durum iyi değerlendirilerek, başta Roboski olmak üzere Diyarbakır, Suruç, Ankara, İstanbul olaylarının gerçek failleri tespit edilerek yargılanmaları sağlanmalıdır. Hükümet icraat ve tasarruflarıyla AB sürecinden uzaklaşmamalıdır. Devlet kurumları yeniden dizayn edilirken barış, özgürlük ve adaletten yana olan kesimlerin sesine kulak vermeli ve OHAL uygulamasını bir an önce sonlandırmalıdır.

Öte yandan uzun zamandır, Hükümetin ve Türkiye’nin gündeminde olan ANAYASA ile ilgili olarak HAK-PAR diyor ki:

  • Yeni anayasa çoğulcu, demokratik ve özgürlükçü bir ruh taşımalıdır. Türkiye’de yaşayan bütün halkların temel insan hak ve özgürlükleri anayasal güvence altına alınmalıdır.
  • Bu çerçevede Kürt sorununun kalıcı çözümü için sistemin yeniden yapılanması sürecinde FEDERATİF bir idari sistem öngörülmelidir. Anayasa hazırlık sürecinde Kürkler taraf olarak mutlaka bulunmalıdır.

KCK-PKK yöneticilerinden Cemil Bayık’ın ‘’Artık savaşı metropol kentler başta olmak üzere şehir merkezlerine kaydıracağız.’’ Demecinden sonra; Diyarbakır ve Kızıltepe’de, özellikle sivil halkın açık hedef olabileceği yerlerde bomba yüklü araçların patlatılması düşündürücüdür. Hiç kimse bu son derece yanlış, tahrik edici ve lanetli eylemleri üstlenmese dahi bu eylemler, verilmiş bu tür sorumsuzca beyanatlardan dolayı PKK’ye mal olacaktır.

Kim tarafından olursa olsun, bomba yüklü araçlar ve canlı bombalar ile gerçekleştirilen bu tarz eylemleri asla kabul edilemez olarak görmekteyiz. Bundan sonra PKK, DAEŞ ve Ergenekon gizli örgütleri tarafından bu tür eylemlerin bir daha tekrar etmemesini özellikle belirtmek istiyoruz.

Bu amaçla yaşanan olaylardan dolayı, başta en çok zarar gören Kürt halkını, demokrasi, barış ve özgürlük isteyen tüm duyarlı kişi, kurum ve kuruluşları, şiddet ve terör eylemlerini en etkili şekilde protesto etmeye ve tepki göstermeye çağırıyoruz.
14.08.2016/DİYARBAKIR

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
HAK-PAR

About Post Author