HAK-PAR OHAL rejimine karşıdır

HAK-PAR OHAL rejimine karşıdır

Hükümet 15 Temmuz askeri darbe girişimini halkın, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile bastırdı.

Henüz bu kalkışmanın artçı sarsıntıları devam ederken, Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiyesi üzerine toplanan Bakanlar Kurulu 3 ay süreyle olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti.

Muhtemelen her üç ayda bir uzatılacak olan bu rejim hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı, yönetimin yetkilerinin arttırıldığı, demokratik zeminin daha da daraltıldığı bir rejimdir. 

Yasama faaliyetlerinin, Meclis’in kararnameler yoluyla baypas edildiği OHAL rejimleri her zaman ardından büyük hukuksuzluklar, insan hakları ihlalleri ile dolu bir enkaz bırakmaktadır.

Biz Kürtler yıllarca OHAL rejimi altında yaşadık ve bu rejimin yarattığı tahribatlara tanık olduk.

Mevcut sorunları çözmediği gibi, gerilim ve çatışma alanlarını büyüten, bir süre sonra kendisi soruna dönüşen OHAL rejimi, Türkiye’yi demokratik dünyadan, demokratik değerlerden de koparan bir işlev görecek, kısa bir süre sonra yıkıcı etkisini daha çok Kürt coğrafyasında gösterecektir.

Bize göre gerekli olan özgürlük alanlarını geliştirmektir, gelişmiş bir demokrasiyi gecikmeden inşa etmektir.

Bunun yolu darbelere ebelik eden yapısal sorunları cesaretle çözmektir.

Türkiye’yi sürekli olarak darbelerle, iç çatışmalarla karşı karşıya bırakan gerilim alanlarını ortadan kaldırmaktır.

Başta Kürt meselesi, Alevi meselesi olmak üzere temel sorunları cesaretle, adil ve barışçıl bir çözüme kavuşturmaktır.

Aksi halde Türkiye her zaman OHAL, sıkıyönetim, çatışma, darbe, kalkışma, bastırma süreçleri içinde debelenip duracaktır.

HAK-PAR, OHAL rejimine karşıdır 

Çözüm olağanüstü hâl ilan etmekte değil, demokratik zemini daha da güçlendirmektedir.

21 Temmuz 2016

HAK-PAR 
Basın Bürosu

About Post Author

Scroll to Top