GÜNCEL

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

HAK-PAR darbelere karşıdır, 15 Temmuz 2016 günü kalkışılan darbe girişimini de mahkum eder.

16.07.2016 günü Başkanlık Kurulumuz, 15 Temmuz günü yapılmak istenen darbe ile ilgi değerlendirme yapmak üzere olağanüstü toplandı.

 

Başkanlık kurulumuz, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlayan gerek hükümetin, gerekse halkın karşı koymasını demokrasi açısından umut verici bulmuştur. Siyasi partilerin de darbe girişimine karşı ortak tutum almaları ile birlikte, sivil halkın darbecilere karşı sokağa dökülmesi, demokrasinin en büyük güvencesidir.

Elinde silah bulunduran güçlerin sivil siyasete müdahale yetkisini kendisinde görmesi kabul edilemez bir durumdur.

Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarına dayanmayan her rejimin, her türlü müdahaleye açık olduğu bir kez daha görülmüştür. Demokrasinin güçlendirilmesinin yolu, Başta Kürt sorunu ve Alevi sorunu olmak üzere tüm siyasal ve sosyal sorunların uluslararası hukuka uygun demokratik tarzda çözülmesinden geçer.

Darbe teşebbüsü halkın sivil siyasete ve demokrasiye sahip çıkmasıyla önlenmiştir. Şimdi yapılması gereken en önemli şey demokratik, çağdaş, sivil yeni bir anayasa ile darbeler dönemini tarihe gömmektir.

HAK-PAR her türlü bürokratik ve militarist vesayete karşıdır. Siyaset kurumunun sivil ve demokratik tarzda işlemesini savunur.

Kürt sorunu çözülmediği sürece, demokrasiyi güvence altına almak mümkün değildir. Bu sorun var oldukça, gizlilikler devam edecek. Her gizlilik krizlere gebedir. Yurttaşlar arasında din, dil, ırk ve iktisadi yaşam ayrımı gözeten hukuk ve icraatlar aynı zamanda darbeciliğe de zemin hazırlamaktadır.

 

Hükümet, darbe teşebbüsünü bastırıldıktan sonra, asla anti demokratik eylemlere ve ötekileştirmeye yönelmemesi gerekiyor. Darbeciler elbette hukuk önünde hesap vermelidirler. Bu çağ dışı, anti demokratik, faşizan, cuntacılık zihniyeti yok edilmelidir. Türk, Kürt ve diğer halkların eşitliği üzerine demokrasi inşa edilmelidir. Siyasal sorunların çözümünde şiddet bir yöntem olarak kullanılmamalıdır.

Bu cunta girişimi nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allahtan Rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Darbecileri lanetliyoruz, tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz.

16.07.2016

HAK-PAR

Başkanlık Kurulu


About Post Author