GÜNCEL

1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele gününüz kutlu olsun.

Yaşasın 1 Mayıs!
Biji 1 Gulan

Alın terleriyle hayatı her gün yeniden yaratan
İşçiler, Emekçiler;

1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele gününüz kutlu olsun.

Bu gün dünyada egemen olan kapitalizm de, tıpkı köleci ve feodal düzen gibi sömürü ve baskı düzeni olarak insanlığın tarihinde utanç dolu kirli bir sayfa olarak geride bırakılacaktır.

İnsanlık mutlaka emeğin zaferini gerçekleştirecek, doğayı geriye dönülemez bir tahribatla karşı karşıya bırakan, dünyamızı felaketlerin eşiğine taşıyan kapitalizmin,  sömürü ve baskı mekanizmalarını ortadan kaldıracak, eşitlikçi, adil bir düzene kavuşturacaktır.

 

O günü yakın kılacak olan, tüm dünya emekçilerinin dayanışması ve mücadelesi olacaktır.

İşçiler, emekçiler,

Bölgemizde de sömürü düzeni en ilkel ve katı haliyle devam ediyor.
Savaşların, katliamların, etnik ve mezhepsel çatışmaların bir birini izlediği Ortadoğu acı içinde.

Uluslararası sermaye bir yandan sömürü düzenini tahkim ederken diğer yandan emekçileri bölüyor, onları çağdışı, ırkçı, şoven propagandalarla bir birine düşman hale getiriyor.

Bu kanlı oyunun altında bölgenin paylaşılması ve kaynaklarının sömürülmesinin yattığına kuşku yok.

Türkiye’de de yerleşik sömürü düzeni; emekçileri eziyor, bir birine yabancılaştırıyor.

Her gün biraz daha toplumsal huzuru, barışı, bir arada, kardeşçe yaşama zeminini zehirliyor.

Egemenler, şiddet politikalarıyla, çözümsüzlük girdabında tutulan sorunların ürettiği sisle gerçeği gizliyor, çarpıtıyor ve sömürü düzenine karşı emeğin dayanışmasını engelliyor.

Türkiye’de başta emekçilere olmak üzere acı ve yoksulluk üreten Kürt meselesinin de barışçıl yollarla çözülmemesinin nedeni budur.

Oysa bu sorunu adil ve eşitlikçi bir çözüme kavuşturmak mümkündür.

Bunun yolu sermaye sınıfının savaş politikalarına karşı çıkmak ve hayır demektir.

Türkiye’nin federal tarzda yeniden yapılanması mümkündür.
Kürtlerin ana dilde eğitim hakkı gibi meşru talepleri karşılanarak barışçıl bir çözüme kavuşturulabilir.

Böylece emekçilerden çalınan kaynaklar savaşa, çatışmalara operasyonlara değil, eğitime, sağlığa ve diğer sosyal alanlara aktarılabilir.
Ülkeye huzur ve barış gelir.
İşçiler, emekçiler.
Kapitalizm kader değildir.
Baskısız, sömürüsüz eşitçe ve kardeşçe, doğayla barışık bir dünya mümkündür.
Ona giden yolun taşlarını bu günden döşemek, sömürüye, sömürgeciliğe, ırkçılığa, şovenizme karşı; eşitliği esasa alan halkların kardeşliğini örmek gerek.

HAK-PAR işçilerin, emekçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı coşkuyla kutluyor.

Yaşasın 1 Mayıs!
Biji 1 Gulan’e !

Hak ve özgürlükler partisi

HAK-PAR Basın bürosu.

About Post Author