GÜNCEL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 1.OLAĞANÜSTÜ KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ:

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 1.OLAĞANÜSTÜ KONGRE

SONUÇ BİLDİRGESİ:

Hak ve Özgürlükler Partisi HAK-PAR 1.Olağan üstü kongresi, Genel başkanımız Fehmi Demir’in elim bir trafik kazası sonucu yaşama veda etmesi üzerine, 24.04.2016 günü Ankara’da, Demonti Otelde toplandı.

Kürdistan’ın 4 parçasından, Avrupa metropollerinden ve Türkiye’den pek çok Parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi ile çok sayıda seçkin aydın ve sanatçının da katıldığı kongrede tek aday olan Refik Karakoç Genel başkanlığa getirildi.

Parti Meclisinin yenilendiği ve bazı konularda tüzük değişikliklerinin de yapıldığı olağanüstü Kongremizde, ülkemizin ve bölgenin gündemi değerlendirildi ve şu sonuçlara varıldı;

 

Kongremiz;

1 – Irak’ta halkımızın meşru haklarını gasp eden zalim BAAS rejiminin çökmesinin ardından yönetime gelenlerin de adil olmayı, çağdaş, demokratik, federal bir rejim inşa etmeyi başaramadıklarını, Irak’ı terör ve iç savaş bataklığına çevirdiklerini tespit eder.

Bir arada barış içinde yaşamanın her gün biraz daha imkansız hale getirildiği Irak ta

Güney Kürdistan’ın bağımsızlık yoluna girmesini haklı ve meşru görür.

HAK-PAR Kongresi halkımızın bağımsız devlet olma yolundaki bu yürüyüşünü coşkuyla selamlar.

2- Başta BAAS rejimi ve çeşitli terör örgütleri olmak üzere bölge devletlerinin ve büyük emperyal güçlerin müdahaleleriyle   iç savaşa sürüklenen   Suriye’de yaşanan dramın sorumlularını kınayan kongremiz, bir an önce iç savaşın sonlandırılmasını, Sünni, Nusayri Arap, Kürt, Dürzî ve diğer etnik grupların bir arada barış içinde yaşamasına olanak sunacak federal bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğinin altını çizer.

Kongremiz Batı Kürdistan da meşru hakları için çabalayan halkımızla dayanışmasını ifade eder.

Kürt örgütlerinin Esad rejiminin kirli oyunları karşısında duyarlı olması gerektiğini, Sayın Barzani’nin girişimleriyle Batı Kürdistan örgütleri arasında yapılan mutabakatı esas alarak,

Batı Kürdistan’ı adil bir statüye kavuşturmak için el birliği yapmalarının önemini vurgular.

3- İran da despot rejimin, halkımızın en meşru haklarını dahi tanımayan zalimane tutumunu, insan hakları ihlallerini, Güney Kürdistan’a müdahale girişimlerini, bölgenin istikrarsızlaştırma çabalarını kınayan kongremiz, İran da Kürt halkının özgürlük mücadelesini yürüten dostlarımızı bir kez daha selamlar dayanışmamızı ifade eder

4-Türkiye’de de en önemli, yapısal sorunlarının başında Kürt sorununun geldiğine dikkat çeken Kongremiz Kürt sorunu devletin İnkar-red- şiddet ve asimilasyon politikalarının ürünü olan Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarını gasp etmesi ile sürüp gelen, adil bir çözüme kavuşturulamadığı için de giderek ağırlaşan ulusal bir sorun olduğunu vurgular.

Kürt sorununda şiddete, baskıya dayalı politikaların çözüm olmadığının görülmesi gerektiğini ifade eden kongremiz “tek devlet, tek bayrak, tek millet” gibi geleneksel politikalarda, üniter devlet anlayışında ısrar edilmesinin, Kürt meselesini PKK’ye ve onun silahsızlandırılmasına indirgenmesini çözümsüzlük politikalarında ısrar anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatır.    

Kongremiz bir an önce şiddet bataklığından çıkılması, PKK’nin silah bırakması, Devletin de sorunun çözümüne uygun, Kürt halkının temel haklarını tanıyan adımlar atması çağrılarını yeniler.

PKK “öz yönetim”ler adı altında Varto, Silvan, Nusaybin, Şırnak, Cizre,Sılopi,Gever(Yüksekova) Sur gibi pek çok ilçenin yoksul mahallelerini savaş alanına çeviren stratejisini, yine Devletin“güvenlikçi politikaları” devreye sokmasını mahkum eden kongremiz bu savaşın, Kürtlerin hak ve özgürlük talepleriyle bir ilişkisi olmadığını bir kez daha vurgular.

Ortadoğu’da sorunlarını barışçıl yollarla, demokratik ve adil yöntemlerle çözemeyen toplumların içine sürüklendiği dramatik süreçlere dikkat çeken kongremiz bir an önce anadilde eğitim başta olmak üzere, Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklı haklarının teslim edilmesini,barış içinde bir arada yaşamak için, eşitliği esas alan adil bir çözüme yönelinmesini, federal yapılanmaya zemin olacak adımlar atılmasını talep eder.

5- Alevilerin haklı ve meşru taleplerinin geciktirilmeden tanınması,

Kadınlara yönelik ölümlerle sonuçlanan şiddeti kınar Devleti etkili önlemler alınmasını talep eder.

AB standartlarında çoğulcu, katılımcı bir demokrasinin tüm gereklerinin yerine getirilmesi, Toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak özgürlükçü sivil bir anayasanın yapılması mücadelesini destekleyen Kongremiz;

Toplumun öncelikli gündemi haline gelen yeni anayasanın Ülkenin çok renkli toplumsal yapısına uygun olarak herkesi kapsayan bir vatandaşlık tanımı, yerinden yönetime elveren adem-i merkeziyetçi bir siyasal ve idari yapılanma ile anadilde eğitim  AB standartlarında temel hak ve özgürlükleri içermesi gerektiğini belirtir.

6 – HAK-PAR’ın bir birlik projesi olarak doğduğuna dikkat çeken Kongremiz, geçmişte hangi kulvarda yer alırsa alsın tüm Kürdistanlıları, özgürlük, demokrasi ve değişim yanlılarını demokratik çalışma prensipleri çerçevesinde, birlikte çalışmaya çağırır.24.04.2016

HAK-PAR BASIN BÜROSU

About Post Author