GÜNCEL

HAKPARIN 1.OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI.

HAKPARIN 1.OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI.

HAK-PAR 1.Olağanüstü kongresi 24 Nisan 2016 tarihinde Demonti otel salonunda yapıldı.

 Kongreye, daha önce genel başkanlık için aday olan Latif EPÖZDEMİR’in Refik KARAKOÇ’un lehine çekilmesi ile tek aday olarak girildi ve HAK-PAR genel başkanlığına Refik Karakoç’u getirdi.

 

Genel başkan Fehmi Demir’in elim bir trafik kazasında yaşama veda etmesi üzerine Olağanüstü toplanan Kongreye, Kürdistan’dan, Avrupa metrepollerinden ve Türkiye’den çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri ile   aydınlar ve sanatçılar da katıldı.

 Kürdistan özgürlük mücadelesinde sembolleşen Kürt liderlerinin resimleri ile donatılmış kongre salonunda Kürt halkının taleplerini içeren pankart ve dövizlerin yanı sıra yaşama veda eden kurucu genel başkan Abdulmelik Fırat ile Fehmi Demir’in yanı sıra ve Eski Genel Başkan Kemal Burkay’ın da posterleri asıldı. Yurt içinden ve dışından çok sayıda kutlama mesajının geldiği kongrede, gelen mesajların hemen hepsi okundu, konuklar anons edilerek tanıtıldı.

Verilen önergenin kabul edilmesinin ardından Kongreyi Latif Epözdemir ( Bşk) Fetah Timar ( Bşk.Yrd.) Sevda Kokum( Bşk.Yrd.) ve Hatice Tunar (yazman) dan oluşan divan heyeti yönetti.

Genel başkan yardımcısı Semra Arcan’ın Kongreyi başlatan duyurusunun ardından Divan başkanı Latif Epözdemir, katılımcıları Kürt halkının özgürlük mücadelesinde şehit düşenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

 Ey Reqip Marşı ve Biji Azadiya Kurdistan sloganlarıyla devam eden Kongrenin açış konuşmasını genel başkan Vekili Necati Bayram yaptı.

 HAK-PAR’ın Güney Kürdistan’ın bağımsızlık yürüyüşünü desteklediğini, Batı ve Doğu Kürdistan da özgürlük mücadelesi yürüten Kürt halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade den, Kuzey Kürdistan’da yurtsever hareketin birlik zemininin HAK-PAR olduğunu vurgulayan Necati Bayram Türkiye’nin temel sorunu olan Kürt meselesi hakkındaki görüşlerini de   şu sözlerle dile getirdi.

“ Devleti yönetenlerin Kürt meselesini çözüme kavuşturmak için ortaya koydukları somut bir proje yok.

“Açılım” , “çözüm ve barış süreci”, “milli birlik ve kardeşlik projesi” gibi isimler altında yürütülen politikalarla oyalayarak, “tek devlet, tek bayrak, tek millet” gibi geleneksel politikalarda, üniter devlet anlayışında ısrar edilmesi ve Kürt meselesini PKKye ve onun silahsızlandırılmasına indirgenmesi çözümsüzlük politikalarında patinaj yapmaktan başka sonuç getirmeyecektir.”

 Necati Bayram devamla:”Biz HAKPAR olarak silahlı çatışmanın sonlandırılmasını, PKK’nin silah bırakmasını, devletin de sorunun çözümüne uygun,   Kürt halkının temel haklarını tanıyan adımlar atması gerektiğini söyledik. Ancak ne PKK silah bırakmaya yanaştı ne de devlet Kürt halkının meşru haklarını tanıyacak adımlar attı.

Çatışmasızlık döneminin bozulması için resmen zemin hazırlandı.”

 PKK nin son aylarda pek çok ilçede sürdürdüğü hendek-barikat savaşını da eleştiren Necati Bayram sözlerini şöyle sürdürdü;

 “Bu savaşın, Kürtlerin hak ve özgürlük talepleriyle bir ilişkisi olmadığını gören her yurtsever, her aklı başında insan PKK’nin “halk savaşı “ adıyla yürüttüğü bu “halk karşıtı” savaşını da devletin sorunun çözümüne yönelik bir somut proje ortaya koymak yerine “güvenlikçi politikaları” devreye sokmasını da mahkum etti.

 Biz HAK-PAR olarak PKK’nin derhal silahları susturması ve kentlerden çekilmesini, devletin de şiddeti toplum yaşamından çıkarmak ve kalıcı, gerçek bir barışı sağlamak için ortaya somut bir proje koyması gerektiğini ısrarla söyledik. Bize göre Kürt sorunu ulusal bir sorundur ve çözümü ancak Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklı haklarının teslimiyle mümkündür. Barış içinde bir arada yaşamak için, eşitliği esas alan adil bir çözüm gereklidir. Bunun yolu Türkiye’nin federal tarzda yeniden yapılanmasıdır.”

 Daha sonra Kongrede hazır bulunan ve Güney Kürdistan Federe Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani’yi temsilen kongreye katılmış olan Irak Kürdistan Demokrat Partisi ( IKDP) dış ilişkiler sorumlusu Ehmed KANİ, Kürdistan başkanı sayın Mesud Barzani’nin kongreyi selamlayan mektubunu okudu.

Başbakan Neçirvan Barzani’yi temsilen de Kürdistan Hükümeti Kültür ve Gençlik Bakan vekili sayın Dr. Salar OSMAN da Kürdistan başbakanı sayın Nêçîrvan BARZANİ’nin kongreye başarı dileklerini yazdığı mektubunu okudu.

Kongreye ayrıca IKDP Ankara temsilcisi sayın Ömer MİRANİ de katılarak dayanışma göstermişti.

 Kongrede   Suriye Kürtleri İlerici Partisi Türkiye sorumlusu Ehmed QASIM ,ENKS Türkiye sorumlusu Elîyê REHİMÊ , Dicle Fırat Diyalog grubundan Muhittin Batmanlı, DDKD adına Abdulhey Okumuş yanı sıra Kürt siyasetçi İbrahim Güçlü de birere konuşma yaptılar.

Kongrede, Değerli Kürt Sanatçı Fatê kısa bir konuşmanın ardından Kürtçe bir şarkı söyledi, Şair Medine Kerpiç de Fehmi Demir için yazdığı şiiri okudu.

Samimi ve coşkulu bir şekilde süren kongrede Tüzük değişiklikleri de oylanarak kabul edildi. Kabul edilen bir önerge ile Parti Meclisi üye sayısı 40 kişiden 45 kişiye çıkarıldı.

Faaliyet ve mali raporların ibrası ve delegelerin değerlendirmelerinin ardından seçimlere geçildi

Tek liste halinde girilen seçimlerde Genel başkanlığa Refik Karakoç seçildi. Karakoç yaptığı konuşmada özetle şu görüşleri dile getirdi.

 Kongrede HAKPAR genel Başkanlığına seçilen sayın Refik KARAKOÇ irticalen yaptığı konuşmasında, önce Kürt dilinin Zazaca lehçesine dikkat çekmek için Zazaca konuşmasına başladı. Daha sonra Türkçe olarak sürdürdüğü konuşmasında KARAKOÇ özetle şu konulara değindi.:

 “Suriye ve Türkiye Kürtlerinin çoğunluğu Kurmanci lehçesini, İran ve Irak Kürtlerinin de önemli bir bölümü Soranca lehçesini kullandıkları için bu lehçeler yaşam bulmaktadır. Ancak Kuzey Kürdistan da konuşulan iki lehçeden biri olan Zazaca bu gün unutulmak üzeredir. Bu durum istenen bir durum değildir, bu durum üzüntü vericidir. Zazaca şivesine sahip çıkılması gerekir. Bu nedenle konuklardan, partili arkadaşlardan, Zazaca konuşarak bu lehçeyi yaşatmaları için çaba vermelerini rica ediyorum. Parti olarak bundan böyle de Zazacayı sahipleneceğiz parti çalışmalarında Kürtçenin her iki şivesinin de kullanılacağız.

 Bu gün halkımız dört parçada özgür ve demokratik bir yaşam için mücadele ediyor. Ne var ki Türkiyede Kürtleri temsil ettiği savlanan PKK artık Kürt halkının çıkarına bir mücadele içinde değildir. Kuzey Kürdistan’da halkımıza yaşatılan bu altüst oluşlar Kürtlerin yararına değil, tersine zararınadır. Hendek ve barikatlarla, bomba ve mayınlarla, toplu kıyımlarla Kürt halkı kurtarılamaz. Olsa olsa Kürt halkı ve ülkesi talan olur, ziyan olur, viran olur. Bu gün ne yazık ki bu kirli savaş bu sonucu doğurmuştur. Kürdistan’ın diğer parçalarında da mücadele sürüyor.

 Suriye’de PYD öncülüğünde devam eden mücadele diğer Kürt yurtsever örgütleri ile, ENKS ile ortaklaşmadan, Kürtlerarası bir birliğe ve mutabakata kavuşmadan özgürleşmeyi ve demokratik federal bir yapılanmayı getiremeyecektir. PYD Erbil ve Duhok mutabakatına bağlı kalmalı ve rejim güçlerini gizli-açık desteklemeyi sonlandırarak ulusal demokratik güçbirliğine gitmelidir. Suriye’de gerekli olan demokratik-federal bir yeniden yapılanmadır. Bunun için Kürt halkının yurtsever güçleri birlikte hareket etmeli ve dayanışma içinde olmalı, birlikte mücadele etmelidir.

 Öte yandan, Mollalar rejimi İran’da Kürtlerin ulusal demokratik haklarını demokratik-barışçı yollarla iade etmeye yanaşmıyor. Demokratik çözüm yolları ve diyalog içinde adalet, barış ve eşitlik temelinde bir hoşgörüye zemin vermiyor. İran rejiminin doğu Kürdistan’da yürüttüğü ırkçı şoven uygulamalar, baskı ve zulüm, Kürt halkını sindirmeye yönelik çabalar karşısında uluslararası hukukun da reva gördüğü üzere halkımızın meşru müdafa hakkı doğmuş ve İran’daki faşizan saldırılar karşısında halk güçleri Kürt halkını savunacaklarını beyan etmişlerdir. Bu meşru ve insani bir tutumdur.

Güney Kürdistan’da Irak rejimi Kürdistan hükümeti ile olan ilişkilerinde anayasal edimlerini yerine getirmemektedir. Yerel hükümete vermek zorunda olduğu diğer ilgili devletlerin de kışkırtması ile bölgesel yönetimi adeta tehdit etmektedir. Bu son derece tehlikeli bir oyundur. Güney Kürdistan peşmergeleri DAİŞE karşı tüm Irak topraklarında savaşmayı görev bildikleri halde Irak yönetimi peşmergelerin iaşe bedellerini bile ödememektedir. Bu güne dek yapılan tüm görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamıştır.Bu durum böyle devam ettiği için yerel yönetime bağlı halk ciddi ekonomik sıkıntılar içindedir ve bu durum endişe verici boyutlara varmıştır.Bu parçada halkımıza tek çıkar yol kalmıştır. Iraktan ayrılarak kendi bağımsız devletini kurmak. Bölge başkanının bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Müstakbel Güney Kürdistan bağımsız devletini selamlıyoruz.”

 HAKPAR Genel Başkanı KARAKOÇ daha sonra özetle, Türkiye’de düzen partilerinin istismarcı politikalarını eleştirdi ve HAK-PAR’ın siyasete yeni bir üslup getireceğini söyledi. Demokratik işleyiş, çoğulcu yapıyı parti çalışmalarında ön plana çıkaracaklarını söyledi. Türkiye de ki anti demokratik uygulamaların, ABD’de yayınlanan insan hakları raporu ile AB parlamento raporunda örnekler vererek eleştirdi.

 Partimizin 1.Olağanüstü Kongresi sona ererken divan başkanı dilek ve temenniler bölümünde yer almak üzere bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşma özetle şöyledir.:”

 Hak-Par yönetiminde görevi sona ermiş parti meclisimizin eski üyelerine teşekkür ederim. Yeni parti meclisinde görev alamamış olan arkadaşlarımızın sıcak dostluk ve dayanışma içinde olacaklarına inancım tam. Başarılar dilerim.

 Parti Meclisimize yeni seçilen arkadaşlarımızı çok önemli görevler beklediğini hatırlatarak, kendilerini kutlarım.

 Kongremize ülkemizin diğer parçalarından önemli düzeylerde konuklar katıldı. Kongre öncesinde Güneye yaptığımız gezimizin bize önemli mevziler kazandırdığı açıktır. Kongreye katılan konuklarımızın bu sıcak dostlukları manidardır. Partim adına kendilerine teşekkür ediyorum.

Keza ülke içinden kongremize katılan kurum temsilcilerine ve aydın, demokrat ve yurtsever kişilere minnettarız. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Ömrünü Kürt halkının özgürlüğüne, demokrasi, barış ve eşitliğe adamış olan Kürt bilgesi Sayın Kemal BURKAY: Dostluğun, cesaretin, yiğitliğin, inancın ve sabrın bize güç katıyor. Seninle aynı yolda olduğumuz için şanslıyız. Seninle olduğumuz için mutluyuz. Sağ ol ve hep var ol Kemal Abi.

Avrupa’dan hiçbir dönemde olmadığı gibi çok sayıda dostumuzun kongremize katılması azmimizi biledi. Uzun süren özlemlerimizi giderdik. Dostluğumuzu ve gönül birliğimizi tazeledik. Anılarımızı yad ettik. Yüreklerinin bizim yüreğimizin yanında olduğunu gördük. Hep beraber HAK-PAR da yürüyeceğimizi, doğru yolda olduğumuzu ve kazanacağımızı anladık. Çok teşekkürler Avrupa’dan bize güç katan yol arkadaşlarımıza.Selam size gelemeyenler…

Cefakar ve fedekar parti üyelerimize,delegelerimize, rûsipi ve keyxûdalarımıza bilmem ki nasıl teşekkür etsem. Ne desem az..Hûn her hebin, em bi we serbilindin…….

Ülke içinden ve dışından çok sayıda mesajla kongremizi kutlayan ona mesajlar gönderen kurum ve kuruluşlara, kişi ve topluluklara teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Size şükran borçluyuz.

Kongre salonumuzun hazırlanmasında, kongremizin işleyişinin başarılı bir biçimde geçmesine yardımcı olmuş olan kişiler, komisyon üyelerine, divan üyelerine, gençlerimize teşekkür erdim.

Genel başkan vekilliği görevi sona ermiş olan sevgili arkadaşımız Necati Bayram’a hizmet ve kararlılıklarından ötürü teşekkür ederim. Yeni dönemde yine parti yöneticiliği görevinde olacağı için de ayrıca teşekkürler.

Kongremizin başlamasına iki gün kalıncaya kadar sürdürdüğüm genel başkan adaylığı kararımı, Sayın Refik Karakoç’un lehine sonlandırdım. Partimizin yeni dönem çalışmalarının aksamadan daha güçlü bir biçimde devam etmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımın bu yönde kaygıları vardı. İki adaydan birinin yönetim dışı kalması arzulanan bir durum değildi. Bu nedenle özveri gerekiyordu. Ben de bu özveriyi göstererek adaylıktan çekildim. Partimizin çıkarına olan buydu. Arkadaşlarımı sevindirmek endişelerini gidermek, moral değerlerini zinde kılmak için yapmam gereken buydu. Biz bir ekibiz ve birliğimiz daim olsun istedim. Kongremiz bu biçimde kazanmış oldu. Partimiz kazanmış oldu. Gelecek kongremize kadar, her ne kademede olursam olayım elimden geleni yapacağımı arkadaşlarımın bilmesini isterim. Farklı projelere ve farklı fikirlere sahip olan arkadaşlarımızın olması çok doğaldır. Arkadaşlarımızın projelerini hayata geçirmek için yönetime talip olması doğaldır. Bu güne dek, farklı fikirlere, farklı düşüncelere ve renklere dayanmayı esas almış olan partimiz bu anlayışı ile düzeyli bir duruş sergilemiştir. Genel Başkan adayı olduğumu açıklayıp ayrıldığımı belirttiğim son ana kadar, bana hoşgörü ile yaklaşan, dostluğunu esirgemeyen tüm arkadaşlarıma yürekten kucak dolusu sevgilerimi sunarım.

Kongremizde yeni genel başkanımız olarak seçilen Sayın Refik KARAKOÇ’a başarılar dilerim. Ona yar ve yardımcı olacağımı, onu yalnız ve yorgun bırakmayacağımı belirtmek isterim. Hep birlikte, sıkılmış bir yumruk gibi hayata akacağımızı herkesin bilmesi gerektiğini belirtmek isterim.”

Yapılan seçimlerin ardından HAKPAR Parti Meclisi ve Merkez Disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri oylanarak seçildi. HAK-PAR’ın yeni yöneticileri şu kişilerden oluştu.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 1. OLAĞANÜSTÜ PARTİ MECLİSİ ASİL ÜYELER          

     

1-      GÜLSÜM DEMİR

 

2-      DERVİŞ KORKMAZ

 

3-      NECATİ BAYRAM

 

4-      İBRAHİM POLAT

 

5-      CENGİZ TEMEL

 

6-      YAŞAR KİLERCİ

 

7-      BEDRİ IŞIK

 

8-      SEMRA ARCAN GÖKÇEN

 

9-      SABRİ SERİN

 

10-   MEHMET BAKİ ARSLANARGUN

 

11-   REŞAT TUNÇ

 

12-   SEDAT ÇINAR

 

13-   ABDULLAH ÇELEBİ

 

14-   İHSAN DURAK

 

15-   AHMET KAYMAK

 

16-   HATİCE TÜNAR

 

17-   DÜZGÜN KAPLAN

 

18-   ZEKİ ÇİÇEK

 

19-   CAFER KÜÇÜKYILDIZ

 

20-   HÜSEYİN YILMAZ

 

21-   ABDULLAH AKAGÜNDÜZ

 

22-   HALUK ÖZTÜRK

 

23-   İSA ESKİN

 

24-   MEHMET BAHA BOZKUR

 

25-   HÜSEYİN ÖZDEMİR

 

26-   NASIR SÖYLEMEZ

 

27-   ALİ REŞAT ÖZTÜRK

 

28-   DERYA BURKAY

 

29-   ZANA SEZEN

 

30-   OSMAN SARITAŞ

 

31-   ARİF SEVİNÇ

 

32-   SERHAN SEYYİDOĞLU

 

33-   SIRACETTİN SARI

 

34-   ABDULLATİF EPÖZDEMİR

 

35-   ABDULMENAF KIRAN

 

36-   TURAN İL

 

37-   İLHAN ÇETİN

 

38-   ALAATTİN ASAN

 

39-   MUSTAFA AYTAÇ

 

40-   SAİT DEMİR

 

41-   ORHAN KEMAL YILDIRIM

 

42-   FAİK KAHRAMAN

 

43-   ERTUĞRUL ÇABUKER

 

44-   KAYA SERTKAYA

 

45-   ERDOĞAN GEYİK

 

PARTİ MECLİSİ YEDEK

 

1-      RAFET ŞAHİN

 

2-      SAMET ASLAN

 

3-      HAYDAR BEYSÜLEN

 

4-      PAŞA AKDOĞAN

 

5-      ŞAHİN ATMACA

 

6-      DİLAN ŞENAY YILMAZ

 

7-      MUHLİS NURÇİN

 

8-      SELVİ ASLAN ÖZTÜRK

 

9-      AZAT ATMACA

 

10-   REŞAT BEHÇET

 

11-   ŞİNASİ ŞAHİN

 

12-   ENGİN KAHRAMAN

 

13-   MAHMUT ERTEN

 

14-   HÜSEYİN KIRAÇ

 

15-   KAZIM GÜRBÜZ

 

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

 

1-      HASAN ŞEŞEOĞULLARI

 

2-      AHMET ENGİN

 

3-      İBRAHİM ARCAN

 

4-      DAVUT BİLİNMİŞ

 

5-      MAHMUT BİLEN

 

6-      MAHMUT TEMEL

 

7-      DERVİŞ BİLİNMİŞ

 

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

 

1-      DILŞAH ARAS

 

2-      ADİL BUDAK

 

3-      BAŞAK BAYRAM                                                                                        

 


HAK-PAR BASIN BÜROSU

 

       26.04.2016


About Post Author