GÜNCEL

SURİYEDE DEMOKRATİK ÇOĞULCU VE FEDERAL BİR YAPILANMA GEREKLİDİR

Bass rejimini  baba Hafız Esad’tan devir alan oğul Beşer Esad ta yıllardır Suriye’yi kapalı

bir zindan haline getirdi. Baas rejimi zulüm ve baskı ile Suriye halklarına reva gördüğü

uygulamaları ilelebet sürdürmeye güç yettiremeyince bu kez ülkesinde katliamlara ve

şiddete başvurdu. Rejim tanklarla toplarla açık bir şekilde halkını katletmekten geri

durmadı. Suriye halkları bu despot rejime karşı bu güne dek ağır bedeller ödedi. Rejim

özellikle Kürt halkına karşı ırkçı-faşist baskılarını pervasızca sürdürdü. Sonuçta Suriye

tam bir yıkım ve yangın yerine dönüştü, on binlerce insan öldürüldü, yüz binlercesi kendi

topraklarından göç ederek yollara düştü. Suriye’de kan, yıkım, savaş ve şiddet hala da

devam ediyor.

 

Bir yandan DAİŞ çeteleri, öte yandan da Baas çeteleri Suriye’yi kana bulamaktan geri

durmadılar. Bu karmaşa içinde özellikle Kürt halkı DAİŞ saldırganlarına karşı kararlı bir

mücadele yürüttü. Batı Kürdistan’daki Kürt yerleşim alanlarını kısmen de olsa katliamlara

karşı korumayı başardı. Ne var ki Suriye’de özerk bölgeler kurmayı başaran PYD ve ona

bağlı silahlı gücü YPG, Suriye Basçıları ile aynı paralele düşerek savruldu ve Suriye

Kürdistan’ında bir ulusal birlik oluşması konusunda kalıcı demokratik adımlar atmaktan

imtina etti. PYD, tabiri caizse Beşar Esadın yedeğine düştü. Bu durum Kürtler bakımından

endişe ile karşılanmaktadır. PYD Kürt ulusal güçleri ile birleşeceğine ve güçlü bir Kürt

muhalefeti oluşturacağına kendinden başka kimseye mücadele şansı tanımadı.

Uluslararası toplum başından beri Suriye’de çatışmaların, katliamların durması yaşamın

normale dönmesi için çabalarını sürdürdü. Birleşmiş Milletlerin beş daimi temsilcilerinden

olan  ABD ve Rusya’nın Suriye’de çözüm konusunda bir uzlaşı sağlayarak ateşkes kararı

almasının ardından Suriye de çözüm konusunda öneriler ve çabalar da yoğunlaştı.

Suriye de bundan böyle hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı gün gibi ortadadır. Suriye

yeniden yapılanmak zorundadır. Bu yeniden yapılanma özgürlük ve demokrasi temelinde

şekillenmelidir. Hak ve Özgürlükler Partisi olarak öteden beri seslendirdiğimiz gibi,

ülkede çoğulcu-demokratik ve federal bir yapılanma konusundaki görüşlerimizi bu gün de

korumaktayız.

HAKPAR, demokratik federal bir Suriye için atılacak tüm adımları destekler. Kürt halkı

başta olmak üzere tüm halkların ve etnik kesimlerin özgür ve demokratik bir yaşama

kavuşması için Suriye yeniden yapılanmalı ve demokratik yaşamın kapılarını aralamalıdır.

Suriye’de federatif temelde demokratik bir yönetim kurulmadan özgürlük ve

demokrasiden söz edilemez. Çatışmaların durması, halkların ulusal haklarının tanınması

ve her halkın kendi geleceğini özgürce belirleyebilmesi ancak federal bir yapılanma ile

mümkün olabilir. Kalıcı bir barış da ancak özgürlük, eşitlik ve demokratik bir yapılanma

ile gerçekleşebilir.

HAKPAR, demokratik ve federal bir Suriye konusundaki tüm çabaları destekler.

HAKPAR, Suriye’de çatışmaların ve savaşın sona erdirilerek demokratik yaşama geri

dönülmesini, ateşkesin devam etmesini ve Kürtlerinde tüm kesimlerinin ve diğer

halklardan tüm  tarafların bir masa etrafında bir araya gelerek Suriye’nin geleceğini

birlikte şekillendirmesi konusundaki çabalarını  gerekli ve zorunlu bulur.

HAKPAR demokratik ve federal Suriye için Kürt halkını birliğe ve mücadeleye çağırır.
HAK-PAR

BASIN BÜROSU

About Post Author