GÜNCEL

ÇAĞDAŞ KÜRT AYDINLANMASININ ÖNCÜLERİNDEN CANİP YILDIRIM ARAMIZDAN AYRILDI.

ÇAĞDAŞ KÜRT AYDINLANMASININ ÖNCÜLERİNDEN CANİP YILDIRIM ARAMIZDAN AYRILDI.

Bir Diyarbakır sevdalısı ve Hevsel bahçelerinin beyefendisi olan Canib Yıldırım, 3 Aralık 2015 günü, 90 yaşında; aramızdan ayrıldı.

 

Canib Yıldırım, 1925 yılında Lice’de dünyaya geldi. 1944 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmeyi başarabilen ender Kürt gençlerinden biriydi. Avukatlık yılları ile birlikte Diyarbakır’ın ve Kürdistan’ın Canib Abisi olarak belleklerde yerini aldı.

 

 

Tekçi ve Türkçü tek parti iktidarlarının ret, inkâr ve asimilasyoncu politikalarına karşı çıktı, bu nedenle bu yönetimin hedefi haline geldi. Tek parti dönemi sona erip çok partili döneme geçildiğinde, liberal demokrat bir anlayış sergileyen Demokrat Parti yöneticileri ile dostluk ilişkilerini geliştirdi. DP’nin DP içinde kısmen siyaset yapma şansı Canip Yıldırım ve o dönem kimi arkadaşlarına siyasette yeni bir soluklanma olanağı sağlamıştı. En hararetli yılları Demokrat Parti yıllarıydı. Demokrat Parti 1950’nin son çeyreğinde bir takım ayrışmalar yaşamıştı. Bu dönemde oluşan Hürriyet Partisi’nin bir dönem Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan Canib Yıldırım, çağdaş Kürt aydınlanmasının önemli temsilcilerindendi.

 

Diyarbakır’da çıkarılan İleri Yurt gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yapmış olan Canib Yıldırımın bu gazetede birçok makalesi yayınlanmıştır.

 

Canip Yıldırım üç darbe yaşadı, üçünden de darbe aldı, tutuklandı ya da kovuşturmaya tabi tutuldu. Atmış sekiz baharı ile dünyaya yayılan rüzgârın Kürdistan’daki temsilcilerinden birisiydi. Sol ve demokrat düşüncelerin Kürtler arasında yayılmasında önemli çabaları oldu.

 

Canib Abi, Cumhuriyet dönemi Kürt ve Türklerin yaşadığı hemen tüm acıların canlı tanığı ve müdahiliydi. İttihat Terakki’den tutun Ermeni tehcirine, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki uyum sıkıntılarına, Şeyh Sait hareketinden, Ağrı isyanına, Dersim katliamından, tek parti döneminin tekleştirme ve Türkleştirme çabalarına, DP dönemi yönetimden, 49’lar davasına,1960 askeri cuntasından 12 Mart ve 12 Eylüle dek, Türkiye’deki politik değişim ve gelişmelerinin tanığıydı Canib Abi.

 

Canib Yıldırım politik yaşamında hep örgütlü mücadelenin yararına inandı ve hemen her dönemde sol ve Kürt hareketlere sıcak baktı. Canib Abi, TiP, KDP ve DDKO, DEP, HEP, HADEP, DTP, BDP gibi partilerin üyesi olarak bölgesinde önemli hizmetlerde bulunmuş bilge bir kişiydi.

 

HAKPAR olarak Canib Yıldırıma Allahtan rahmet diliyoruz. Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun. Kürdistan halkı çağdaş aydınlanmasına öncülük etmiş olan Canib Yıldırımı hep saygı ile anacaktır. Onun adı Kürt siyasal tarihine parlak harflerle yazılacaktır.

 

Latif EPÖZDEMİR

Hak ve Özgürlükler Partisi / HAKPAR

Genel Başkan Yardımcısı

About Post Author