BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN TEMELİDİR

BASINA VE KAMUOYUNA:

 

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN TEMELİDİR

 

Türkiye’de demokratik hayatın genişlemesi beklenirken, son dönemlerde kimi muhalif basın ve yayın kuruluşlarına, basın-yayın organlarına ve gazetecilere yönelik baskı ve engellemeler kaygı vericidir. Demokrasinin dördüncü gücü olan basının özgür biçimde görevini yapması koşullarının giderek zorlaştığı bu günlerde toplum ve kamu vicdanı tedirgin durumdadır.

 

 

Geçtiğimiz gün, Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can DÜNDAR ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem GÜL’ün hiç bir maddi delil olmadan tutuklanması hukukun siyasal iktidarın kontrolüne girmiş olduğu izlenimini vermektedir. DÜNDAR ve GÜL, MİT Tırları diye bilinen ve mahkemesi devam eden bir dava ile ilgili gazetelerinde yer almış haber ve görüntülerle dair ifade vermeye çağrılmış, arkasından da ” yasa dışı FETÖ terör örgütüne üye olmaksızın yardım ve yataklık etmekten, casusluk faaliyeti içinde olmak” gibi önyargıya dayanan ve yeterli hukuksal ve adli deliller olmadığı halde tutuklanmış- lardır. Bu tutuklama, kabul edilemez, tasvip edilemez.

 

Bu tutuklama hukuka ve adalete zarar vermiştir. Toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Lakin tutuklamayı gerektirecek suç delilleri yeterli değildir. Bu açıkça gazetecileri tedip etmeyi amaçlayan bir davranıştır ve siyasal iktidarın temennisini gerçekleştirmeye yönelik bir karardır. Bu karar demokrasi için ağır bir darbedir. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan bu tutuklama kararı aynı zamanda muhalif basın – yayın kuruluşlarına ve gazetecilere, aydınlara bir nevi gözdağı vermek anlamına gelmektedir. Bu ibret verici tutuklama toplumda derin üzüntü yaratmıştır.

 

Demokrasi karşıt görüşlerin bir arada olması ve yarışması ile ivme kazanabilir. Gazeteciler halkı aydınlatma ve halkın bilgi alma hakkının sağlanması için kamu adına faaliyet sürdürürler. Gazeteciler iktidarların yedeği değildir. Gazeteciler basın özgürlüğü olmadan gerçekleri araştırmaz ve doğru bilgilere ulaşamazlar.

 

Hak ve Özgürlükler Partisi / HAKPAR olarak Can DÜNDAR ve Erdem GÜL’e yapılan hukuksuzluğun derhal giderilmesi ve bu gazetecilerin hemen serbest bırakılmasını talep etmekteyiz. Dündar ve Güle terörist muamelesi yapılamaz, çünkü her muhalif terörist değildir, olamaz da. Basın özgürlüğü demokrasinin temelidir. Demokrasi, hak ve özgürlükleri kullanabilmenin güvencesidir. Bu tutuklama basın özgürlüğünü hiçe sayarak demokrasiyi de derinden yaralamıştır.

 

Bu tutuklama halkın adalete olan güven duygularını zayıflatmıştır.

 

Bu anti-demokratik tutuklamayı tasvip etmiyor ve kabul etmiyoruz.

 

Hukuku siyasetin yedeği olarak algılayan zihniyeti kınıyoruz.

 

Latif EPÖZDEMİR

Hak ve Özgürlükler Partisi / HAKPAR

Genel Başkan Yardımcısı

About Post Author

Scroll to Top