Hoş geldin Sayın Mesud TEK

Hoş geldin Sayın Mesud TEK

 

Kürdistan Sosyalist Partisi(PSK) Genel sekreteri Sayın Mesud TEK’e hoş geldin diyoruz.

Geçmişten bu yana, devletin ret -inkar ve asimilasyon politikalarına, Kürt halkına yönelik sürdürülen her türlü ağır baskı politikaları da eşlik etti.

Kürt-Kürdistan sorununun çözümüne yönelik olarak siyaset üretmenin, özgürce siyasi parti kurmanın engellenmesi de bu baskılardan biriydi.

Dünyada, Ortadoğu’da meydana gelen değişimlere paralel olarak, Kürt halkının direnci ve özgürlük mücadelesinde kat edilen mesafe yeni bir durum ortaya çıkarmıştır.

Devletin İlegaliteye ittiği Kürt hareketi, mücadeleyi aralıksız sürdürmüş, önemli mevziler kazanmış, her gün biraz daha “yasal” alanı, siyasal çalışmaları açık yürütmeye uygun hale getirmiştir.

 

Kürt halkının özgürlük ve demokrasi taleplerini programlaştıran partilere, siyasetçilere karşı sürdürülen yasakçı anlayış, Kürt sorununun kangrenleşerek, büyüyerek, toplumun bütün dokularını tahrip etme potansiyeline ulaşarak bu güne taşınmasına neden olsa da; bu gün sorunun tüm boyutlarıyla, görece “özgürce”  ve yaygın olarak tartışılması olumludur.

Yaklaşık 40 yıl önce Sayın Kemal Burkay ve arkadaşlarınca illegal olarak kurulan, Kürt davasında önemli bir çizgi olarak, bu güne ulaşan PSK’nin legalleşme, açık siyaset yapma kararını ve bunu gerçekleştirmek üzere Genel sekreter Sayın Mesud Tek’in 17 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır’a gelmesini olumlu buluyor, destekliyor ve dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Kendisine “Hoş geldin” diyoruz.

Farklı Kürt siyasal çevrelerinden siyasetçilerin yanı sıra, hem Kürdistan Sosyalist Partisi-PSK hem de bizzat Sayın Mesud Tek, Hak ve Özgürlükler Partisi HAK-PAR’ın kuruluşuna, legal bir seçenek olarak bu güne ulaşmasına ciddi katkılar sunmuş, emek vermiştir.

HAK-PAR da,  tıpkı PSK gibi programının merkezine Kürt –Kürdistan sorununun barışçıl demokratik yollarla, ”federal çözüm”ünü koymuştur.

HAK-PAR ile PSK’nin programsal hedefleri, mücadele anlayışı, demokratik kültürünün örtüştüğü de sır değildir.

Özgürlük mücadelemizin, ciddi olanak ve tuzaklarla dolu bir süreçten geçtiği bu günlerde, yurtsever güçlerin en geniş kesimlerinin, kalıcı, istikrarlı birliğini gerçekleştirmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

Kürt muhalefetinin dağınıklaşarak etkisizleşmesine katkı koyacak her tutumdan kaçınarak,   güçlü ve istikrarlı bir seçeneğin yaratılmasında her kesimin yararı olacaktır.

HAK-PAR olarak,tıpkı PSK kurucusu ve lideri Sayın Kemal Burkay’ın  yaptığı gibi, Sayın Genel Sekreter Mesut TEK ‘i de  HAK-PAR ile PSK nin bütünleşmesinde  rol oynamaya,   HAK-PAR’a katılmaya, üye olmaya çağırıyor, bundan gurur duyacağımızı ifade ediyoruz.

16 Ekim 2015

Hak Ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR )

Başkanlık Kurulu

About Post Author

Scroll to Top