GÜNCEL

HAK-PAR Seçim Bildirgesi Diyarbakır’da tanıtıldı

 

“ Federal Cumhuriyet için HAKPAR”

HAK-PAR Seçim Bildirgesi Diyarbakır’da tanıtıldı.

Hak Ve Özgürlükler Partisi HAK-PAR 2015 seçimleri için hazırladığı “Federal Cumhuriyet için HAK-PAR”   başlıklı seçim bildirgesini 25 Nisan 2015 tarihinde saat 13:00 de Kaplan 2 Düğün Salonu’nda yapılan bir basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı .

Basın toplantısına HAK-PAR Diyarbakır milletvekili adaylarının yanı sıra, Kürdistan illerinden gelen adaylar da katıldı.

Ey Reqip marşı eşliğinde, Kürdistan özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunun yapıldığı toplantıda sunuculuğu genel başkan yardımcısı Latif Epözdemir yaptı.

 

HAK-PAR’ın 2015 seçimlerine giren tek Kürt partisi olduğunu hatırlatan Epözdemir, “Kürt halkının ağır bedellerle bu güne dek taşıdığı özgürlük mücadelesi Kürdistan özgür oluncaya kadar devem edecek, HAKPAR bu mücadeleyi ısrarla sürdürecektir” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Genelbaşkan Fehmi Demir Kürtçe bir konuşma yaparak HAK-PAR Seçim Bildirgesini tanıttı.

Fehmi Demir özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti de, başta Kürt sorunu olmak üzere kuruluşundan bu yana çözemediği, kangrenleşmiş sorunlarını aşmak için, kalıcı bir barış için, gelişmiş bir demokrasi için ademi merkeziyetçi bir yapılanmaya yönelmeli, Türkiye’nin çok dilli, çok kültürlü, çok uluslu gerçeğine uygun, çoğulcu bir niteliğe kavuşmalı; federal tarzda yeniden yapılanmalıdır.

Başta Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölge olmak üzere, farklılıkların gerektirdiği bölgelerde federe yapılar kurulmalıdır.

HAK-PAR federal çözümü öneren tek partidir.

Türkiye federal bir cumhuriyete dönüşmelidir.

“Çok uluslu, çok dinli, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nin bakiyesi üzerinde; tek millet –tek dil –tek din-tek mezhep paradigması ile “üniter “bir yapı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli sorunu, dün de bugün de Kürt Sorunudur.” Diyen Fehmi Demir Kürt sorunun tarihi arka planını değerlendirerek şu tespitlerde bulundu;

“Kürt sorununun özü inkarcı ve baskıcı politikalardır.”

“Sürekli tırmandırılan Kürt düşmanlığı ve baskı politikaları toplumlararası öfkenin birikmesine yol açtı. Bu gün toplumsal barış ciddi bir biçimde tehdit altındadır.”

“Biz HAK-PAR olarak silahların susmasını, şiddetin toplum hayıtından çıkarılmasını, Kürt sorununun barışçı yöntemlerle çözümünü istiyoruz”

“PKK silah bırakmalı ve devlet de hem siyasetin yolunu açmalı, hem de Kürt sorununun çözümü yönünde güven verici adımlar atmalı.”

“Şiddeti yöntem olarak dışlayan tüm partilerin kendi adları ve programlarıyla serbestçe çalışabilmesinin yolu açılmalı;

Yüzde 10 barajı kaldırılmalı;

Türkiye yeni anayasa ile ademi merkeziyetçi, federal bir sistemi benimsemeli.

Kürtçe Türkçenin yanı sıra resmi dil olmalı; ilkokuldan üniversiteye kadar okullarda okutulmalı ve kamu alanında serbestçe kullanılmalıdır.

“        Gerçek kardeşlik, özgürlük, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde olmalıdır. Kardeşlik hukukunda eşitlik ve adalet vardır. Bu nedenle Türk kardeşin neyi varsa Kürt kardeşin de; ne eksik ne fazla, aynısı olmalıdır. Biz HAK-PAR olarak işte böylesine bir kardeşliği savunuyoruz.”

Seçim bildirgesinde Alevi sorununa da geniş bir yer ayrıldığını ifade eden HAKPAR Genel başkanı Fehmi Demir

“Biz HAK-PAR olarak Öncelikle devletin Aleviliği kendine göre tanımlama anlayışını terke etmesi gerektiğini düşünüyor ve Alevilerin tüm haklı ve meşru taleplerinin geciktirilmeden karşılanmasını istiyoruz.”dedi

Seçim Bildirgesinde yer alan diğer konuları da özetleyen Fehmi Demir;

Federal Cumhuriyet için,Türkiye’ye Demokrasi Kürdistan’a Özgürlük için,

Kürt sorununun kalıcı ve adil çözümünü barış içinde gerçekleştirmek için.

Alevi Sorununun çözümü için.

Kadınlar üzerindeki baskı, şiddet ve eşitsizliğin sona erdirilmesi için,

İşçilerden, emekçilerden yana ekonomik politikalar için,

Çevrenin ve doğal yaşamın korunması için,

Kaynakları ekonomik gelişmeye yöneltmek için ,

Bürokrasi Devleti değil, Halk Devleti için,

Yeni bir siyaset tarzı ve iyi yönetim için   HAK-PAR adaylarının desteklenmesini istedi.

Fehmi Demir’in konuşmasının ardından, Diyarbakır ile diğer Kürdistan illerinden     gelen HAK-PAR milletvekili adayları tanıtıldı.

Basın toplantısı etkinliğinin ardından Genel başkan Fehmi Demir ve Milletvekili adayları salondan parti binasına kadar olan yolu bildiriler dağıtarak yürüdüler.

About Post Author