GÜNCEL

Fehmi Demir “Çözüm” tiyatrosunda figüran olmayı reddediyoruz.”

HAK- PAR ADANA il Örgütü tarafından düzenlenen geleneksel dayanışma gecesi 1 Şubat 2014 tarihinde Borsa Restoran’da yapıldı.

Geceye HAKPAR Genel Başkanı Fehmi Demir, Genel Başkan yardımcıları Hasan Şeşeoğulları, Necati Bayram ve Arif Sevinç ile, Adana Pir Sultan Abdal Kültür Derneği,Vartolular Derneği,İHD, Dersimliler Derneği yöneticileri de katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan ve katılımcıları selamlayan HAKPAR Adana il başkanı Süleyman Kart, Adana ili ve bu ilde yerleşik Kürtler hakkında kısaca bilgi verdikten sonra şöyle dedi;

“Sömürgeci asimilasyoncu politikaların öğütücü mekanizmaları içinde, çarpık kent yaşamı ile işsizlik ve yoksullukla cebelleşen Kürtler, bu kentlere doluşmanın nedeni olan şiddet politikalarının farkında olsalar da, şiddet ve baskı ile, bin bir oyunla, yaratılan kutuplaşma ile yeniden kendi topraklarını terke etmelerine neden olan güçlerin kanatları altına itilmişlerdir.

 

Halkımızı yerlerini yurtlarını terke zorlayanlar, yarattıkları şiddet ve terörün aktörleri yine kurtarıcı olarak sahne almaktadırlar.

HAK-PAR bu oyunları bozmak için, Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleşmesi, Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümü için bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır.”dedi.

Süleyman Kart sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz ısrarla şiddet politikalarının karşısında olmaya, barışçıl demokratik yol ve yöntemleri önermeye halkımıza karşı uygulanan senaryoyu deşifre etmeye devam edeceğiz.

Şiddet sorunların çözümü olamaz. Şiddet çözümü değil çözümsüzlüğü büyütür.

Biz Kürt sorununun adil –eşitlikçi çözümünü savunuyoruz. Bunun Federasyonla mümkün olduğunu söylüyoruz.

Türkiye,gerçekten demokratik bir ülke olmak istiyorsa, itibarlı bir dış politika izlemek ve dünyada saygın bir ülke olmak istiyorsa,ekonomik olarak gelişmek istiyorsa,öncelikli olarak Kürt sorununu eşitlikçi adil çözümünü gerçekleştirmeyi başarmalıdır.”

Daha sonra alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde kürsüye gelen Genel başkan Fehmi Demir yakalaşan seçimler dolayısıyla Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıyacaklarını, seçimlere tüm illerde katılarak Kürt halkının seçeneksiz olmadığını göstereceklerini söyledi.

Fehmi Demir, “Türkiye’yi yönetenler TBMM’ni sorunların çözümünün adresi olarak gösterirler.

Ancak Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana geçen neredeyse 95 yıldır temel sorunların çözümüne yönelik hiçbir ciddi proje ortaya konmuş çözümler üretilmiş değildir.

Maalesef Parlamento her zaman Kürt sorununun çözümü için değil, Kürtlerin en temel hak ve özgürlüklerini bastırmaya, inkara yönelik bir pratik içinde olmuştur. Tüm yasal faaliyetler bu yöndedir.

Geçmişte olduğu gibi bu gün de en önemli sorun Kürt sorunudur. Bu sorun sadece Kürtleri ilgilendirmemekte, genel olarak Türkiye’nin ekonomik gelişimini, demokratikleşmesini, iç barışını, uluslar arası ilişkilerini felç etmektedir. Bu kadar önemli bir sorunun çözümü konusunda, “çözüm zemini” olarak gösterilen TBMM’ne taşınan, tartışılan her hangi bir proje var mıdır?

Maalesef yoktur.

O zaman soruyoruz; “sorunların çözüm zemini olan” TBMM ne işe yarar?

Bu tiyatroyu daha ne kadar, kaç 90 yıl daha seyredeceğiz?

Onca gürültüye, havada uçuşan sözlere, vaatlere rağmen bu gün de Parlamentoda bulunan partilerin kayda değer bir projesi yoktur.

Son yıllarda ortada dolaşan “barış ve kardeşlik projesi” ise tam bir komediye dönüşmüş durumda.

Barış için, Kürt sorununun çözümü için kamuoyunda yüksek bir destek olmasına rağmen henüz siyasetçilerin ortaya koydukları somut bir proje var mıdır?

İki yıldır neredeyse her saat TVlerde, siyasetçilerin demeçlerinde “çözüm süreci”nden bahsedilmekte, bunun çok önemli ve tarihi bir süreç olduğundan dem vurulmaktadır.

Peki bu kadar önemli olan bu projeden neden kimsenin bilgisi yoktur?

Neden Meclise taşınmamaktadır. Açık bir zeminde tüm detaylarıyla konuşulmamaktadır?

Bu “Çözüm süreci” denen ve senaryosunu MİT ve Öcalan tarafından ortaklaşa hazırlanan tiyatroda herkese gönüllü figüranlık öneriliyor.

Biz HAKPAR olarak öteden beri silahların susmasını, tümden devre dışı kalmasını istiyor ve destekliyoruz. Ancak bunun Kürt sorununun çözümü gibi sunulmasına da gülüp geçiyoruz.

Kürt halkı bunca badireden sonra kapalı kapılar ardında, küçük hesaplara geleceğini kurban etmeyecektir.

Biz, ortaya konan bu “çözüm” tiyatrosunda figüran olmayı reddediyoruz.

Çünkü Türkiye’de 20 milyonluk bir halkı ilgilendiren bu sorun “kimseye çaktırmadan” çözülemez. Bu siyaset tarzından samimiyet beklenemez.

Varsa bir projeniz kamuoyuna açıklayın. Merak etmeyin halkımızın yararına olan her adımı desteklemeye hazırız. İnanıyoruz ki hem Kürt halkı hem de Türk halkı da adil bir çözümü benimseyecek ve destekleyecektir.

Kürt sorunu ulusal bir sorundur ve ancak iki halkın eşitliği çerçevesinde çözülebilir.

Adil çözüm budur ve bunun Türk halkına bir zararı da yoktur.

Bunun, yani adil çözümün yolu asgari olarak federasyondur. Biz Kürt halkının kendi ülkesinde kendi kendisini yönetmesi gerektiğini söylüyoruz.”dedi.

Güney ve Batı Kürdistan’daki İŞİD saldırıları ve Kürtlerin gösterdiği kahramanca savunmaları da aktaran Fehmi Demir, “Kürtler kendi vatanlarını, topraklarını, kentlerini vahşi, barbar İŞİD çetelerine karşı savunmaktadırlar. Kahramanca vatanlarını savunan Kürt güçlerini, Peşmergeyi selamlıyoruz. Ulusal ve uluslararası dayanışmanın artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Gece, geç saatlere kadar Koma Derya Delfin’in Kürtçe müziği eşliğinde çekilen halaylarla devam etti.

About Post Author