GÜNCEL

HAK-PAR İstanbul Kongresi Yapıldı

BURKAY: Görüşlerimiz daha şimdiden Kürdistan ve Türkiye politikalarını etkiliyor

Hak ve Özgürlükler Partisi İstanbul İl Kongresi 14 Eylül Pazar Günü Taksim’de, saat 14.00’te Cezayir Lokantası salonunda toplandı. Kongre’ye konuk olarak katılanlar arasında, Suriye Yekitî Partisi’nin Genel Sekreteri Fuat Alıko, Yazar Ümit Fırat, Yazar Enver Sezgin, Yazar Ali Fikri Işık, Sanatçı Nilüfer Akbal, Kurd-Kav Genel Başkanı Kasım Ergün de vardılar.

Burkay konuşmasına Kürtçe olarak başladı, konukları selamladı ve Ortadoğu’da önemli gelişmeler yaşandığını, Güney Kürdistan’da halkımızın yeni bir saldırı ile yüz yüze kaldığını, ama Kürt tarihinde yaşanan pek çok zor dönemler nasıl aşıldıysa bunun da aşılacağını belirtti. Irak’tan göç etmek zorunda kalan Êzidi Kürtlere ve Suriye iç savaşı nedeniyle göç edenlere kardeşçe dayanışma göstermenin gereğini belirtti.

 

Burkay daha sonra yaklaşan Büyük Kongre’den söz etti ve bu kongrede artık Genel Başkanlık için aday olmayacağını söyledi. Ama Kongre’nin Parti’ye bir genel başkan ve yeni bir Parti Meclisi seçerek yoluna devam edeceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Siyasal mücadelede kişilerin rolü ne olursa olsun, önemli olan partilerin amaçları, temel politikaları ve prensiplerdir. Bir parti eğer kendisine gerek varsa, toplumun taleplerini temsil ediyorsa var olur ve yaşar, zamanla büyür, güçlenir.  Kanımca HAK-PAR böyle bir partidir. HAK-PAR’ın programının özü özgür ve demokratik bir toplum oluşturmaktır. Mevcut 70 küsur parti içinde Kürt sorununun federal bir temelde eşitlikçi çözümünü isteyen tek partiyiz. Bu talebimizle mevcut sistem partilerinden çok farklıyız. Salt bunun gerçekleşmesi bile Türkiye ve Kürdistan bakımından büyük bir reform, hatta devrim demektir. Biz, aynı zamanda bu ülkede inanç sorununun gerçek bir laiklik temelinde çözümünden yanayız. Alevilerin haklı talepleri de böyle gerçekleşecektir.”

Burkay daha sonra HAK-PAR olarak her alanda demokratik bir toplum için mücadele ettiklerini anlattı ve programlarının kadın haklarına, işçi haklarına, sosyal haklara ve çevreye yönelik taleplerini dile getirdi. Ve şöyle devam etti.

“Böylesine ileri bir programa sahip olduğumuz halde neden gereği  gibi kitleselleşemiyoruz. Zaman zaman dile getirdiğim gibi, doğru ve değişimci bir programa sahip olmak her zaman yetmiyor. Diğer toplumsal koşulların, bir başka deyişle konjünktürün de buna uygun düşmesi gerekir. Ama şundan eminiz, sonuçta toplumsal değişim bizim gösterdiğimiz yönde olacaktır. Daha şimdiden görüş ve istemlerimizle ülkenin siyasal yaşamını küçümsenmeyecek biçimde etkiliyoruz. Federal çözüm istemi toplumda giderek daha büyük oranda yankı yapıyor. Diğer taleplerimiz de. Bize gerekli olan Partimize güven duymak ve doğru bildiğimiz yolda kararlı biçimde ilerlemektir. Aynı zamanda kitlelere ulaşmak, görüşlerimizi yaymak ve kitleleri Partimizin saflarında örgütlemek için çalışma tarzımızı iyileştirmeliyiz.”

Burkay’ın konuşmasının ardından konuklara söz verildi, Yazar Ümit Fırat, Kurd-KAV Genel Başkanı Kasım Ergün ve Suriye Yekitî Partisi Genel Sekreteri Fuat Alıko da kısa birer konuşma yaptılar.

Daha sonra İstanbul İli Faaliyet ve mali raporları okundu ve aklandı. Yapılan seçimler sonucu yeni Yönetim Kurulu Belirlendi ve İi başkanlığına yine Semra Arcan Gökçen seçildi.

HAK-PAR Basın Bürosu

14 Eylül 2014

About Post Author