GÜNCEL

HAK-PAR Adana Çukurova Belediye Meclis Üyesi Adayı Kaplan;

Gerçek demokratikleşme ancak federasyon ile mümkündür

HAKPAR Adana il örgütü seçimler dolayısıyla propaganda faaliyetlerini sürdürüyor.

Ağırlıklı olarak merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerinde Türkçe Kürtçe afişleme yapıldı ve el ilanları dağıtıldı.

Hak-Par Çukurova İl genel meclisi üyesi adayı Düzgün Kaplan yaptığı açıklamada  “ oy kullanma tarihine kadar her fırsatı değerlendirerek partimizin politikalarını kitlelere ulaştırmak için çabalıyoruz.

Politik tansiyonun yükseldiği, kitlelerin politikaya olan ilgisinin yoğunlaştığı bu günlerde diğer partilerden farklı politikaları dillendiren HAK-PAR’ı kitlelere taşıma çabasını önemsiyoruz.”dedi, Düzgün Kaplan şunları söyledi;

“Bilindiği gibi HAK-PAR Türkiye’nin sorunlarının yapısal olduğunu, küçük reformlarla,palyatif, makyajvari yöntemlerle  çözülemeyeceğini söylüyor.Çok uluslu,çok kültürlü bir ülkede üniter, merkezileşmiş bir devlet yapısının sorunların kaynağı olduğunu düşünüyor ve çözüm için Türkiye’nin yeniden federal tarzda yapılanmasını öneriyoruz. Türkiye’nin en önemli diğer tüm sorunları ağırlaştıran ve çözümsüzlük batağında tutan temel sorununun   Kürt ve alevi sorunu olduğunu,Kürt sorununun da , Alevilik sorununun da bu yeniden yapılanma anlayışı esas alınarak gerçek ve adil bir çözüme kavuşturulabileceğini,gerçek anlamda demokratikleşmenin ancak federasyon ile mümkün olacağını söylüyoruz.

Federal tarzda yapılanmayı önüne koyan bir ülkede bu gün yetkileri alabildiğine sınırlı ve maalesef şekli olan yerel yönetimler de gerçek anlamda bir “yerel yönetim” haline gelecek, belediyeler işlevsel hale getirilerek kentin yönetiminde öncelikli olarak kentlilerin söz ve karar sahibi olması sağlanacaktır.

HAK-PAR olarak Türk, Kürt, Arap ve diğer etnik grupların, Alevi ve Suni inançtan insanların bir arada yaşadığı Adana’da bu renkliliği bir zenginlik olarak görüyor,  tüm kesimlerin temsil edildiği ve karar sahibi olacağı bir yönetim anlayışıyla Adana’da belediyelerin yönetimine talibiz.”

About Post Author