KONGRE İLANI

KONGRE İLANI

KONGRE İLANI
Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) 9. Olağan Büyük Kongresi 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Saat 10:00’da, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay / ANKARA adresinde, aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre 15 Mayıs 2022 Pazar günü, aynı adres, aynı saat ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Gereğini arz ederim.

Hüseyin ÖZDEMİR
Genel Başkan Vekili

GÜNDEM
1. AÇILIŞ VE YOKLAMA
2. KONGRE DİVANIN SEÇİMİ
3. SAYGI DURUŞU
4. GENEL BAŞKANIN KONUŞMASI
5. KONUKLARIN KONUŞMASI
6. KOMİSYONLARIN SEÇİMİ
7. GENEL BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMASI
8. FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI
9. MALİ RAPORUN OKUNMASI
10. RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ VE İBRASI
11. KARAR TASARILARI İLE KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI
12. SEÇİMLER
13. KAPANIŞ

About Post Author

Scroll to Top