GÜNCEL

NİCE NİCE YILLARA HAK-PAR! PARTİMİZ 19 YAŞINDA

Yaşam çok dinamik, zaman ise durmadan akıyor.

HAK-PAR’ın  kuruluşu sanki dünmüş gibi geliyor bana. Nasıl ki bebekliğine tanık olduğumuz kişileri, gençliklerinde görünce, ‘’Senin bebekliğin gözümün önünde canlanıyor, ne çabuk delikanlı oldun’’ diye şaşkınlıkla karşılıyorsak ben de şaşkınlık içindeyim. Yıllar su gibi akıp gitmiş. HAK-PAR 19 yaşında.
11 Şubat 2002’de kurucusu ve onursal genel başkanımız rahmetli Abdulmelik Fırat’ı da saygı ile yad ediyoruz. 

HAK-PAR, özelde Kürd halkı, genelde tüm mazlumların partisi olarak kuruldu. İlk defa lafı gevelemeden legal bir parti olarak “Kürd meselesinin eşit haklara dayalı federal bir sistemle çözüleceğini” söyledi. Federasyonu açıkça parti programına koydu. Herkes için  anadilinde eğitim hakkı ve Kürdçenin de Türkçenin yanı sıra resmi dil olmasını geçmiş 19 yıl boyunca kararlıca savundu.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını istedi. Demokrasinin derinleştirilmesini, çoğulcu demokrasinin yerleşmesine çaba gösterdi. Kadın erkek eşitliğini parti içinde pratikleştirdi. Her yurttaşın tüm kamusal olanaklardan eşit şekilde yararlanmasını sağlamak için çalıştı. Asıl olan herkesin kendi inanç ve kültürünü özgürce yaşamasını inanarak savundu. Her inanca saygı gösterdi. Hiçbir inancı başka inançtan üstün görmedi. 

Sivil, demokrat, şiddeti reddeden şeffaf bir siyaset tarzını yerleştirmeye çalıştı. Partide lider sultası ve her türlü kastlaşmayı önlemek için tüzüğüne katı kurallar koydu. HAK-PAR tüzüğüne göre, bir genel başkan 2 dönem genel başkanlık yaptıktan sonra, 3’üncü dönem için aday olamaz. Her üye Parti Meclisi üyeliğine aday olma hakkına sahiptir. Her üye, partinin her kademesindeki karar alma süreçlerinde fikirlerini özgürce dile getirebiliyor. Parti içinde herkes oyunu özgürce kullanabiliyor. 

HAK-PAR umutları gerçeğe dönüştüremedi. Mevcut koşullar ve partinin sahip olduğu olanaklar büyük bir gelişme sağlamasına imkan vermedi. Halkımızın haklı taleplerini elde etmek için, ayrılmayı gerektirir hiç bir meşru neden olmadan, partiden iki kez büyük kopmalar oldu. Sanki gizli bir el partimizin büyümesini engellemek için devreye girmişti. Halkımızın umutlarını yok etmek için uğursuzluk iş başındaydı. Sarsıntılar yaşadık ama çökmedik. İlk günkü gibi halkımız için umut olmak için çalışıyoruz. 

Çünkü biz halkımızın vicdanıyız. Bu ülkede sessiz çoğunluğun sesiyiz. Hiçbir zaman doğrudan ayrılmadık. Hak neyse onu dile getirdik. Hiçbir kişisel menfaat gütmeden, halkın çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yaptık. 

Her şeyden önce muntazam aralıklarla büyük kongrelerimizi yaptık. Sorunsuz ve sancısız parti yönetimimizi değiştirdik, her iki yılda bir yeni Parti Meclisimizi seçtik. Parti olarak 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerine girdik. Her seferinde oyumuzu katladık. YSK parti olarak seçime girme hakkımızı aldıktan sonra da, bağımsız adaylarla halkımıza alternatif sunduk. Her seçimde partimizin taleplerini halkımız ile buluşturduk. Mütevazi olanaklarımız ile her fırsatta Kürd halkının meşru, kolektif insan haklarını dile getirdik. 

Bugün yine diyoruz, herkese anadilde eğitim hakkı tanınsın, nüfusun üçte birinin dili olan Kürdçe Türkiye’de ikinci resmi dil olsun. Yerel yönetimler demokratikleşsin, yerinden yönetim olanakları geliştirilsin. Merkeziyetçi üniter yapı, federal yapı haline gelsin, yerinden yönetime dönüştürülsün!

Halkımızla el ele nice nice yıllara! 12.02.2021

Abdulmenaf KIRAN
HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı

About Post Author