GÜNCEL

Anayasa Değişikliği Kürtleri İlgilendirmiyor Mu !

Anayasa Değişikliği Kürtleri İlgilendirmiyor Mu !


Referandum tarihi yaklaştıkça, lehe, aleyhe görüşlerde hem sıklaşıyor, hem de belirginleşiyor. Referandum hakkındaki görüşlerle ilgili Kürt siyasetine ilgi duyan insanlar arasında da ciddi kamplaşma olmaya başladı bile. Kimi bu referandum Kürtleri ilgilendirmiyor, kimi MHP gibi anti Kürt cephede olmamak gerektiğini, Kimileri de ulusalcı, ittihatçı, statükocu safta olmamak gerektiğini belirtiyor. Demokrasilerde, farklı fikirlerin olması olağan bir şeydir, fakat kırıcı, tahkir edici, ötekileştirici söylemler kimseye bir şey kazandırmaz.

 

Kürtler Türkiye yurttaşlarının üçte birini oluşturuyor. Demokrasinin en önemli yanlarından biri de siyasi iktidarların seçmen hassasiyetlerini dikkate alarak siyaset yapmasıdır. 25 milyon Kürdün hassasiyetini dikkate almayan hiçbir siyasi partinin tek başına iktidar olma şansı olmaz ve uzun süre Kürtlere rağmen iktidarda kalamaz. İster siyasi yelpazenin sağında olsun, isterse solunda olsun Türkiye’de her siyasi parti Kürtlerin hassasiyetlerini, talep ve beklentilerini karşılama hususunda tutum takınmak zorundadır. Yoksa siyasi sahnede etkili aktör olarak kalmak çok zor olacaktır.

 

Kürtler olarak biz de pekâlâ şunu biliyoruz ki, Türkiye’de olup biten her şey Türkiye’de yaşayan her kes kadar Kürtleri de ilgilendiriyor. Değil anayasa değişikliği, yönetmelikler ve genelgeler de Kürtleri ilgilendiriyor. Kürtler bu ülkede vergi veriyor, askere gidiyor, bu ülkenin hukukuna uymakla mükellef görülüyorlar. Kamu hizmetlerine giriyorlar, seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Türkiye’de hayat pahalılığı, kamu hizmetlerinde kalite ve adaletten doğrudan etkileniyorlar. Kabul etsek de etmesek de hem Türkiye mahkemelerinde yargılanıyoruz, hem de adaleti de burada arıyoruz. Kısacası Kürtler, bu ülkenin külfetlerine katmerli olarak katlanıyor, nimetlerinden de kısmen de olsa yararlanıyorlar. Talep ve beklenti sahibi olmak farklı, verili durumu göz ardı etmekse tamamen apayrıdır. Bu durumda Anayasa paketi her kes kadar Kürtleri de ilgilendiriyor.

 

Referandumda her kes gibi Kürtler için de üç seçenek mevcuttur. Bunlar “evet”,”hayır”,ve sandığa gitmeme seçenekleridir. Sandığa gidip geçersiz oy kullanmak da ayrı bir seçenek olarak herkesin önünde duruyor.

 

1924 yılından beri Türkiye’de gerek yapılan Anayasalar, gerekse Anayasa tadilatlarında ne yazık ki, Kürtlerin hassasiyetleri, talep ve beklentileri göz önüne alınmamıştır. Bundan dolayı da Türkiye’de hiçbir zaman vatandaşın rızasına dayalı istikrar da yakalanmamıştır. Vatandaş fiili otorite ve kanuni müeyyidelerle kontrol altına alınmıştır. Siyasi erki elinde tutan asker sivil bürokrasi, çağdaş anlamda değil demokratik bir ortama, çok partili siyasal bir ortama da izin vermemiştir. Bu durum hemen her dönemde Anayasa değişiklikleri ihtiyacını gündemde tutmuştur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti pek de uzun sayılmayacak, yaşamında 4 Anayasa yürürlüğe sokmuş, her birinde de pek çok değişiklik yapma gereğini duymuştur. Halen yürürlükte olan 82 Anayasası 18. tadilatını geçirmektedir. Oysa işleyen demokrasilerde Hukuk dinamiktir ve Anayasalar sık sık değiştirilmezler.

 

Yürürlükteki 82 Anayasasında Kürtlerle ilgili tek bir madde yoktur. Temelde Kürtlerin ret ve inkarı üzerine düzenlenmiştir. Yeni getirilen Anayasa Paketinde de Kürtlerle ilgili hiçbir madde olmadığı gibi, Kürtler için bir iyileştirme de yoktur. Şu anda bir Anayasa değişiklik ihtiyacı olduğu gibi, Referandumda “evet” çıksa dahi Türkiye’nin yeni bir Anayasa ihtiyacı ortadan kalkmayacaktır. Tek Dil,Tek Millet,Tek Bayrak,Tek Vatan düstürüyle hazırlanacak hiçbir Anayasa Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap olmayacaktır.Nüfusun üçte birini oluşturan Kürtleri kucaklamayan, yine üçte biri oluşturan Alevi toplumun beklentilerine cevap olmayan Anayasalar oy çokluğu ile kabul edilseler de, meşruiyetleri sürekli tartışma konusu olacaktır…

 

Kürtler de tüm toplum kesimleri gibi tercihlerinde farklılaşabilirler. Biz Hak-Par olarak hem mevcut Anayasaya, hem de değişiklik paketine “HAYIR “ dedik. Çünkü mevcut Anayasa da Kürtlerin kolektif haklarını kabul etmiyor, değişiklik paketi de bu konuda lehe yenilik getirmiyor. Şimdiki Anayasada demokratik özden yoksun ve otoriter, değişiklik paketi de aynı şekilde. Kürtler lehine bir şey getirmiyor. Üstelik Anayasa Değişiklik paketinde denetleme, denge sistemi yok denecek kadar zayıf. Egemenliğin sağladığı siyasi gücün tamamı tek elde toplanmış oluyor. Buna elbette ki “ hayır” demek gerekiyor. Hayır, çıksa yine Anayasa değişiklik ihtiyacı ortada kalacaktır. Umut ediyoruz ki “hayır” dan sonra tüm toplum kesimlerinin ortak mutabakatına uygun yeni bir Anayasa yapılsın.Anadilde Eğitim Hakkı, Kürtçenin ikinci resmi dil olması ve Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkını da içerecek bir yeni Anayasa için “Hayır” diyoruz. Çabalarımızı bu yönde sürdüreceğiz.

 

Kürtler Anayasa değişikliğine kayıtsız kalamaz. Farklı yönlerde tercih yapma hakları vardır. Bir birimizin tercihlerine saygı duyarsak, gelecekte birlikte iş yapma kapılarını da aralık bırakmış oluruz. Tercih koyalım âmâ farklı tercihleri de anlayışla karşılayalım. 28.02.2017

 

Av.Abdulmenaf KIRAN

Hak-Par Gnl.Bşk.Yrd.

About Post Author