GÜNCEL

HAK-PAR heyeti Van’da ziyaretlerini sürdürüyor

HAK-PAR heyeti Van’da ziyaretlerini sürdürüyor

28.12.2016 günü Hak-Par Gnl. Bşk.Yardımcıları Av. Abdulmenaf KIRAN, Cafer STERK ve Parti Meclisi Üyesi Av. Ertuğrul ÇABUKER, İl Başkanı Harun BAYRAM ve Parti üyesi Medeni TEMİZEL’ den oluşan heyet Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Necdet TAKVA’yı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı olarak Van ve Bölgedeki ekonomik ve sosyal sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulundular ortak tespitler yaptılar. Bu çerçeve de;

1- Van ilinde ekonomik yaşam durma noktasına gelmiş, insanların gelecekleri için kaygılı olduğu,

2- Türkiye genelinde işsizliğin %11-12 olduğu, Van ilinde işsizliğin sürekli %30’un üzerinde olduğu,

3- Sermayenin hızla bölgeden kaçtığı,

4- Şiddet olaylarının halkı çok tedirgin ettiği,

5- Yerel yönetimin ve hükümetin Van ilinin cazibe merkezi haline getirmek hususunda, yeterli ve gerekli gayreti göstermediği,

6- Şehirde yeterli alt yapının olmadığı tespitlerinde bulundular.

7- Van nüfusunun genç bir nüfus olduğu, Ticaret Odası tespitlerine göre yaş ortalamasının 20 olduğu Van Valiliği verilerine göre yaş ortalamasının 27 olduğu,

8- Bu genç nüfusun neredeyse yarı yarıya işsiz olduğu, işsiz ve yoksul olan bu gençlerin her türlü yasa dışı örgüt tarafından yönlendirile bilindiği, bu çerçevede PKK, DAİŞ, EL NUSRA, EL KAİDE vs gibi kolaylıkla bu yoksul ve işsiz gençleri militan hale getirebildiği,

9- Alt yapının yetersiz olduğu, özellikle Şehir Elektrik ağının 1950 yılında 90 bin nüfuslu bir şehre göre planlandığı, bugün şehrin nüfusunun 700 bin olduğu, sık sık elektrik kesintisinin olduğu, bunun hem üretimi aksattığı hem de şehirlilerimizi mağdur ettiği,

10- Kamu kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak için ilde alım yapmadığı, büyük ihtiyaçlarını batı illerinden karşıladığı bunun da şehrin ekonomisine katkı sağlamadığı,

11- İstihdam sağlayan müteşebbisin kamu bürokrasisi ve güvenlik mensuplarından gerekli saygıyı görmediği,

12- Yerel yönetimlerin kendi yandaşı müteşebbisleri, merkezi hükümetin ise kendi yandaşlarını akredite ettiğini, akredite bulamayan müteşebbislere hiçbir fırsat tanınmadığı,

13- Siyasal güç odaklarının sivil demokrasinin özerk gelişimine izin vermediği,

14- Yönetsel anlayışın sakat işlediği, iktidar partisinin partizanca davrandığı gerek kamu hizmetlerinde istihdamda gerekse kamu ihalelerinde ehliyet ve liyakatin dikkate alınmadığı,

15- KOSGEP çerçevesinde sağlanan kredinin hem miktar olarak çok az olduğu hem de bunun iktidar yanlıları arasında pay edildiği,

16- Yerel Yönetimlere Kayyum ataması ile ekonomik kaynakların tamamen tek elde toplanıp, iktidar yandaşlarına aktığı, Kayyum uygulamasının hem demokrasiye zarar verip demokrasiyi vesayet altında tuttuğu hem de ötekileştirmeği derinleştirdiği,

17- Devletin terörle mücadelede, Hukuk Devleti refleksinden ziyade, kin ve intikamla hareket ettiği

18- Sınır Ticaretinin canlandırılmamış olmasının Van’ın ekonomisine büyük zarar verdiği,

19- Van Depreminde 30 bin konut yıkıldı. Bayındırlık birim fiyatları metre kare 700.00.TL.dir. Bu durum dikkate alındığında Van insanı bir anda yaklaşık 3.5 trilyon yoksullaştı. Ayrıca 18 bin Afad Konutu yapıldı. Ortalama 85.000.00.TL2Ye satıldı. Bu durum ayrıca Van insanını 1.6 trilyon borçlanmış oldu.

Sayın TAKVA’ da Van’da, yeterli güvenliğin olmaması, pazarın yetersizliği, üretilen emtianın ucuz ve güvenilir nakliye imkanının olmaması, yeterli alt yapı hizmetinin olmaması, yine şehirde aşırı kutuplaşma ve demokratik süreçlerin sağlıklı işleyememesi, sosyal yardımların sadece oya devşirme ve yandaşa rant kapısı olarak kullanılması üretim ve istihdamı önlediği gibi ekonomik ve sosyal yaşamı da öldürdüğünü belirtti.

Heyet daha sonra Van Sesi Gazetesini ziyaret etti. İlin sorunları orada da masaya ya yatırıldı. Sorunların genelde yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda olduğu görüşüne varıldı.

Çözüm konusunda da özellikle hükümetin bölgede üretim ve istihdamı artırmak için uzun süre yatırımcıdan vergi almaması, sosyal güvenlik primlerinin devletçe ödenmesi, En yakın liman olan Trabzon limanı ile demiryolu bağlantısının sağlanması, şehirde ilk etapta hafif raylı sistemin kurulması, trafiği rahatlatmak için alt ve üst geçitlerin yapılması, pazara ulaşmak için ve ekonomik hammadde sağlamak için kara, hava ve demir yolu ulaşım ağının kurulması, var olanın ihya edilmesi, Demokrasinin derinleştirilmesi, Gerek İstihdam yaparken gerekse kamu ihtiyaçlarının temininde liyakat ve ehliyetin esas alınması, Gerek şehirde yaşayan insanlar arasında gerekse müteşebbis arasında ayrım yapılmaması, Bölgesel geri kalmışlığı ortadan kaldıracak tedbirlerin suratla alınması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

HAK-PAR heyeti de ildeki ekonomik ve sosyal yaşamı canlandırmak için iş dünyası ve çalışan kesim, esnaf ve sanatkarlarla ilişki geliştirmek istediğini, siyasi bir parti olarak sorunların çözümünde aktif rol almak istediklerini, bu şehirde ekonomik ve sosyal yaşamı canlandırmaya yönelik çabalara katkı sunmak istediklerini belirtti. Bu çerçevede, raporlar düzenleyip, hükümete çözüm önerileri sunmayı, sorunları kamuoyuna mal etmeye çalışacaklarını belirttiler. Görüşmeler son derece olumlu bir havada geçti, HAK-PAR’ın bu duyarlı ve sorumlu girişimi memnuniyetle karşılandı.

Aynı gün 11.00-12.00 saatleri arasında Hak-Par Genel Başkan Yardımcısı Cafer STERK, Van Tutku FM de Mehmet Salih GEÇKEN tarafında sunulan canlı programa katıldı. Partimizin çözüm önerilerini dinleyici ile paylaştı.

HAK-PAR bu yöndeki ziyaret ve çabalarını sürdürecektir.

29.12.2016

HAK-PAR Van il Başkanlığı

About Post Author