GÜNCEL

HAK-PAR VAN’DA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

26.12.2016 günü HAK-PAR Gnl. Bşk.Yardımcıları Av. Abdulmenaf KIRAN, Cafer STERK ve Parti Meclisi üyesi Av. Ertuğrul ÇABUKER’den oluşan heyet Van Organize Sanayi Başkanı Sayın Şemsettin BOZKURT’u ziyaret etti. Karşılıklı olarak Van ve Bölgedeki ekonomik ve sosyal sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulundular ortak tespitler yaptılar.

 

Bu çerçevede; 1- Van ilinde ekonomik yaşam durma noktasına gelmiş, insanların gelecekleri için kaygılı olduğu. 2- Türkiye genelinde işsizliğin %11-12 olduğu, Van ilinde ise işsizliğin sürekli %30’un üzerinde olduğu. 3- Sermayenin hızla bölgeden kaçtığı. 4- Şiddet olaylarının halkı çok tedirgin ettiği. 5- Yerel yönetimin ve hükümetin Van ilinin cazibe merkezi haline getirmek husunda, yeterli ve gerekli gayreti göstermediği, 6- Şehirde yeterli alt yapının olmadığı tespitlerinde bulundular.

Sayın Şemsettin BOZKURT, Organize Sanayi’nin bugün 50.000. kişiyi istihdam edebilecek kapasitede olduğu, ama şu anda sadece 5.000 kişinin altında kapasite olduğunu, belirtti. Organize Sanayi’nin tam kapasite çalışmamasının asıl nedeninin, yeterli güvenliğin olmaması, pazarın yetersizliği, üretilen emtianın ucuz ve güvenilir nakliye imkânının olmaması, yeterli alt yapı hizmetinin olmadığı yine şehirde aşırı kutuplaşma ve demokratik süreçlerin sağlıklı işleyememesi üretim ve istihdam önündeki engeller olarak belirtti.

Çözüm konusunda da özellikle hükümetin bölgede üretim ve istihdamı artırmak için uzun süre yatırımcıdan vergi almamalı, sosyal güvenlik primlerinin devletçe ödenmesi, En yakın liman olan Trabzon limanı ile demiryolu bağlantısının sağlanması, şehirde ilk etapta hafif raylı sistemin kurulması, trafiği rahatlatmak için alt ve üst geçitlerin yapılması, pazara ulaşmak için ve ekonomik hammadde sağlamak için kara, hava ve demir yolu ulaşım ağının kurulması, var olanın ihya edilmesi gerektiğini belirti.

HAK-PAR heyeti de ildeki ekonomik ve sosyal yaşamı canlandırmak için iş dünyası ve çalışan kesim, esnaf ve sanatkârlarla ilişki geliştirmek istediğini, siyasi bir parti olarak sorunların çözümünde aktif rol almak istediklerini, bu şehirde ekonomik ve sosyal yaşamı canlandırmaya yönelik çabalara katkı sunmak istediklerini belirtti. Bu çerçevede, raporlar düzenleyip, hükümete çözüm önerileri sunmayı, sorunları kamuoyuna mal etmeye çalışacaklarını belirttiler. Görüşme son derece olumlu bir havada geçti, HAK-PAR’ın bu duyarlı ve sorumlu girişimi memnuniyetle karşılandı.

HAK-PAR bu yöndeki ziyaret ve çabalarını sürdürecektir.

27.12.2016
HAK-PAR Basın Bürosu

About Post Author