GÜNCEL

HAK-PAR Seyhan İlçe Kongresi yapıldı

HAK-PAR Seyhan İlçe Kongresi yapıldı

26. 11. 20016 tarihinde saat 12:00 de saygı duruşu ile başlayan Kongrede Divan başkanlığını Zeynel Yeşiltepe , üyelikleri ise Cennet Sevinç ve Mustafa Alev yaptı.

Kongrede konuşan il başkanı Süleyman Kart, “HAK-PAR’ın en öncelikli sorunu örgütlenmedir. Başkalarının gündemlerinin peşinden sürüklenmenin, boş polemiklerle zaman geçirmenin zamanı değil. Ancak sağlam bir örgütlenme ağı ile halkımıza seçenek suna bilir, halkımızın taleplerin güçlü bir biçimde dillendirebilir, özgürlük mücadelemizi çağımızın gerektirdiği barışçıl demokratik yollarla sürdüre biliriz.” dedi.

Süleyman Kart konuşmasını özetle şöyle sürdürdü;

“Biz kongre hazırlıklarımızı yaparken ilimizde 2 kişinin yaşamını yitirdiği 33 kişinin de yaralandığı bir terör saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırıyı kınıyoruz; yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar dileğimizi ileterek başlamak istiyorum.

HAK-PAR şiddeti mahkûm eden, barışçıl, demokratik mücadele yöntemlerini esas alan bir partidir.

Şiddetle, terör ile, kenteler de barikatlar hendekler kazarak, sivillerin yaşadığı alanlarda tonlarca bomba yüklü araçları havaya uçurarak, insanları canlı bombalara dönüştürerek, kan ve göz yaşı üzerine bir gelecek inşa edilemez.

Biz yürütülen bu kirli –kanlı-vekalet savaşının halkımıza, özgürlük mücadelesine hiçbir katkısı olmadığını tersine büyük zararlar verdiğini düşünüyor ve bir kez daha mahkum ediyoruz.

Yine devletin Kürt meselesini red-inkar, bastırma ve asimilasyon politikasını reddediyor, meseleyi PKK nin silahlı mücadelesiyle eş tutan ve şiddetle bastırma siyasetini de yanlış buluyor ve mahkum ediyoruz.

Biz HAK-PAR olarak öteden beri, silahların susmasını, şiddetin toplum hayıtından çıkarılmasını, Kürt sorununun barışçı yöntemlerle çözümünü istedik.

Kürt sorunu Türkiye’nin en önemli ve öncelikli sorunudur.

Bu sorun eşitlik temelinde yeni bir yapılanmayla çözülmelidir.

Biz, çok uluslu, dil ve inanç bakımından birden fazla halkın, etnik grubun yaşadığı, yani toplumsal yapının çok renkli olduğu bütün uygar ülkelerde federal sistemin en uygun çözüm olduğunu düşünüyoruz.

Kürtçe Türkçenin yanı sıra resmi dil olmalı; ilkokuldan üniversiteye kadar okullarda okutulmalı ve kamu alanında serbestçe kullanılmalıdır.

Türkiye değişmek zorundadır. Yöneticiler de artık değişimin kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar ama

Değişimi, sadece başkanlık sistemine geçmekle ilgili düzenlemelerle sınırlı tutmaya çabalıyorlar.

Türkiye için gerekli olan daha otoriter, bir “tek adam” yönetimi değil, daha geniş bir demokratikleşmedir.

Gerekli olan yeni, çağdaş, sivil bir anayasadır. Bu yeni anayasa ülkenin çok renkli toplumsal yapısına uygun olarak herkesi kapsayan bir vatandaşlık tanımını, yerinden yönetime
elveren adem-i merkeziyetçi bir siyasal ve idari yapılanmayı, anadilde eğitimi, AB standartlarında temel hak ve özgürlükleri içermelidir.

Daha sora söz alan Dilan Kart ise konuşmasında Kadınların politik mücadeleye daha çok katılmasının önemi üzerinde durdu

Dilan Kart şunları söyledi:

Kasım seçimlerinde HAK-PAR adaylarının 100 den fazlası kadındı.

Bu önemli bir başarıdır ve seçimlerde 110 bin oy aldık.

İl -ilçe yönetimlerinde, eylem ve etkinliklerde de kayda değer oranda kadın yer almakta.

Ancak merkez karar organlarında yeterince kadın yok.

Bu durumun üzerinde uzun üzerinde düşünmeli ve bir an önce aşılmalıyız.

Kadınlar da en az yüzde elli oranında merkezi organlarda yer almalıdır.

Kadınların aktif politika yapabilmeleri önünde çok ama çok engel var.

Politik alan erkek egemen zihniyete göre düzenlenmiş.

Köhnemiş gelenekler kadını eve hapsetmiş.

Yoksulluk, işsizlik, ev işleri, çocuk bakımı, çarpık ve egemen ahlak anlayışı kadının politik alanda öne çıkmasını, daha çok rol almasını engelliyor.

Ancak kadınlar tüm engelleri aşarak politikaya da müdahale ediyor,

İstisnalar hariç, çoğunlukla, erkeğin egemenlik alanında ve onun çizdiği çerçeve içinde kalarak politik alana katılmak zorunda olan kadınlar, hem bu çerçeveyi genişletmeye, giderek kırmaya çalışmakta hem de düzene, sisteme, sömürgeci barbarlığa, Kürt halkına karşı uygulanan asimilasyon politikasına karşı mücadele etmektedir.

Biz HAK-PAR’lı kadınlar sadece uluslararasında ki eşitsizliğe karşı değil, ulus içinde, hatta partiler, STK lar içinde de, kadın ve erkekler arasında ki eşitsizliğe karşı de mücadele etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.

Biz çağdaş, demokratik, barış içinde bir dünya ve ülke istiyoruz.

Biz ülkemiz ve halkımızın özgür olması, toplumumuzda çağdaş ve demokratik geleneklerin yerleşmesi için mücadele ediyoruz.

Biz kadınlar çocuklarımızı, gelecek nesilleri büyütmeyi iyi biliriz.

Biz HAK-PAR’ ı kadın olarak; sevgiyle, anne olarak; şefkat ve sabırla, sevgili olarak; aşkla büyüteceğiz.

Halkımız için çağdaş, demokratik, güçlü bir seçenek haline getireceğiz.

HAK-PAR Seyhan İlçe kongresine konuk olarak katılan Yaşar Gökoğlu’da yaptığı konuşmada HAK-PAR ile dayanışmasını dile getirdi, Türkiye’de başkanlık sistemi çerçevesinde yapılan tartışmalara değindi ve demokratikleşme alanında giderek olumsuz bir sürece girildiğine vurgu yaptı.

Kongre de seçimler sonucunda Seyhan İlçe başkanlığına Dilan KART Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hüseyin Bozdemir, Dersim Deniz, Sedike Bozdemir ve Kadir Emin getirildi

About Post Author