HAK-PAR PARTİ MECLİSİ: “TÜRK SİYASETİ KÜRT SORUNUNU GÖRMEZDEN GELMEMELİDİR”

HAK-PAR PARTİ MECLİSİ:
“TÜRK SİYASETİ KÜRT SORUNUNU GÖRMEZDEN GELMEMELİDİR”

Hak ve Özgürlükler Partisi / HAK-PAR Parti Meclisi 11-12 ve 13 Şubat’ta Diyarbakır’da Mali Müşavirler Derneği Konferans Salonu’nda genişletilmiş bir istişare toplantısı düzenledi. Aynı zamanda 12 Şubat günü partimizin 20. kuruluş yıl dönümü vesilesi ile Diyarbakır Plaza Otel’de bir kutlama gecesi düzenledi.
Parti Meclisi HAK-PAR 9. Olağan Genel Kurulunun Mayıs ayının ilk yarısında yapılmasını kararlaştırdı.

HAK-PAR Parti Meclisi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal sorunlara dair şu açıklamaları kamuoyu ile paylaşmayı uygun gördü;

“Parti Meclisimiz, ülkenin bugün içinde bulunduğu ağır ekonomik ve siyasal krizin yıllardır sürdürülen yanlış iç ve dış politikaların bir sonucu olduğu görüşündedir. Yıllardır Kürt sorununun çözülememiş olması nedeni ile siyaset açık bir tıkanma ile karşı karşıyadır. Başta Kürt sorunu olmak üzere Alevi sorunu, kadın sorunu ve emekçilerin çözülemeyen ekonomik, demokratik sorunları siyasetin önünü tıkamaktadır. İç siyasette yaşanan sorunlar hala varlığını sürdürmektedir. Oysa ki Kürt sorunu çözülse ülkeye demokrasi gelir, huzur ve barış gelir, halkın yaşam düzeyi yükselir, siyaset içine girdiği girdaptan kurtulur.

“Keza son zamlarla hayat pahalılığı dar gelirli vatandaşların belini bükmüş durumdadır. Elektrik, gaz, akaryakıt zamları beraberinde gıda ve tüketim mallarının da fiyatlarının yükselmesini getirmiştir. Asgari ücret hayat pahalılığı ve döviz dalgalanmaları karşısında eriyip gitmiştir. Ülkede girdi fiyatlarının astronomik fiyatlara yükselmesi ile tarım durma noktasına gelmiştir. Sanayi de de durum farklı değildir. Sanayici ve üretici bir sattığının yerine yenisini koyamamaktadır. Ham madde fiyatları sürekli yükselmekte, buna karşılık alım gücü hızla düşmektedir. Arz ve talep dengesi bozulmaktadır. Cari açık günden güne büyümekte ve dövize dış borç aslı ve faizleri her gün yükselmektedir. Türk parası döviz karşısında adeta can çekişmektedir.

“Parti Meclisimiz ülkede yaşanan ağır ekonomik bunalımların nedeni konusundaki düşüncelerini halk kitleleri ile paylaşma gereği duymaktadır.
Doğal kaynaklar ve ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları doğru değerlendirilmelidir. Askeri ve güvenlikçi politikalar yerine barışçı dış politikalar izlenmelidir. İktidar komşu ülkeler ile arasındaki sorunlarını barışçı yollardan çözmeli, askeri operasyonları, ilhak ve işgal girişimlerinden uzak durmalıdır.
“HAK-PAR Parti Meclisi, geçtiğimiz günlerde bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi basına ve kamuoyuna bir ortak açıklama yaptı. Açıklama “Avrupa Birliği”, “Siyasi Etik” ve “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” gibi konularda yapılması düşünülen kimi düzenlemeler içermekteydi. Ne yazık ki bu açıklamada ülkenin en önemli sorunu olan Kürt sorununun barışçı çözümüne dair herhangi bir tespit yok. Anlaşılan o ki, “Altılı Grup” Kürt sorunu gibi önemli bir sorunu görmezden geliyor. Bu devekuşu politikası demokrat bir tutum değildir.

“Daha da önemlisi kendisine ‘biz’ diyen yani tekil değil ama çoğul ama bütünlüklü bir fikir beyan eden partiler çoğulculuktan ve demokrasiden bahsetmekte ancak açıklama metni Kürdlerin tarihsel mağduriyetinden, temel hak ve hürriyetlerinden, insan olarak haklarından hiç söz etmemektedir. Kısacası Kürt sorunu karşısında bir kez daha “Türk” “Milli Mutabakat” politikası esas alınmış ve bir kez daha “Kürt Karşıtı” bir ortaklaşma ön görülmüştür. Kuşkusuz ki bu bilinçli bir tercihtir.

“Kürt halkı adına, Kürt tarafının temsil hakkının sağlanmasını savunan HAK-PAR olarak biz iktidarın da muhalefetin de, Kürdlerin varlığını ve hassasiyetini önemsememesine, görmezden gelmesine yüksek sesle itiraz ediyoruz. Kürtler bir ulusal varlıktır ve bu yapılarından kaynaklanan kolektif ve ulusal demokratik hakları vardır. Kürtler bugünkü cumhuriyetin kurucu “asil” unsurudurlar ve ama tüm ulusal haklarından yoksun bırakılmışlardır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. İktidar da muhalefet de Kürtleri yok sayarak başarılı olamazlar. Kürtler Türkiye’de aktör değil ama önemli bir faktördürler. Siyaset kurumu son seçimlerde bunu açık ve net bir biçimde bu gerçekliği gördüğü halde hala Kürt sorununun varlığını kabule yanaşmamaktadır.

“Hak ve Özgürlükler Partisi / HAK-PAR olarak iktidara ve muhalefete çağrımızdır: Kürd toplumunun varlığını, mağduriyetini, hak mahrumiyetlerini ve Kürdlerin sosyal yaşama etki gücünü yok sayamazsınız. Adına “Demokrasi Mücadelesi” dediğiniz mücadele, Kürt sorununun demokratik ve barışçı bir yöntemde çözüme kavuşturulması gerektiği konusundaki görüşlerimiz dikkate alınmalıdır.

“Hak ve Özgürlükler Partisi özgür bir gelecek için ortak yaşam alanlarında tam bir hak eşitliğini savunmaktadır. Anadiller, adalet, ekonomik ve sosyal kaynaklar gibi ortak yaşam alanlarında her iki halkın tam hak eşitliğini esas alan yeni bir anlayış geliştirmek gerekir. Siyaset kurumu olgu körlüğünden kurtulmalı, eski tarz “algıların esaretindeki” verimsiz anlayışını terk etmelidir.

“HAK-PAR, ısrarla Kürt sorununun çözümüne taraftır. Partimiz Kürt sorununun demokratik bir zeminde barışçıl yollardan çözümü konusundaki anlayışta bir taraftır. Gerek iktidar gerekse de muhalefete mensup hiçbir parti Kürt enerjisini heder etmek ve Kürt potansiyelini istismar etmek hakkına sahip değildir.

“Kürtleri kendisine herhangi bir statü tanımayan herhangi bir bloklaşmaya ve kutuplaşmaya eklemlemeye ve bir kez daha Kürt sorununun çözümünü torunlara bırakmaya tahammülü kalmamıştır. Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerinin kazanılması doğrultusundaki demokratikleşme girişimlerine taraf olacağı bilinmelidir.

“Bilinmelidir ki, artık Kürt halkı, kendi kolektif haklarını tanımayan, inkârcı ve görmezden gelme siyasetlerine karşı sessiz kalmayacaktır. Hak eşitliği taleplerini yükseltecektir.

“HAK-PAR diyor ki; Zamları geri alın, yoksul halkın ekonomik yaşamını iyileştirecek tedbirler hayata geçirin. Ülke kaynaklarını doğru değerlendirin. İzlenen dış politikalarda değişim ve yenilemeye gidin.”
Basına ve kamuoyuna saygı ile sunulur. 13.02.2022

HAK-PAR BASIN BÜROSU

About Post Author

Scroll to Top