GÜNCEL

HAK-PAR: ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA ENDEKSLENMELİDİR

HAK-PAR: ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA ENDEKSLENMELİDİR

Asgari ücret tespit komisyonu bu hafta çalışmalarına başlıyor. Bu komisyon yeni yılda ülkede 10 milyondan fazla ücretlinin bir yıl boyunca alacağı “asgari ücreti” belirlemektedir.

Ülkede milyonlarca işsizin yansıra bir de kamu ve özel sektörde asgari ücretle çalışan 10 milyondan fazla ücretli var. Bu sayı ailelerle birlikte, toplam ülke nüfusun en az dörtte birinden fazla bir nüfusa denk gelmektedir.

Hak ve Özgürlükler Partisi / HAK-PAR olarak diyoruz ki, asgari ücretin tespiti toplu pazarlık yöntemi ile yapılmalıdır. Asgari ücret asgari geçim rakamının altında olmamalıdır. Tüm çalışanlara genel grev hakkı da dahil Grevli-Toplu İş sözleşmeli haklar verilmelidir.

Şu anda ülkede asgari ücret aylık 2900 liranın altındadır. Bu rakam geçen yıl itibarı ile günlük 10 dolar, ya da aylık 220 Euro’ya denk düşüyordu. Asgari ücret geçen yıl Yunanistan’da 650, Tunus’ta 350, Almanya’da 1400 Euro’du. Dövizdeki dalgalanma sonucunda şu anda 2021 yılı asgari ücreti 6,75 dolar düzeyine gerilemiş durumundadır. Bugün açlık sınırı DİSK’e göre 2979 liradır. Bu rakam ise günlük 7 dolara tekabül etmektedir. Şu anda 2021 yılı asgari ücreti açlık sınırının altına inmiştir. Yani devlet emekçileri açlığa mahkûm etmiştir.

Yeni dönemde yani 2022 yılı için işçi ve emekçileri tatmin ve memnun edecek, işverenleri de ikna ve razı edecek daha adil ve daha çağdaş bir uzlaşma sağlanmalıdır. Tespit edilecek rakam kesinlikle 5000 liranın altında olmamalı ve bu oran vergiden muaf bırakılmalıdır.

Diğer yandan asgari ücretin artışı kayıt dışı ekonomiye yol açmamalı, işten çıkarılmalara vesile olmamalı ve ülke vatandaşlarının vergi yükünü artırmamalıdır. Keza bu artış işveren ve sanayicinin dış piyasalarda rekabet gücünü kırmamalıdır. Asgari ücretin arttırılması ile “sosyal devlet” devreye girerek bu dengeyi kurmalı, işverenlerin asgari ücretten doğan yükümlülüklerine katkı sunmalıdır. Devlet işverenlerin yükümlülüğündeki SGK primini üstlenmelidir. Ekonominin bu iki önemli faktörü arasında denge ve denetim kurmak devletin görevi olmalıdır.

Bugüne dek izlenen başarısız ekonomik politikalar yüzünden ne yazık ki, ülkede tarım ve sanayi durma noktasına gelmiş, ekonomi adeta rant ekonomisine dönüşmüştür. Cari açık giderek büyümektedir. Enflasyon önlenemez bir duruma gelmiş ve kontrolden çıkmıştır. Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ülkeyi hızla ekonomik sıkıntılara sürüklemektedir. Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Politik faizlerini düşürdükçe döviz yükseliyor. Cumhurbaşkanı bu durumu açıklarken “faizi düşürme operasyonu” olarak anlatıyor. Ne var ki, ne piyasa faizi ne de banka faizleri söylenenin tersine, her gün yükseliyor. Tüm bu nedenlerden ötürü geniş bir yurttaş kitlesinin satın alma gücü günden güne düşmekte, ekonomik hayat her gün biraz daha belirsiz bir noktaya doğru sürüklenmektedir. Ülke bu nedenle giderek yoksullaşmaktadır.

Kuşkusuz ki, ülke kaynakları doğru değerlendirilip, içte ve dışta barışçı bir politika izlenirse, emekçiler de dahil; devlet tüm vatandaşları için, refah düzeyi çağdaş koşullarda olan bir yaşamı tesis edebilir. Sorunların çözümü için yürütülen askeri ve güvenlikçi politikalar, büyük bir ekonomik yük getirmesine karşılık sonuçsuz kalmakta ve bu alandaki devasa harcamalar heba olmaktadır. Savaş, silahlanma ve mevcut askeri harcamalar; örneğin ortada hiçbir ciddi tehdit yokken satın alınmak istenen “füze savunma” ekipmanları ülke gelirlerinin belini bükmektedir.

Uluslararası borsalardan yüksek faizlerle alınan paralar, yükselen kur farkından ötürü iki katına çıkmaktadır. Döviz yükselişini önlemek için merkez bankasının faizlerini arttırması, piyasalara para arzını azaltmakta, devalüasyonu zorlamakta, bu durum, yangını daha da büyümektedir.

HAK-PAR olarak bir kez daha belirtiyoruz, artık eski tarz siyasetle ülke sorunları çözülemez. İç ve dış politikada askeri ve güvenlikçi/savaşçı politikalar terk edilmeli, yayılmacı emellerden vaz geçilmeli, içte ve dışta barışçı politikalar izlenmelidir. Daha adil daha, mutlu, daha özgür bir yaşam her vatandaşın hakkıdır. 10-12-2021

Latif EPÖZDEMİR
Hak ve Özgürlükler Partisi / HAK-PAR Genel Başkanı

About Post Author