GÜNCEL

ROJA ALA KURDİSTAN PÎROZ BO

Çîyo ke miletan yewbîn ra cîya keno, welat, erd, zar û ziwan û perçem û ala yî. Her milet erd û welatî xo estî, zar û ziwanî xo û perçem û ala xo estî.

Ala, remz û sembolî miletan a. Her milet ala xo esta. Çunke ala remz û nîşana xususî û cîyayîye miletan a. Her yew ala ferq û cîyayîya xususî ana ziwan. Reng û fîgûr, resim û şeklî alayan zaf rey beden û pîyameye miletan ra yew mesaj o. Ala her o qeyde hacetê naskerdiş û sinasnayişî miletana zî. Ala, xususî semedê şaranî azad û xosera sey yew nîşan yena hesab kerdiş.

 

Ala Kurdîstan zî renganî hewz û zerd û sipî ra yena meydan. Nê xetanî rengin sero de 21 tîrêjî roj estî. Ala Kurdîstan de her reng yew mehnayî xo esto. Hewz, rengî deşt û mergan û koyanî welat o, bereket û rindê yo; Sûr, agirî Zerdeşto Kal û gonê egîdanî kurd o; zerd, azadî û roşnîye, Sipî, aştî, masûmîyet û raştvatiş o. 21 tîrêjî roj zî, remzî rojî Mezopotamya yî, yanî ê remzî Newroz î.

Ala kurdan waharî yew tarîxo kehen a. Ew xal û remzî ke Ala Kurdîstan de estî, heme serewedartiş û hedîseyanî netewî ê şarî kurd de ameyî şoxilnayiş. Wexto ke hereketê Şêx Seîd destpêkerd û qezaya Gimgim ( Varto) kewt destî hêzanî Şêx Seîd, o wext lejwanan yew perçemo bi hîre rengan bînaya hikmat sero de dardkerd ke no perçem sey nîşanî serkewtişî kurdan ame hesibnayiş. Her wina wextî Şêx Mehmud de, wextî İhsan Nurî Paşa de, no perçemo rengîn her tim ame şoxilnayiş. Helbet her qonax goreyî xususîyetanî xo ala xo nexş kerdibi. La wina dabi zanayiş ke nê her hîrê rengî remz û nîşanî serkewtişî kurdan bî.

Serre 1946’ de, wextî awan kerdişî dewleta xosera bi nameyî Komara Kurdîstana Mehebad de, serekkomar Qazî Mihemmed, Ala rengina ke hetanî ewro sey ala Kurdîstan yena qebul kerdiş, reya verên bircanî Mahabad de dardkerd. Qazî na ala semedê qorikerdiş û wedartişa sey yew qîmet bi rumet emanetî Fermanderî peroyî yê hêzanî Eskerî yê Kurdîstan teslîmî Mela Mistefa Berzanî kerd. A roj ra heta ewro na alaya kifşkerdî û qorikerdî, semedê Kurdîstanîyan sey Alaya serkewtişî yena hesibnayiş.

Serre 1999’ de hikumetî heremî yê Kurdîstan, rojê 17î aşme diwêsin de yew qanûn vet û na ala sey alaya fermîya hikumetî heremî yê Kurdîstan qebûl kerd. No rid ra her serr rojê 17î aşme diwêsin sey “rojî alaya Kurdîstan” yena pîroz kerdiş. Reng û remzî alaya Kurdîstan serrê 1946’ ra nat ameya tesdîq kerdiş. Her wina no şekil û şemalî alaya Kurdîstan hetî dewleta federal a Başurî Kurdîstan ra zî, ameya qebûl kerdiş.

Helbet her dezge u rêxistin û sazî yew perçem û remzî xo esto. Labelê remzî Kurdîstan alaya Kurdîstanî yo û o qet nêyeno bedilnayiş. Alaya Kurdîstan yew a û heme kurdan temsîl kena. Kes û derûdorî ke na ala nasnêkenî, ê xîyanetî welat, erd, kultur, tarîx, ziwan û xususîyetanî miletê Kurdîstan kenî.

Kurd Ala Kurdîstan rê hurmet û rêzî xo kenî.

About Post Author