GÜNCEL

HAK-PAR: TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN TÜM EDİMLERİNİ YERİNE GETİRMELİDİR

 


Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca (BM) 20 Kasım 1989 günü kabul edildi. Bu sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girdi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu BM üyesi 193 ülkenin taraf olduğu sözleşme en çok ülkenin onayladığı bir insan hakları belgesi olarak kabul edilmektedir.

 

Türkiye, ÇHS’ sini 14 Ekim 1990’da sözleşmenin 17,29 ve 30 maddelerine çekince koymak kaydı ile imzaladı. Bu sözleşme Türkiye’de 27 Ocak 1995’te Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme çocuk haklarının korunmasını hedeflemiştir ve taraf devletlerin bu hakların yaşama geçirilmesi için yükümlülüklere uymaları gerektiği konusunu hükme bağlamıştır.


Türkiye Lozan Antlaşmasını gerekçe göstererek bu hakların (ÇHS de işaret edilen hakların) sadece azınlıklara tanınmış olduğunu, bu nedenle Kürtlerin böyle bir hakkı olmadığını, çünkü Kürtlerin azınlık değil kurucu asli unsur olduğunu, Kürtlerin bu ülkenin esas evlatları olarak, herkes gibi kanunlar karşısında eşit olduklarını gerekçe göstermiştir. Bu gerekçelere dayalı olarak da yukarıdaki maddelere çekince koyup diğer maddeleri imzalamıştır.


Kürtlerin azınlık olmadığı doğrudur. Ama bu Kürtlerin haklarının olmadığı anlamına gelmez. Lakin Kürtler toprağa bağlı, tarihsel ve psikolojik ilişkilerle birbirine bağlı ve ortak bir coğrafyaya ait ortak dilsel ilişkiler içinde olan bir toplulukturlar ki bu tanım bilimsel tanımlama ile bir ulus tanımıdır.


Hak ve Özgürlükler Partisi olarak diyoruz ki, Türkiye zaman geçirmeden, Kürt sorunundan ötürü çekince koymuş olduğu tüm uluslararası sözleşme ve antlaşmalardan çekincelerini geri çekmeli ve hukuk sistemini uluslararası hukuka uygun hale getirmelidir. Kürt çocuklarının temel ve doğal hakları olan anadilinde eğitim haklarını imkânsız kılan tüm anti-demokratik yasalar kaldırılmalıdır.


HAKPAR, mevcut hükümeti çocuklarımızın uluslararası hukuktan doğan haklarının kullanılması için gerekli yasal düzenlemeler yapmaya davet eder. 20.11.2019


HAK-PAR BASIN BÜROSU
 

 

About Post Author