GÜNCEL

HAK-PAR‘IN 8. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR.

27 Ekim 2019 tarihinde yapacağımız 8. Olağan kongremiz, önemli gelişmelerin olma ihtimali yüksek bir dönemde yapılacaktır.

Ekonomik göstergelerin alarm verdiği bu süreçte, kitleler artık iktidar ve mevcut muhalefet partilerinden umutlarını kesmiş, ülkenin ağır sorunlarına çözüm olamayacaklarını görmüş durumdadır. Bu nedenledir ki mevcut partilerden ayrılanlarında yeni partiler kurma çalışmaları içerisinde olduklarını görüyoruz.

 

Hükümet içerde ve dışarda Kürd karşıtı politikaları nedeniyle, giderek Ortadoğu bataklığına doğru hızlıca ilerliyor. 35 yıldır şiddet artık halk arasında dayanılmaz noktaya geldiğini görmek mümkündür.

Analar artık devletten kayıp evlatlarının akıbetini, PKK’den dağa kaçırılan veya götürülen çocuklarını geri isteyerek, eylem yapmaya başladılar. Bu talep ve eylemlerin büyük oranda halktan destek görüyor olması önemli bir aşamadır. Kitleler de artık PKK ve devletin sebep olduğu bu şiddet ortamından bir an önce kurtulma istemini her yönüyle görmek mümkündür.

Bu gelişmeler, artık bugünden sonra demokrasi, barış, özgürlük talebi olanların normal siyaset yapma fırsatını ortaya çıkarmış durumdadır. Kürdler temel insani hak ve özgürlükleri için, barışçı ve demokratik yol ve yöntemlerde ısrarcı olmalıdır. Aynı zamanda Kürdler Türkiye’de barış, demokrasi, özgürlük ve huzur isteyen tüm toplumsal katmanlarla diyalog kurmalıdır. Böyle bir konsensüs son mahalli seçimlerde önemli siyasi sonuçlar ortaya çıkardı.

Kürdlerin kısmen kolektif davranışı ve tutumları ile 7 büyük kent yönetimi AKP Ve MHP’den CHP’’ye geçti. Kürdler bu tavırlarını bir hak talepleri ile birlikte ortaya koyabilselerdi, bu sonuç daha da anlamlı olurdu. Bu sonucu artık Kürd siyasetinin hesaba katması lazım. Kürtlerin yaratacağı demokratik kitle gücü, birçok kazanımları beraber getirebilir.

İşte partimiz HAK-PAR, daha 2002 yılında, Kürdlerin, Şiddet dışı kulvarda demokratik bir kitle gücü yaratmak üzere bir milli ve demokratik programla kuruldu. Bir diğer ifade ile bir birlik partisi olarak kuruldu. Programına net çözüm önerilerini aldı. Sorunları daha çok demokrasi, daha çok hukuk ile çözümlenebileceğini ortaya koydu. Her türlü şiddete tavır aldı. Şiddetin halkımıza zarar vereceğini ısrarla savundu.

Bugün gelinen noktada şiddet tarafları dahi şiddetin çözüm olmadığını gördüler. Geniş kitleler artık yeni arayış ve cesaretli çözüm politikaları beklemektedir. HAK-PAR eşitlik temelinde demokratik bir federal yapılanma ile ısrarcı ve kararlı bir şekilde, çözüm önermektedir.

Bizler doğru bir partide olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle tüm hak ve hukuk talep edenleri, barış, demokrasi ve özgürlük isteyenleri, HAK-PAR ‘da yer almaya, ve ya destek vermeye davet ediyoruz. 25.09.2019

Refik KARAKOÇ

Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR Genel Başkanı


About Post Author