GÜNCEL

HAK-PAR İzmir İl Kongresi yapıldı “ başarı doğru bir politik hatta örgütlenmekten geçmektedir”

HAK-PAR İzimir İl kongresi 16 Aralık 2018 tarihinde İl binasında gerçekleştirildi

Saat 13:00 te başlayan Kongrede Divan başkanlığına Kaya Sertkaya Katip üyeliklere ise Ahmet Seçen ve parti Meclisi Üyesi Abdurrahman Başer   seçildiler.

Kongrede Kısa bir konuşma yapan İzmir İl başkanı Sait Demir

“İzmir, 4 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en büyük metropollerinden biridir.

Farklı etnik grupların birlikte yaşadıkları bu kentte Kürt nüfusu da önemli bir yer tutmaktadır.

Hak ve Özgürlükler Partisi olarak 30 ilçeye sahip İzmir’de ilçe örgütlülüğümüzü başarıyla tamamladık.

İzmir’de gerçekleştirdiğimiz bu başarı; kadrolarımızın, fedakarca çalışılması ve öncelik haline getirmesi halinde tüm diğer il ve ilçelerde de örgütlenmenin başarılabileceğini göstermektedir.

Bu gün İl Kongremizle de bu süreci taçlandırıyoruz.

Bu vesileyle İzmir’in teşkilatlandırılmasında görev alan, katkı sunan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum.” dedi.

Sait Demir Konuşması şu sözlerle sürdürdü;

“Hak-Par Türkiye’nin başta Kürt sorunu olmak üzere, temel sorunlarına en gerçekçi çözümleri öneren tek partidir.

Hak-Par Türkiye’nin çok dilli, çok kültürlü, çok uluslu gerçeğine uygun, çoğulcu bir niteliğe kavuşturulmasını, federal tarzda yeniden yapılandırılmasını önermektedir.

Bu çözüm önerisini programının merkezine koymuştur.

Türkiye   Kürt sorununu çağdaş yöntemlerle, adil bir çözüme kavuşturması halinde hem iç barışını sağlayacak, demokratikleşecek, hem de komşuları ile sürekli çatışma ve gerilim içinde olmaktan, kaynaklarını savaşa, askeri harcamalara aktarmaktan kurtulacaktır.

Türkiye bölünme korkusunu aşmalı.

Başta Güney Kürdistan Federe Bölgesi’yle olmak üzere, Suriye ve İran’da ki Kürtlerle   iyi ilişkiler geliştirmeli, meşru kazanımlarını kendisi için bir tehlike olarak algılamaktan vazgeçmelidir.

Sürekli canlı tutulan bölünme fobisinin Türkiye’ye bir faydası yoktur. Bu politikalar militarizmi, otoriter eğilimleri güçlendirmekten, demokratikleşmeyi ve çağdaş dünyayla bütünleşmeyi frenlemekten başka işe yaramamaktadır.

HAK-PAR, meşru, barışçıl, demokratik mücadeleyi esas alan bir partidir. Temiz ve gururla anacağımız bir mirasın üzerinde yükselmektedir. Bu miras farklı geleneklerden gelerek HAK-PAR’ı inşa eden yurtseverlerin ortak mirasıdır.

Biz, bu yurtsever, demokratik geleneği kitlelerle bütünleştirme mücadelesini sürdürüyoruz. Bu mücadele halkımıza ve özgürlük mücadelemize karşı kurulan tuzakları bozmak, meşru hak ve özgürlük taleplerini gerçekleştirmek içindir.

Başarı şikayet etmek ten değil , doğru bir politik hatta örgütlenmekten geçmektedir.

Her yurtsever bu mücadeleyi desteklemelidir”.

Kongrede, Sait Demir yeniden İl başkanlığına seçilerken İl Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Mehmet Salih Dindarik, Gülsüm Demir, Hüseyin Cihan Baykara, Ahmet Kandemir, Mustafa Fehmi Yavuz ve Ali Öz seçildiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Post Author