Avrupa HAK-PAR’ı Destekleme Derneği 2. GYK Toplantısını yaptıBottrop`ta yapılması planlanan 2. GYK toplantısı 02.10.2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Avrupa ülkelerinde oluşan birimlerimizden seçilen GYK üyeleri ve HAK-PAR PM seçilen Genel Başkan Yardımcıları ve üyeleri katıldılar. Yaklaşık 9 saat süren toplantıda hem örgütsel sorunlarımız hem de Kürdistan ve Orta doğuda sürdürülen kirli savaş ile ilgili tartışmalar yaşandı. Önemli olan birkaç noktayı başlıklar halinde kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.


1. Avrupa HAK-PAR Dayanışma Derneği olarak yeni bir çalışma tarzı ile karşıkarşıyayız. Tüm Avrupa ülkelerinde HAK-PAR`a gönül veren kesimlerin koordineli bir çalışma tarzını benimseyip örgütlenmeğe gitmesi bizler için yeni bir yöntemdir. Bu kısa zamanda geldiğimiz aşama bu işi başardığımız anlamına gelir. Merkezî derneğimizin Almanya`da olması, çalışmaları bir noktadan idare ettiğimiz anlamına gelmiyor. Farklı ülkelerde ve farklı şartlarda çalışma yürüten birimlerimiz çalışmalarında tamamen serbesttirler. Çalışmalarımızda bize tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan tüzüğümüz ışık tutuyor.
2. Toplantımızda öne çıkan diğer bir konu da, Avrupaya ve ülkeye yönelik örgütlenme konusuydu. Örgüt ağının daha da genişletilmesi, aktifleştirilmesi gerekliliği ve 2016 yılı sonuna kadar hedeflenen üye sayısına ulaşılması konusunda görüş birliği sağlandı. Diğer önemli bir konu da, ülkeye yönelik olan örgütlenme çalışmalarıydı. Avrupanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Kürdistanlıların doğrudan HAK-PAR`a üye olması alanında gereken çalışmanın yapılması. Bu çalışmayı salt bir üye olmak gibi değerlendirmemek gerekir. Ülkeyle olan ilişkilerinde veya bölgelerine giderken ülkedeki örgütlenmeğe bir ivme kazandıracağını da gözardı etmemek gerekir. Tüm birimlerimizin bu konuyu gündemlerine alarak gereken çalışmayı başlatmaları gerekir.
3. Avrupa HAK-PAR Dayanışma Derneği olarak örgütlü olduğumuz tüm alanlarda, Kürdistanlı ve Kürdistani olan tüm parti, sivil örgüt, kurum ve kuruluşlarla etkileşim içerisinde olmamız, gerektiğinde birlikte çalışmamızın gerekliliği konusunda da ortak bir karara varildi. 
4. Toplantıda tartışılan diğer bir konu da Kürdistan`ın diğer parçalarında verilen mücadeleye destek olmak, kazanımlara sahip çıkmak, özellikle Güney Kürdistan`da ki referandum ve bağımsızlık mücadelesini desteklemek konularında üzerimize düşeni yapmak
5. Konferans ve seminerlerle tüm yurtseverlere HAK-PAR`ın bütün toplum katmanlarını kucaklayan bir programa sahip olduğunu anlatmak ve saflarımıza katılmalarını sağlamak için çaba sarfetmeliyiz. 
Yukarıda değinilen konularda çalışmalarımızı yürütmek üzere kararlı bir tutum sergileyen katılımcılar bölgelerine döndüler.

Avrupa HAH-PAR’ı Destekleme Derneği
Bottrop 03.10.2016

 

About Post Author

Scroll to Top