GÜNCEL

HAK-PAR;Cumartesi anneleriyle dayanışma içindedir.

Türkiye, her cumartesi günü İstanbul’da Galatasaray Meydanında gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran annelerin kahredici görüntüleriyle de dünya kamuoyunun gündemine taşınıyor.

Bu utanç 700 haftadır devam ediyor.

 

Kimi zaman devleti yönetenler, kolluk kuvvetlerince göz altına alınan şahısların can güvenliğinin yine “devletin teminatı altında” olması gerektiği temel kuralını askıya almakta, utanç verici, karanlık ve kirli cinayetleri teşvik etmektedirler. Üstelik öldürdüklerinin cesetlerini ailelerine teslim etmeden, akibetleri hakkında bilgi vermeden, mezarlarını dahi göstermeden bu barbarlığı sürdürecek kadar zalimleşmektedirler.

 

Devleti çeteden ayıran hukuk içinde kalmasıdır.

 

Faili meçhul cinayetlerin, gözaltında kayıp etmenin, mezarların gizlenmesi geleneğinin kökleri çok eskilere dayanır ve geçmişte devleti yönetenlerin işlediği suçlar örtüldükçeyeni suçlar için teşvik edici, “normal” hale getirici bir işlev görür. Ne yazık ki Türkiye gibi demokratikleşememiş, temel yapısal sorunlarını çözüme kavuşturamamış ülkelerde devlet çok sık aralıklarla temel insan haklarının ayaklar altına alındığı “rutin “dışına çıkmaktadır.

 

Devlet suçlarıyla yüzleşmedikçe yenilerine zemin oluşturmaktadır.

 

90’lı yıllarda da yeniden “Faili meçhul” cinayetlerle, gözaltında kaybetme vakaları ile toplumu sarsan ve gündemin ön sıralarına çıkan devletin çeteleşme hali ile halen yüzleşmek mümkün olmamıştır.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Devlet gerektiğinde rutin dışına çıkar “ sözleri bu kirli geleneğin nasıl kanıksandığını göstermektedir.

 

“Rutin dışına çıkan” devletin çeteleşme sürecinden çıkması ancak işlenen suçlarla yüzleşmekle ve adaleti sağlamakla mümkündür.

 

25 Ağustos 2018 cumartesi günü, asla umutlarını yitirmeyen anneler, 700.kez yetkililerden evlatlarının akıbetini sorarken, devleti yönetenlere yüzleşme ve adalet çağrısı yapmaktadırlar.

Ancak devleti yönetenler, annelerin, 1995’ten bu yana her cumartesi günü dillendirdikleri “Failler belli, kayıplar nerede?” sorusu karşısında tam bir ilgisizlik, körlük içindedir.

 

23 yılda pek çok hükümet değişti ancak ne gerçeğe ulaşmak mümkün oldu ne de adalete.

Devlet ne kendi işlediği suçlarla yüzleşti ne de adaleti sağlama amacıyla bir çaba içine girdi.

 

Tam tersine suçları örtme, suçluları gizleme geleneğini sürdürdü

Her iktidar, evladını kaybettiği anneye, hiç olmazsa başında dua okuyacak bir mezar göstermeyerek suçun ortağı olarak kirlendi.

 

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmayan, kayıpların akıbetini açıklamayan,yakınlarına öldürdüklerinin kemiklerini teslim etmeyen, dua okunacak bir mezar göstermeyen ve adaleti sağlamayan her iktidar bu zulmü uygulayanlar kadar suçlu ve kirlidir.

 

HAK-PAR kaybedilen insanların bulunmasına,akıbetleri hakkında bilgi edinilmesine ve adaletin sağlanmasına yönelik her çabayı desteklemekte.Bir kez daha Cumartesi anneleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir

 

HAK-PAR

Hak ve Özgürlükler Partisi

Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Sultan Söylemez

About Post Author