GÜNCEL

HAK-PAR Parti Meclisi: Güçlü, istikrarlı bir alternatif inşa etmek acil bir görevdir.

HAK-PAR Parti Meclisi; Güçlü, istikrarlı bir alternatif inşa etmek acil bir görevdir

HAK-PAR Parti Meclisi 29 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da toplandı. Gündemindeki konuları görüştü Başkanlık Kurulu’nu yeniden seçti ve aşağıdaki açıklamayı kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırdı.

KAMUOYUNA

24 Haziran baskın seçimlerinin ardından Türkiye, Parlamenter sistemden Türk usulü “Başkanlık” sistemine geçti.

1920’den bu yana Türkiye’de egemen olan, ancak giderek iktidar alanları daralan Kemalist militarist kesimin, eskiye yeniden dönme çabası sonuç vermedi. El değiştiren iktidar ile Türkiye, parlamenter sistemi geride bıraktı ve eskiyi aratmayacak yeni sahiplerine uygun, tüm yetkilerin tek elde toplandığı, demokratik rejimlerin temeli olan kuvvetler ayrımının ortadan kalktığı, parlamentonun, denge denetleme mekanizmalarının etkisizleştiği, aşırı merkeziyetçi bir idari yapıya kavuştu.

Geçmişte olduğu gibi bu seçim sürecinde de yaratılan kutuplaşma, demokratikleşme, yapısal sorunların adil çözümünün gerektirdiği projeler üzerinden değil, Türkiye’deki iç iktidar mücadelesinin öncelikleri üzerinden, Kürt karşıtı pratik ve söylemler eşliğinde gerçekleşti.

Seçimlere girme hakkı hukuk dışı yollarla gasp edilen HAK-PAR tüm olumsuz koşullara rağmen seçimlere beş ilde bağımsız adaylarla katıldı. Savrulmak veya oy hesabıyla kenara çekilip seyirci olmak yerine, olanakları ölçüsünde Kürt karşıtlığı temel alınarak oluşan bloklaşmaların, halkımıza zarar veren proje yapıların politikalarını teşhir etti. Gündeme halkımızın taleplerini, Partimizin Kürt sorununun çözümüne yönelik önerilerini taşıdı.

Savrulmadı, yanlış politikalara, politik yapılara payanda olmadı.

Seçimleri AKP ve MHP’nin merkezinde olduğu “Cumhur ittifakı” kazansa da Türkiye’nin çözümsüzlüğe terk edilen Kürt sorunu ve Alevi sorunu gibi temel yapısal sorunları da seçim öncesi yaratılan aşırı kutuplaşma da devam ediyor.

Ekonomik, sosyal problemler, Kürt karşıtlığı üzerine oturtulan komşu ülkelerle ilişkiler, ABD ve AB ülkeleri ile krizden krize atlayan uluslar arası ilişkiler her gün biraz daha büyüyor.

Türkiye , “Bölünme”, “Beka tehlikesi” söylemleri ile yaratılan korkuyu büyüterek, ırkçı, milliyetçi, militarist kesimlerin içte ve dışta giderek dozu arttırılan gerilim politikalarıyla sorunları çözmek yerine bastırarak daha fazla yol alamaz.

Türkiye’yi yönetenler normalleşmeyi, Kürt sorunu başta olmak üzere yapısal sorunlarını adil çözüme kavuşturmayı, demokratikleşmeyi, özgürlük alanlarını genişletmeyi hedeflemeden çağdaş, demokratik, gelişmiş bir ülke olunamayacağını görmelidirler.

Sorunları yaratan, onun bir parçası olan partilerden çağdaş, demokratik çözümlerin de beklenemeyeceğini vurgulayan HAK-PAR Parti Meclisi Kürt halkının meşru taleplerini savunmaya, demokratikleşme mücadelesini sürdürmeye davam edecektir.

Öte yandan bu seçim süreci Kürt yurtsever hareketi ve kadrolarının dağınıklığını ve önemli bir kesiminin savrulmaya eğilimli yapısını, küçük, şahsi hesaplarla yön değiştirme eğilimini bir kez daha gösterdi.

Kürt halkına zarar veren proje yapı ve bu yapıya eklemlenenlerle, milli demokratik çizgide ısrarla yürüyenleri daha belirgin hale getirdi.

Güçlü, istikrarlı bir alternatif inşa etmenin hem zorluklarını hem de mutlaka başarılması gereken acil bir görev olduğunu işaret etti.

HAK-PAR samimi olamayan, başkalarına eklemlenme, pazarlıklar yapma amacıyla yürütülen çalışmaların içinde olmayacak bu kesimlere vakit harcamayacaktır.

HAK-PAR Parti Meclisi örgütsel yapısını güçlendirmeyi, gasp edilen seçimlere katılma hakkını yeniden elde etmek için daha yoğun bir çaba içinde olmayı hedefleyerek, önceliklerini tespit etti ve bu tespite uygun yeniden yapılandı.

Parti Meclisimiz, bir kez daha Kürt yurtseverlerini, barışçıl demokratik mücadeleden yana kadroları HAK-PAR’a destek olmaya güçlü barışçıl, demokratik, milli siyasi hattın seçenek hale getirilmesine katkı sunmaya çağırmaktadır.

PARTİ MECLİSİ


About Post Author