GÜNCEL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ HAK-PAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE HİÇ BİR ADAYI DESTEKLEME, SANDIĞA GİT, PROTESO ET; BOŞ OY KULLAN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
HAK-PAR
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE HİÇ BİR ADAYI DESTEKLEME,
SANDIĞA GİT, PROTESO ET; BOŞ OY KULLAN

Hak ve Özgürlükler Partisi HAK-PAR; AKP ve MHP’nin ortak inisiyatifiyle getirilen ve başkanlık sistemi oluşturmaya yönelik Anayasa değişikliği referandumunda “hayır” demişti.

Çünkü yeni, çağdaş, demokratik bir anayasa yapmak, Kürt sorunu, alevi sorunu gibi temel sorunların çözümüne zemin hazırlamak yerine 12 Eylül Askeri Faşist Cunta Anayasasının temel karakteri korunarak, parlamenter sistemden, Türk usulü başkanlık sistemine geçiş hedeflenmiş; HAK-PAR “Bu anayasa değişikliğinin daha baskıcı, antidemokratik, BAAS türü, tek adam rejimine yol açacağına dikkat çekmişti.
Seçmenleri bu oyunu bozmaya ve “hayır demeye çağıran HAK-PAR, bugün de 24 haziran seçimlerinde, antidemokratik “Cumhurbaşkanlığı sistemine” bir başkan seçmeyi, bu oyunda rol almayı reddetmektedir.

Bu nedenle halkımıza duyuruyoruz ki;

*HAK-PAR “Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek dil,” söylemleriyle, daha ceberut, üniter bir yapıyı, BAAS türünden tek adam rejimini hedefleyenleri,

*Kuzeyde Kürt karşıtlığı politikalarını pervasızca sürdüren, Güney Kürdistan’da ve Batı Kürdistan’da Kürtlerin kazanımlarını, meşru haklarını, kendi kaderlerini tayine etme çabalarını beka sorunu olarak algılayıp saldıranları,

*Ulusal kahramanlarımıza hakaretler yağdıranları umut olarak göstermeyi red etmektedir.

Yine; Kürt sorununun çözümüne yönelik her hangi bir tutum açıklamaktan bile imtina eden,

Kürt karşıtlığı konusunda iktidar bloğu ile yarışan, Kemalist ve faşist kesimlerin kol kola girdiği muhalefetteki partilerin adaylarını da umut olarak göstermeyi red etmektedir.

Öte yandan; Barış söylemleri ile oyunuzu alıp, savaşı Kürt kentlerine taşıyanları, Yurtseverliğe kaynaklık yapan yerlere barikat ve hendekler kurarak harabeye çevirenleri, bölge ekonomisinin felç olmasına yol açanları, yüz binlerce Kürdün evini barkını terk ederek mülteci konumuna düşmesine neden olanları,

*Güney Kürdistan’ın bağımsızlık çabalarına karşı duran, Kürt gençlerini sömürgeci İran, Irak, Suriye’nin ve emperyalist devletlerinin çıkarı için ölüme gönderenleri,

Kemalist Türk solcuları Kürtlere temsilci olarak atayanları
ve onlara sesiz kalanları, bu yanlışa destek olanları, destekleyerek büyütenleri de umut olarak göstermemektedir.

HAK-PAR; Halkımızı sandığa gitmeye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde boş oy kullanarak protesto etmeye çağırmaktadır.

About Post Author