GÜNCEL

HAK-PAR PARTİ MECLİSİ: Seçimlere bağımsız adaylarla katılacağız

HAK-PAR: Seçimlere bağımsız adaylarla katılacağız

HAK-PAR Parti Meclisi 28-29 Nisan 2018 tarihinde Genel merkez’de toplanarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak baskın seçim sürecini ve gündemindeki konuları görüştü. Aşağıdaki sonuç bildirisini kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırdı.

Basına ve Kamuoyuna;

Kasım 2019 tarihinde yapılması gereken milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ani bir kararla 24 Haziran 2018 tarihine çekildi.

Türkiye Olağanüstü Hal rejimi altında seçimlere gidecek…

Seçimlere katılma yeterliliği bulunan ve Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerine de katılan HAK-PAR’ın bu seçimlere “parti olarak” katılması,hukuk dışı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının keyfi tutanaklarıyla; tamamen idari tasarruflarla engellendi.

YSK”ya yaptığımız itirazlar , bu keyfi tutanaklara dayanılarak reddedildi.

HAK-PAR Parti Meclisi olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ve Yüksek Seçim Kurulu’nun partimizin seçimlere katılma hakkını gasp eden hukuk dışı tutumunu protesto ediyoruz.

Seçimlere katılımı engellenmiş olsa da HAK-PAR SEÇİMLERE AKTİF OLARAK MÜDAHALE EDECEK VE SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEYECEKTİR. 25 Haziran Günü bunu herkes görecektir.

Ne yazık ki bu gün Türkiye’nin demokratikleşmesine, Kürt sorununun adil ve eşitlikçi çözümüne olanak sunacak güçlü bir muhalefet ortaya çıkmamıştır.

Seçime , Türkiye’nin temel siyasetini belirlemede etkili olan tüm ana aktörlerin Anti-Kürt karşıtlığı politikalarının öne çıktığı, hak ve özgürlük alanlarının giderek daraltıldığı Olağanüstü Hal rejimi altında gidilmektedir.

Seçimin sonuçlarının meşruiyeti şimdiden tartışmalıdır.

Zira seçime OHAL Rejimi altında ve Anayasanın 67.maddesindeki “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.” hüküm askıya alınmış olarak gidilmektedir.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Venedik Komisyonu da seçimlerden 3 ay önce değiştirilen usullerle seçimlere gidiliyor olmasını açıkça eleştirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olabilmek nerdeyse imkansız hale getirilmiştir. Bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığı için öncelikle 100 bin seçmenin bizzat ve şahsen seçim kuruluna giderek imza vermesi gerekecektir. Yurt dışındaki seçmenler de şahsen ve bizzat Ankara’ya gelerek imza vermesi gerekmektedir.

Bu haliyle BU BASKIN SEÇİM KARARI VE OLASI SONUÇLARI ŞİMDİDEN ŞAİBELİDİR VE GAYRİ MEŞRUDUR.

İktidar bloku da, muhalefet bloku da Anti- Kürt politikalarda bir biriyle yarışmaktadır.

Türk egemenlik sistemi İktidarı “Türk –İslam Sentezi” milliyetçi anlayışa sahip “Cumhur ittifakı”na ; tüm muhalif kesimi sistem içine alarak muhalefeti de CHP Liderliğindeki “ Ulusalcı – Laik” milliyetçilere teslim ederek aşırı merkezci devlet statükosunu garintiye almıştır.

Tüm vatandaşlar ikisi de milliyetçi bu iki blok arasında tercihe zorlanmıştır.

İktidar blokunu temsil eden AKP- MHP bloku da , Muhalefet blokunu temsil eden CHP – İYİ PARTİ ittifakı da demokratikleşmenin demokrat olmanın da temel göstergesi olan Kürt sorununun barışçıl demokratik, adil çözümüne yönelik her hangi bir tutum açıklamamışlardır.Tüm Kürt siyasi aktörlere cüzzamlı muamelesi yapılmakta onlarla görünmekten bile korkulmaktadır.

Ne yazık ki bu tablo içerisinde , yurtsever Kürt hareketi de diğer demokrasi güçleri de dağınık ve etkisiz bir durumdadır.

Parti Meclisimiz yurtsever demokrat Kürt akımının dağınıklığının temel sebeplerinden “Birlik”’, “ittifak” görüntüsüyle ulufe kabilinden bir milletvekili verme tavrını , “Birlik”’, “ittifak” görüntüsüyle milletvekillik dilenme , “Birlik” görüntüsünde dolgu malzemesi olma tavrını şiddetle redder.

Parti Meclisimiz yurtsever demokrat Kürt akımının dağınıklığının temel sebeplerinden biri olan ve kötü bir siyasi alışkanlığa dönüşmüş tutumları etik görmediği için mahkum eder.

HAK-PAR “Birlik”ten ,“ittifak”tan Kürt halkının temel hak ve taleplerinin tecellisine ve demokratikleşmeye hizmet edecek ortak amaçlarla ortaklaşa barışçıl ,sivil bir mücadele yürütmeyi teklif etmektedir.

HAK-PAR “Birlik” ,“ittifak” adı altında milletvekili pazarlıklarına iştirak etmeyecek, taraf olmayacaktır.

HAK-PAR,bu aşamada da, her zaman olduğu gibi, Kürt halkının temel hak ve özgürlüklerini kararlıca savunan, barışçıl demokratik çizgisini koruyacaktır

HAK-PAR 24 Haziran seçimlerinde KARŞITLIK ya da YANDAŞLIK TEMELİNDE bir duruş sergilemeyecektir.

HAK-PAR, Kürt halkının temel hak ve taleplerini kabul eden , Türkiye’nin temel sorunlarına demokratik çözüm öneren , çözümü vaat eden kesimlerle birlikte hareket edecek ve dayanışma içinde olacaktır.

HAK-PAR olanaklar ölçüsünde hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekilliği seçimlerine göstereceği adaylarla aktif şekilde müdahale edecektir.

Seçimleri önemseyen ve bu zemini Kürt halkının temel taleplerinin öne çıkarılması, demokratikleşme kanallarının açılması, Kürt sorununun barışçıl, demokratik çözümüne zemin yaratılması amacıyla değerlendirecek olan HAK-PAR hiçbir partiye eklemlenmeden; Milletvekilliği için mali imkanlarımız dahilinde tüm seçim çevrelerinde birer bağımsız adayla seçimlere girecek; ayrıca milletvekilliği seçiminde bizim dışımızda yurtsevere demokrat bağımsız adayların bulunması halinde onlarla da dayanışma içinde olacak ve destekleyecektir

HAK-PAR, yaşamın normale dönmesi için silahların susmasını, sivil alanın genişletilmesini, şiddetin siyasal mücadele hayıtından çıkarılmasını, çağdaş demokratik bir siyasal rejimin inşasını, Kürt sorununun barışçı yöntemlerle, adil ve eşitlikçi çözümünü savunan, özgürlüklerden ve demokrasiden yana tüm siyasal ve toplumsal kesimlerle buluşmayı, işbirliği yapmayı hedefleyecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

28/29 Nisan 2018

About Post Author