GÜNCEL

ÖZGÜRLÜK YOLU VAKFI’NIN İLK KONGRESİ YAPILDI

ÖZGÜRLÜK YOLU VAKFI’NIN İLK KONGRESİ YAPILDI

Özgürlük Yolu Vakfı’nın ilk kongresi niteliğindeki Mütevelli Heyeti toplantısı 22 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Heyetin üyeleri Diyarbakır, Elazığ, Dersim, İstanbul, İzmir, Adana gibi değişik kentlerden ve bir bölümü yurt dışından, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç, Danimarka, Hollanda gibi çeşitli ülkelerden gelmişlerdi.

 

Saat 11.00’de Evkuran Oteli salonunda başlayan toplantıda çoğunluk sağlandığı için toplantı başladı. Geçici Yönetim Kurulu üyesi Necati Bayram konukları selamlayarak toplantıyı açtı. Ardından divan seçimine geçildi ve Başkanlığa Cafer Küçükyıldız, üyeliklere ise Sultan Bayram ile Hanifi Eren seçildiler.

Divan başkanı Küçükyıldız kısa bir konuşmayla delegelere teşekkür etti ve gündemi okuyup üyelerin oylarına sundu, gündem oybirliği ile kabul edildi. Ardından hayatlarını halkımızın özgürlük mücadelesinde kaybeden insanlar için saygı duruşu yapıldı.

Geçici Yönetim Kurulu adına Kemal Burkay konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Burkay konuşmasını iki bölüm halinde önce Kürtçe, sonra Türkçe yaptı.

Burkay konuşmasının başında Mütevelli Heyeti üyelerini ve toplantıyı izleyen konukları selamladı. Kendilerine teşekkür etti. Burkay, Vakfın kuruluşu için girişimi bir yıl kadar önce üç kişiyle (kendisi, Necati Bayram ve Arif Sevinç) başlattıklarını, gerek kuruluş masraflarından tasarruf etmek, gerekse bürokratk işlemlerin çokluğu nedeniyle başlangıçta çok fazla kişiyle başvurmadıklarını, ancak Vakıf tescili kesinleştikten sonra Mütevelli Heyeti’ni belirlediklerini, bu sayının 40’ın üzerinde olduğunu dile getirdi. Bu kişilerin genellikle Vakfa maddi katkı sağlayabilen insanlar olduğunu belirtti. Ancak Vakfa ilgi duyan, onun çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen tüm arkadaş ve dostların üyeliğine açık olduğunu söyledi.

Burkay Vakfın daha baştan sıcak bir ilgiyle karşılandığını ve bunun nedensiz olmadığını dile getirdi. Özgürlük Yolu hareketinin son kırk yılı aşkın süre içinde gerek teorik ve ideolojik planda, gerek yayın planında, gerekse örgütlenme alanında çok değerli çalışmalar yaptığını anlattı ve şöyle dedi: “Bunlar arasında Kürtçe-Türkçe ve başka dillerde aylık, 15 günlük haftalık onlarca periyodik dergi, gazete ve bülten var. Özgürlük Yolu hareketinin yurt içinde ve dışında kurduğu pek çok yayınevinin yayınladığı Kürt dili ve tarihine, Kürt edebiyatına ve Kürt sorununun çözümüne yönelik yüzlerce kitap ve broşür var. Bu hareket özgür ve demokratik bir toplum oluşturmak için, ülkemizde temel insan hak ve özgürlüklerini hayata geçirmek için barışçı yöntemlerle yoğun ve kararlı bir çalışma yürüttü. İnsanın insan üzerindeki baskı ve zulmüne karşı çıktı, emekçi haklarını, kadın eşitliğini savundu. Çevreyi korumak, çevre bilincini yaymak için çaba gösterdi.

“Vakfımız işte bu temel üzerinde yükseliyor. Geçmişin bu onur duyulacak mücadelesine, bu değerlere sahip çıkıyoruz. Bunlar aynı zamanda insanlığın ortak değerleridir, ileriye ve değişime yöneliktir. Ama Vakfımız bir siyasi parti değil elbet, bir sivil toplum kuruluşu. Benzer vakıflar ve sivil toplum kuruluşları kitlelerin bilinçlenmesi, toplumun demokratikleşmesi için büyük bir işleve ve role sahipler.

“Vakfımızın önüne koyduğu hedeflerden biri kültürel çalışmadır. Kürt dili, tarihi, edebiyatı alanındaki çalışmalar, buna yönelik panel ve konferanslar düzenlemek bunun bir parçasıdır. Yayın planında zengin bir deneyimimiz ve birikimimiz var. Dergi, kitap, gazete yayınları hedeflerimiz arasındadır. Vakfımız, ülkemizde temel insan hak ve özgürlüklerinin hayata geçmesi, demokrasinin sınırlarının genişlemesi için de çalışacaktır.

“Gençlerin eğitimine destek olmak Vakfımızın amaçları arasındadır. Sosyal alanda muhtaç toplum kesimlerine, örneğin savaş ve göç nedeniyle güç duruma düşen gruplara destek olmayı hedefliyoruz. Vakıf güçlendikçe bu tür görevlerin üstesinden gelmek ve daha çok iş yapmak mümkün olacaktır.

“Vakfın kuruluşu, kendi başına bir başarıdır. Öte yandan bu bir başlangıç. Görevimiz yeni başlıyor ve Yapacak çok işimiz var. Bunu başaracağımıza inanıyoruz.”

Burkay bir kez daha üyelere ve konuklara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Daha sonra Geçici Yönetim Kurulu adına Arif Sevinç faaliyet raporunu, Necati Bayram ise mali raporu sundu.

Raporların tartışılması aşamasında söz alan Dr. Şükrü Güler, Vakfın kuruluşu nedeniyle emeği geçenleri kutladı ve üç başlıktan oluşan öneriler yaptı: Vakıf, savaş ve göç nedeniyle psikolojk sorunlar yaşayan gençlerin sorunlarıyla ilgilenmeli; Tink-tank görevi de yapmalı, yani sorunların çözümü için fikir üretmeli; Uluslar arası kurumlarla, özellikle vakıflarla ilişki geliştirmeli, destek almak için projeler sunmalı.

Söz alan Düzgün Kaplan, Vakfın kuruluşundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve böylece bu yolda yeni bir adım atıldığını belirtti, kuruluş için emek verenlere, Burkay ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Arif Sevinç, “Özgürlük Yolu Vakfı, Özgürlük Yolu’nun özgürlükçü, barışçı, demokratik hattı üzerinde inşa etildi. Özgürlük Yolu hareketi halkımızı aydınlatmak için büyük çaba harcamıştı; bu vakfın da yeni aşamada onun gibi aydınlatıcı olacağına inanıyorum,” dedi.

Faaliyet raporu ve mali rapor oy birliği ile onandı.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan M. Ali doğan, yurt dışındaki çalışmaların koordinasyonu için bir komite oluşturulmasının yararlı olacağını söyledi.

Toplantıda hazır bulunan HAK-PAR Genel Başkanı Refik Karakoç da söz alarak vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının gereğine ve önemine değindi. Bunlar ne kadar çok ve aktifse demokrasi mücadelesi o kadar mesafe kaydeder dedi. Karakoç ayrıca, yüzyıldan beri engeller ve baskılar nedeniyle Kürt dilinin Kurmanci lehçesinin yanı sıra Zazacanın da büyük tahribata uğradığını, vakfın bu iki lehçeyle ilgili olarak dil yönündeki çalışmalara ağırlık vermesini önerdi.

Hüseyin Özdemir konuşmasında şöyle dedi: “bu toplantıda duygu yoğunluklu bir anımı yaşıyorum, gençlik dönemimde olduğu gibi artık yaşlandığım bu dönemde de aynı idealler için güzel çalışmalara tanık olduğum ve içinde yer aldığım için. Kurduğumuz Riya Azadi Vakfı yeni bir güldür. Onu elbirliği ile sulayıp büyütelim, ürün vermesini sağlayalım.”

Daha sonra söz alan Adnan Sütçü, Vehbi Baysal ve Hanefi Eren de dilek ve temennilerini sundular.

Yapılan seçimler sonucu Genel Yönetim Kurulu üyeliklerine Kemal Burkay, Necati Bayram, Arif Sevinç, Hüseyin Özdemir ve Hanefi Eren asil, Düzgün Kaplan, Abdullah Çelebi ve Cengiz Temel ise yedek olarak seçildiler. Denetleme Kuruluna Ali Reşat Öztürk, İhsan Durak ve Sultan Bayram asil, Derya Burkay ve Hikmet Can ise yedek olarak seçildiler.

Böylece toplantı, sıcak bir ortamda geçti ve sonuçlandı.

22 Temmuz 2017

About Post Author