GÜNCEL

Türkiye darbe üreten sorunlarıyla yüzleşmeli

Türkiye darbe üreten sorunlarıyla yüzleşmeli

 

Türkiye’de darbeler dönemi kapanmıştır söylemleri sıkça dile getirilirken, 15 Temmuz 2016 tarihinde yeniden kanlı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalındı.

Darbe girişimi, sokağa çıkma yasağına uymayan halkın sokaklara dökülmesi ile başarısızlıkla sonuçlandı.

 

Darbeciler derdest edilip yargı önüne çıkarılsalar da bu girişiminin Türkiye üzerindeki olumsuz etkileri devem etmekte; Türkiye hala her türlü keyfiliği ve hukuksuzluğu barındıran OHAL rejimi ile yönetilmektedir.

Türkiye bir an önce OHAL’den çıkmalı, normalleşmeli, darbe ve ona kaynaklık eden sorunlarla cesurca yüzleşmeli ve kalıcı çözümler üretmelidir.

Türkiye darbeye karşı demokratikleşmeyle, yeni ve köklü reformlarla cevap vermelidir.

 

Bilindiği gibi; başarılı olan veya savuşturulan her darbe sonrası yöneticiler bir süre sonra “demokrasiye geçildi”ğini ilan etmekte, Türkiye yoluna daha geri ve tahrip edilmiş bir noktadan devam etmektedir.

Darbecilerin yarattığı tahribatlar ucundan kenarından ortadan kaldırılırken yeniden bir başka kalkışmanın alarmları çalmaktadır.

Bu kısır döngüden çıkmak mümkündür.

Darbeleri üreten, ona zemin hazırlayan, demokrasi karşıtlarının, dış güçlerin operasyonlarına açık hale getiren sorunlarıyla yüzleşilmeli.

Darbecilere zemin oluşturan şeyin Türkiye’nin çözüme kavuşturulmayan yapısal sorunları olduğu, bunların başında da Kürt sorunu ve Alevi sorununun geldiği görülmeli.

 

Bu sorunları adil ve demokratik yollarla çözmek yerine bastırmayı seçen, demokratik kurumlaşmanın ve demokratik kültürün kökleşmesi için gerekli reformları yapmayan, uzlaşma ve diyalog yerine çatışma ve gerilim siyasetini seçen yöneticiler bu türden müdahalelere kendilerinin zemin hazırladıklarını görmeliler.

Ne yazık ki bu gün de aynı manzara devam etmektedir.

Askeri darbeler toplumun sorunlarını daha da ağırlaştırmaktan, demokratik gelişmenin önünü tıkamaktan, insan hakları ihlallerini, sömürü, talan ve soygun düzenini yaygınlaştırmaktan, kısacası toplumu çürütmekten başka bir işe yaramadı.

 

Ancak darbelerle karşılaşan yönetici sınıf da bu süreçlerden dersler alarak gerekli dönüşümleri sağlamak, toplumun temel problemlerini çözmek için gerekli olan cesur adımları atmadı.

Darbelerin sadece kendilerine dokunan yanlarını törpülemekle meşgul oldular.

Hatta darbecilerin yarattıkları kurumları kendileri için kullanmayı sürdürdüler.

12 Eylül 1980 de General Kenan Evren ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği faşist askeri darbe anayasası yapılan kimi tadilatlarla hala yürürlükte iken darbe karşıtı törenler yapmanın ne anlamı olabilir?

 

HAK-PAR her tür askeri darbeye karşıdır, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimini de mahkûm etmektedir.

Yine HAK-PAR Türkiye’nin bir an önce OHAL rejiminden çıkması ve hızlı bir şekilde demokratikleşmesi gerektiğini düşünmektedir

 

Demokratikleşmenin, militarist zihniyetin geriletilmesinin, komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmenin, ekonomik olarak kalkınmanın, gerilim ve çatışmalardan kurtulmanın, iç barışın tesis edilmesinin önü ancak Kürt meselesinin adil çözüme kavuşturulması ile açılacaktır.

Bir kez daha darbecileri kınayan HAK-PAR Cumhurbaşkanını ve Hükümeti Kürt sorunu başta olmak üzere Alevi sorunu gibi temel sorunları adil çözüme kavuşturmak ve bu yolla darbelere zemin hazırlayan gerilim kaynaklarını kurutmak, gerçekten sivil ve demokratik bir anaysa yapmak için cesur adımlar atmaya çağırır.15 Temmuz 2017

 

HAK-PAR Basın Bürosu

About Post Author